Fråga Experten: Vad gäller egentligen för fastighetsskatten för icke-residenta?

Fråga Experten: Vad gäller egentligen för fastighetsskatten för icke-residenta?

I Spanien skiljer man mellan två olika ”fastighetsskatter”. 

Kommunal fastighetsskatt, IBI 

Varje år betalar man fastighetsskatten, IBI, till den kommun där fastigheten är belägen. Till kommunen betalar man också sopskatt (basura) årligen. Fastighetsskatten betalas på all egendom som har egen lagfart, t.ex. villa, lägenhet, förråd och garage. 

Den kommunala skatten betalas av alla som äger en fastighet eller lägenhet i Spanien, oavsett om man är bosatt här eller inte. 

Inkomstskatt för icke-residenta

Enligt spansk lag är alla icke-residenta skyldiga att deklarera en schablonskatt för innehav av fast egendom. I Spanien klassas även lägenhet, förråd och garage som fast egendom. Icke-resident är den som inte är stadigvarande bosatt i Spanien, d.v.s. du som inte har skatterättslig hemvist i Spanien. 

Schablonskatten beräknas på taxeringsvärdet (valor catastral), proportionellt fördelat med antalet dagar du har ägt fastigheten. Taxeringsvärdet är det skattevärde som myndigheten ger fastigheten och det uppdateras från tid till annan (du hittar taxeringsvärdet på ditt lokala skattekvitto, IBI). 

Det spanska skatteåret sammanfaller med kalenderåret (januari till december) och deklarationen ska lämnas in senast den 31 december året därpå (det vill säga, 2019 års skatt ska betalas senast den 31 december 2020). Varje egendom med egen lagfart, t ex villa, lägenhet, garage, eller förråd, ska deklareras var för sig på en egen blankett. 

Är det så att du hyr ut din lägenhet ska du också deklarera dina hyresintäkter. Dessa ska deklareras kvartalsvis (i stället för en gång om året). Deklarationen ska lämnas in och skatt betalas till den spanska skattemyndigheten senast den 20 april, 20 juli, 20 oktober och 20 januari. 

Om du inte hyr ut behöver du alltså bara deklarera en gång om året. 

Om du inte har lämnat in deklarationen för de åren du ägt lägenheten rekommenderar vi att du gör en självrättelse, eftersom sanktionsavgiften då blir betydligt lägre än om du får ett krav från skatteverket. 

Jessica Kamph, delägare & VD


Fråga experten

Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Av Jessica Kamph, delägare & VD

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.