Artiklar skrivna av Veterinär Susanne Kamu
Loppor betraktas av många som ett tecken på bristande hygien, dålig städning eller vanskötsel av djur. Det är helt fel. Loppor kan drabba vem som...
Tyvärr uppstår det ibland problem med hittehundar som importeras från Spanien till Sverige. Nya problem har också uppstått i och med att det till Spanien...

Senaste artiklarna

Sök på En Sueco