Fråga Experten – Vad innebär att en lägenhet är registrerad som VPO?

Fråga Experten - Vad innebär att en lägenhet är registrerad som VPO?

Jag har sett en lägenhet till salu som är väldigt billig, mäklaren säger att det är för att det är en VPO. Vad innebär det, är det en fastighet som staten äger? Finns det några begränsningar att köpa den eller om jag senare skulle vilja sälja?

Inledningsvis måste vi skilja på två koncept:

  1. Vivienda de Protección Oficial (VPO): myndigheterna bidrar så att medel-låginkomsttagare ska kunna köpa en bostad genom framförallt billigare mark och tidigare också lägre skatter (gäller inte längre).
  2. Vivienda social: sociala bostäder. Fastigheter som ägs av staten som erbjuds personer utan eller med väldigt få resurser.

VPO är en form av bostad som ingår i skyddade bostäder, som har särskilda egenskaper och inkluderar vissa begräsningar. Syftet är att de ska vara lättillgängliga för särskilt utsatta personer och för att personer med få ekonomiska resurser ska ha möjlighet att kunna köpa sig en bostad. Det är generellt bostäder som köps och inte hyreslägenheter.

Kännetecknande för VPO-bostäder:

• De har ett pris som ligger under marknadsvärdet i området de befinner sig.
• Det brukar handla om lägenheter i storleken 90¬–120 m2, medel-låg kvalitet. De kan inkludera en parkeringsplats.
• De får endast användas som bostad.
• Generellt byggs de av fastighetsbolag som har ett avtal med staten, där de erhåller statlig finansiering och ska överlämna ett visst antal lägenheter som kompensation för att de ska kunna klassas som VPO.

Tidigare, under 1950¬–2008 var denna typ av bostäder vanliga i Spanien för medel- och låginkomsttagare men numera byggs färre fastigheter av denna typ och subventionerna har dessutom tagits bort.

Villkor för att kunna köpa VPO-bostad:

• Intresserade måste skriva in sig i ett särskilt register i den kommun de är inskrivna.
• Personen i fråga får inte äga någon annan fastighet och får inte heller tidigare ha erhållit tillträde till en VPO. Inte heller ha fått bidrag under de senaste 10 åren.
• Myndigheterna utvärderar personens ekonomiska resurser. Hur det görs beror på region, men generellt får familjen inte ha inkomster som överstiger ett visst värde, för år 2023 gäller 7 200–8 400 euro/år.

Fördelar med att köpa VPO
Den största fördelen är priset, eftersom de alltid kommer ligga under marknadspris.

Nackdelar med att köpa VPO
För det första måste du uppfylla kraven för att få tillgång till att köpa bostaden.

Du måste själv använda bostaden som permanentbostad och får inte hyra ut den.

Bostäderna går inte att sälja på den fria marknaden förrän efter 10–30 år, exakt tidsperiod regleras i varje region och i registrering när köpet genomförs. För att kunna sälja en VPO-bostad krävs tillstånd från myndigheterna som måste godkänna köparen. Du måste också betala tillbaka de bidrag som erhållits för att köpa lägenheten.

Julio Reyes Benítez, spansk advokat

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.