Fråga Experten: Måste jag betala plusvalía vid förlust?

Fråga Experten: Måste jag betala plusvalía vid förlust?

Den kommunala värdestegringsskatten, Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ofta kallad Plusvalía, är en kommunal värdestegringsskatt som man betalar utöver kapitalvinstskatt. Den ska alltså inte blandas ihop med kapitalvinstbeskattningen som erlägges vid en reavinst. Plusvalía-skatten beräknas på del av taxeringsvärdet som avser själva tomtvärdet och antal år man ägt fastigheten (med ett tak på 20 år). Skatten beräknas sålunda inte på inköpspris och försäljningspris, vilket gör att skatt tas ut även om säljaren har gått med förlust.  

Spanska författningsdomstolen meddelade år 2017 en dom som fastställer, indirekt, att skatten kan strida mot den spanska grundlagen i vissa fall, eftersom den strider mot principen om att medborgarna ska betala skatt i enlighet med sin ekonomiska kapacitet, artikel 31.1. i den spanska grundlagen, Constitución Española. Enligt domen är skatten ogiltig ”när den beskattar situationer som inte medför en ekonomisk kapacitet och när skattebetalaren inte får möjlighet att styrka denna omständighet”.  

Författningsdomstolen anser sålunda att skatt inte kan krävas av en säljare till en fastighet, om en värdeökning de facto inte har skett, d.v.s. i de fall där säljaren har gått med förlust. 

Detta förhållande kan uppstå både vid försäljning som vid överlåtelse genom arv eller gåva. 

Efter att domen publicerades har otal skattebetalare klagat hos kommun och domstol där de begärt återbetalning av de plusvalía-skatter som betalats till kommunen trots att de gått med förlust vid fastighetsförsäljningen. 

På senare tid har Författningsdomstolen meddelat flera domar som har medfört att det har blivit ännu svårare för medborgarna att få tillbaka redan inbetalda skatter. 

Problemet härrör från att det i Spanien finns två system för att betala plusvalía-skatt: ”direkt deklaration”, d.v.s. att kommunen utfärdar ett inbetalningskort, eller självdeklaration inlämnad av skattebetalaren (där skattebetalaren själv gör uträkningen). 

Vid självdeklaration har skattebetalaren fyra år på sig att begära att deklarationen ska korrigeras eller få återbetalning av felaktigt inbetalt belopp. Är det istället så att kommunen utfärdat särskilt inbetalningskort för skatten efter ansökan från skattebetalaren (det vanligaste i kommuner på Costa del Sol) har skattebetalare endast en månad på sig att klaga på skattebeloppet, annars står uträkningen fast och det går inte att överklaga och inte heller att begära återbetalning av redan inbetalad skatt. 

Detta medför att det uppstår stora skillnader mellan de skattebetalare som betalt genom inbetalningskort från kommunen och de som gör det genom självdeklaration. Vilket förfarande som tillämpas beror på varje kommun och framgår av de kommunala regelverken. Det har därför skett att många kommuner har ändrat sina regler för hur plusvalía-skatten debiteras. 

Det finns dock i många kommuner möjlighet att samtidigt som man meddelar att fastigheten har sålts, ansöka om att ingen skatt ska utgå grundat på att förlust föreligger. Detta måste då dock göras innan skatten betalas. 

Vår rekommendation är att konsultera en jurist eller skatterådgivare för att se vilka möjligheter som finns i det enskilda fallet. 

Elena Arevalo, skattejurist 

Jessica Kamph, delägare & VD


Fråga experten

Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Av Jessica Kamph

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.