Bostadsbloggen: Positiva nyheter för köpare och säljare på Costa del Sol

Bostadsbloggen: Positiva nyheter för köpare och säljare på Costa del Sol

Plusvalía-skatten försvinner för säljare

I slutet av oktober bestämde den spanska konstitutionsdomsten att Plusvalía-skatten var olaglig och därför skulle upphöra att gälla för fastighetsägare som säljer sina bostäder. ”Impuesto sobre el Incremento del Valor de terrenos de Naturaleza Urbana” som den heter på spanska var en skatt som baserades på den ökning av värdet på marken som byggnaden står på under den tiden som fastigheten har ägts av säljaren. Fram till 2017 utgick den skatten oavsett om det sålts med vinst eller förlust. Efter 2017 gällde skatten enbart de försäljningar där vinst uppstått.

Plusvalía har alltid varit en av de största inkomstkällorna för kommunerna och det är endast fastighetsskatten som har gett de större intäkterna. Det var därför inte konstigt att kommunerna omedelbart reagerade negativt och krävde någon form av ersättningsskatt då Plusvalía försvann. Regeringen var tvungen att lyssna till den hårda kritiken och införde redan den 10 november en ny värdestegringsskatt som kommunerna kunde ta ut vid försäljningar.

Den nya skatten utgår från två olika metoder som man kan välja mellan för att få fram till slutliga skatten. Målet är att erhålla en bättre och rättvisare bild av värdeökningen. Den ena är det taxeringsvärde som gäller vid tillfället för värdet på tomten och det andra är prisernas förändring från köptillfället till tidpunkten då den säljs.

Överföringsskatten sänks till 7 % för köpare

Vid köp av en spansk fastighet tillkommer alltid kostnader vid lagfartsskrivningen och tillträdet. För begagnade bostäder tillkommer en överföringsavgift (ITP impuesto sobre transmisiones patrimoniales). Den var tidigare följande:

8 % upp till 400 000 euro
9 % mellan 400 000 – 699 999 euro
10 % över 700 000 euro

Nu kommer fantastiska nyheter för framtida bostadsköpare på Costa del Sol!

Den tillfälliga sänkningen av överföringsavgiften vid lagfartsskrivning till 7 % som infördes i höstas gällde då fram till den 31 december 2021. Nu har den andalusiska regeringen beslutat att detta ska gälla för all framtid och det gäller oavsett priset på fastighetens.

Kapitalvinstskatt (CGT)

Plusvalía har inget att göra med kapitalvinstskatt (reavinst) som är en skatt som säljare måste betala på sin vinst minus vissa avdragsgilla kostnader och investeringar i fastigheten. Den är i Andalusien mellan 19 – 23 %. Beskattning av realisationsvinster för fastighet utgår med samma procentsats för såväl begränsat eller obegränsat skattskyldiga (residenta som ej residenta). Skatten uppgår till 19 % för de första 6 000 euro, till 21 % för inkomster från 6 000 euro till 50 000 euro, och 23 % på överskjutande belopp.

Förskott på inbetalning av reavinsten

För en icke-resident i Spanien håller skattemyndigheten inne à conto 3 % av köpeskillingen som en uppskattad kapitalvinstskatt (reavinst). Detta oavsett om det verkligen blir någon vinstskatt på försäljningen eller inte. Därefter deklareras försäljningen och den slutgiltiga skatten beräknas. Om det inte blir någon skatt ansöker du om återbetalning av skatten, vilket tar minst sex månader för skattemyndigheten att verkställa. Viktigt är att man fortfarande måste ha ett bankkonto i sitt namn i Spanien, för det är till detta konto som pengarna betalas. Du bör alltid ta hjälp av din advokat för att detta ska fungera korrekt.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.