Åldersfläckar på näthinnan – AMD (Åldersrelaterad Macula Degeneration)

Åldersfläckar på näthinnan – AMD (Åldersrelaterad Macula Degeneration)

AMD är en allvarlig ögonsjukdom som sägs vara den vanligaste orsaken till nedsatt syn i västvärlden. Sjukdomen utvecklas från 60 års ålder och det är viktigt att snabbt reagera på symptomen, då vår AMD kan utvecklas under bara några veckor eller månader.
 
Definition
Åldersförändring i och runt näthinnans gula fläck (macula), det område där den skarpa synen finns, finns i en torr form (ca 80 procent) och i en våt form (ca 20 procent), varav sistnämnda karaktäriseras genom att det läcker ut vätska och därför orsakar svullnad (förtjockning) av näthinnan. Den våta AMD utvecklas normalt snabbare och mer aggressivt än den torra.
 
Symptom
Oskarp syn rakt fram, vilket speciellt skapar svårigheter vid läsning samt gör det svårt att känna igen ansikten på gatan, är typiska symptom som upplevs.
 
Symptomen kommer ofta långsamt men kan i vissa fall förvärras inom bara några få dagar, då synen upplevs som förvrängd. Sistnämnda kan vara tecken på att sjukdomen övergått till sin våta form och en undersökning hos ögonläkare bör ske inom en vecka.
 
 
Undersökningar
Diagnosen ställs genom att man undersöker näthinnan med ett ögonmikroskop eller en funduskamera. I den torra formen ses vita prickar på näthinnan, vilket även kallas näthinneförkalkning, medan den allvarligare, våta AMD också visar tecken på vätska.
Den första undersökningen hos optikern bör alltid innehålla ett enkelt test på det som heter Amslers rutnät och därefter en visuell undersökning som beskrevs ovan med en kamera som kan ta bilder av din ögonbakgrund. Om det råder misstanke om den våta formen kommer det att vara nödvändingt med en undersökningen hos en ögonläkare med bland annat en fotografisk kontrastundersökning eller en OCT-scanning.
 
Hos Danoptica kan du som en del av syntesten ta en bild av din ögonbakgrund och få reda på om du behöver ytterligare undersökningar hos ögonläkaren.
 
De största riskgrupperna
Risken att drabbas av AMD är större hos en del människor jämfört med hos andra. Följande faktorer påverkar risken att drabbas av AMD:
Rökning. Risken att drabbas av AMD är större om man röker.
Kön. Kvinnor är mer utsatta än män.
Fetma. Övervikt ökar risken.
Ras. Kaukasier är mer utsatta än t ex asiater.
Arv. Om någon i din familj har drabbats är risken större att även du drabbas.
Kolesterol och hög puls påverkar också.
 
Behandling
Förlorad syn kan normalt inte fås tillbaka. Behandlingens syfte är därför huvudsakligen att förhindra att synen försämras ytterligare.
 
Tillskott av vitaminer (A, C och E) samt mineraler i sinkdoseringar med 20-50 gånger normal dos kan minska risken för en väsentlig försämring med upp till 40 procent. Vill man förebygga så är det viktigt att ta rikligt med Lutein, som finns i många populära grönsaker som t ex morötter och broccoli.
 
Den våta varianten kan ibland behandlas med så kallad kall laser (PDT – photo-dynamisk terapi), och, som någonting relativt nytt, genom injektion i ögat med en medicin som förhindrar bildandet av nya blodådror.
Av Peter Scheller, optiker, DanOptica

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.