Adoption av hund från Spanien – ett möjligt smittskyddsproblem

Adoption av hund från Spanien - ett möjligt smittskyddsproblem

alt

Tyvärr uppstår det ibland problem med hittehundar som importeras från Spanien till Sverige. Nya problem har också uppstått i och med att det till Spanien importeras mycket hundvalpar från det före detta östeuropa.Det är helt legalt, att importera hundar från hela EU, men till en följd av denna import har vi kunnat se ett ökat antal fall av parvovirusdiarré och valpsjuka hos importerade valpar. Dessa valpar säljs oftast i djurbutiker som ” spanskuppfödda”. Och enligt svensk lag, kan hundar som är yngre än tre månader importeras till Sverige. I praktiken kan alltså även dessa” valpar med ett ” okänt förflutet” importeras till Sverige. Det räcker med att djurbutiken som säljer valpen, kan utfärda ett dokument på att hunden är född och uppvuxen i Spanien.
Därför bör hundägare som importerar hundar till Sverige begära att deras hundar undersöks nogrannt innan de lämnar exportlandet. Vanliga sjukdomar i Spanien är Leishmaniasis, Erlishiosis, Babesiosis och hjärtmask som sprids av olika insekter. Infektions sjukdomar såsom valpsjuka och parvovirusdiarré och olika tarmparasiter såsom coccidios och giardia är också vanliga.

Varför utgör en hittehund en större sjukdomsrisk?
Det enda sätter att förebygga ovannämda insektburna infektioner är att regelbundet behandla hundarna med preparat, som verkar avskräckande på insekterna.
En välskött sällskapshund, löper en väldigt liten risk att insjukna. Däremot kan hittehundar ha en mycket varierande bakgrund med ett helt okänt förflutet och ligga i riskzonen.
Klimatet i Spanien möjliggör, att hundar kan leva totalt förvildade nära bebyggda områden, de lever på matrester, avfall och kadaver. Hundar som går ute dygnet runt och som inte får någon förebyggande behandling, löper en långt större risk att insjukna i någon av dessa sjukdomar.

Leishmaniasis
Leishmaniasis är en allvarlig parasitsjukdom, som sprids av sandflugan och som obehandlad leder till döden. Då hundarna blir bitna av en infektionsbärande sandfluga, komer parasiten att ”vandra” in i kroppen och påverka hundens immunförsvar. Inkubationstiden varierar från några månader upp till flera år.
Obehandlad leder smitan till en kronisk infektion med hudförändringar som första kliniska symptom. Till en början begränsas hudförändringarna oftast till läppar och ögonlock. Håravfall kring ögonen kan leda till att det ser ut som om hunden hade glasögon. Alltefter att sjukdomen framskrider börjar fler tecken på att hunden har en infektion att synas såsom avmagring, periodiska feberanfall, förstorade lymfknutor, kronisk diarré, varierande hälta, styv gång, ont i kroppen och i slutskedet ses tecken på urinförgiftning och njursvikt. Nytt sedan kort att det faktiskt finns en bahandling som fungerar. Det gäller bara att ”fånga upp” sjukdomen i tid innan alltför stora skador redan skett.
Diagnosen fastställs genom att hitta antikroppar i blod, lymfatisk vävnad eller benmärg. Man kan skydda hunden mot smitta genom att använda flugavskräckande preparat.

Hjärtmask
Hjärtmask sprids av myggor. Sjukdomen finns inte i Sverige, men förekommer sporadiskt i Medelhavsområdet. Behandlingen av hjärtmask är svår, och därför är det praxis att välskötta hundar i områden där hjärtmask förekommer behandlas regelbundet i förebyggande syfte.

Babesiosis
Babesiosis är en sjukdom som förekommer i hela Europa. I Skandinavien är den sällsynt. Sjukdomen sprids av den stora bruna hundfästingen. Den trivs bra inomhus, där den också lätt förökar sig.
När babesia-organismen kommit in i hundens kropp söker den sig in i blodomloppets röda blodceller där den livnär sig på ämnen från blodkroppen. Den växer och när den är tillräkligt stor delar den sig. När den delat sig några gånger kommer den röda blodkroppen att sprängas, och babesian och dess slaggprodukter kommer ut i blodomloppet. Den frigjorda babesian söker sig snabbt till nya röda blodkroppar, och dess slaggprodukter gör att hunden blir sjuk. När detta pågått under några månaders tid är det redan en avsevärd mängd organismer som frigjorts, och hunden uppvisar sjukdomssymptom. Till symptom hör trötthet, feber, nedsatt aptit, ont i kroppen och en anemi, som i akuta fall kan vara livshotande.

Erlishios
Erlishios som också är en parasitburen fästingsjukdom verkar ungefär som babesios, men istället söker parasiterna sig till de vita blodkropparna. Erlishios symptom påminner mycket om babesios, men är långt minre dramatiska. Sjukdomen kan ha en väldigt lång inkubationstid. Parasiterna kan leva flera år i hunden utan att ge några påtagliga symptom- men hunden mår inte riktigt bra. Diagnosen fastställs med ett enkelt blodprov.

Borrelios
Borrelios är den mest kända fästingburna sjukdome, som också förekommer i hela Europa. Den sjukdomsalstrande organismen är ingen parasit utan en bakterie. Till symptomen hör förutom feber och smärta en ofta migrerande hälta dvs hunden är varierande halt, än på ett ben, än på ett annat. Den form av borrelios, som vi ser hos människor som drabbas av hjärnhinneinflammation TBE är ovanlig hos hund, men förekommer.

Parvovirusinfektion
Deta är en oerhört smittosam sjukdom och sprids genom direktkontakt med infekterad virushaltig avföring. Det är endast hundar som insjuknar men människor kan indirekt överföra smitta genom att ha varit i kontakt med en sjuk hunds avföring. Ovaccinerade valpar drabbas väldigt hårt av sjukdomen, och kan dö på endast några få timmar. Inkubationstiden, dvs. tiden från smitotillfället till dess att djuret insjuknar är ungefär en vecka. 

Valpsjuka
Valpsjuka är en av de mest livshotande sjukdomar som en hundvalp kan råka ut för. Det är en virussjukdom som börjar med slöhet som första symptom. Insjuknade hundar får ofta en svidande smärta i ögonen och ”kisar”. Andra symptom som uppträder tidigt är kräkningar,diarré och snuva.
I Sverige förekommer sjukdomen nästan inte alls, medan den är vanlig i Spanien. Inkubationstiden för valpsjuka är ungefär en vecka

Hur botas dessa sjukdomar ?
De ovannämda insekt burna sjukdomar går oftast inte att bota helt, utan behandlingan går ut på att minska parasitbeståndet i kroppen och hålla den på en minimal nivå. Det betyder att hundan kan få återfall och då bör bahandlingen återupptagas. Många importerade hundar har blivit sjuka efter att de anlänt till Sverige och varit tvugna att uppsöka veterinär. Ibland kan det vara svårt at ställa rätt diagnios snabbt, eftersom det handlar om sjukdomar som normalt inte förekommer i Sverige. . Också behandlingen av dessa sjukdomar leder till problem eftersom nödvändiga mediciner inte säljs på svenska apotek, då smittan normalt inte förekommer i landet.
Det kan därför ta lång tid att få hem rätt mediciner, vilket ytterligare fördröjer behandlingen av den sjuka hunden.
Valpsjuka och parvovirusdiarré förebyggs genom vaccinering. Men, en valp som är yngre än 12 veckor har inte et fullgott immunskydd mot dessa virussjukdomar, även om den har blivit vaccinerad.

Lycka till med din hittehund!


Veterinär Susanne Kamu
Skandinavisk Smådjursklinik
Autoriserad veterinär, D.V.M.
contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com
Tel: 952 667 333Av Veterinär Susanne Kamu

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.