För barnfamiljer som flyttar till Costa del Sol för en längre eller kortare period är barnens skolgång en viktig fråga. På Costa del Sol finns ett stort utbud med både kommunala och privata, spanska och internationella skolor, samt två svenska skolor. Om familjen är residenter i Spanien är skolplikten 10 år. Och för både tillflyttare och fastboende kan det kännas som en stor utmaning att göra rätt val för ens barn. Vad som passar bäst är mycket individuellt och med i funderingarna ska det tas hänsyn till barnets utveckling. Här ges en kortfattad översikt över det spanska skolsystemet och en kort presentation av de två svenska skolorna på kusten

Spansk kommunal skola

Många svenska familjer väljer att sätta sina barn i en vanlig spansk grundskola då utbildningsnivån är lika hög som i Sverige och då barnen därmed snabbt får nya, spanska vänner samt även snabbt lärt sig språket. Annan språkundervisning har tidigare haltat en del, men i dag satsat spanska skolor mycket på att förbättra just språkundervisningen.

För att anmäla sitt barn till kommunal skola måste man först vara registrerad i folkbokföringen (empadronamiento) i den kommun där man bor. Det rekommenderas att man registrerar sig så snabbt som möjligt.

Undervisningen i grundskolan är gratis och uppdelad efter ålder:
Infantil, förskola, 3-6 år (ej obligatorisk).
Primaria, klass 1-6, 6-12 år.
Secundaria, klass 1-4, 12-16 år.
Bachillerato, klass 1-2, 16-18 år.

Internationella skolor

Alternativet till den spanska grundskolan är en internationell privatskola, godkänd av de spanska myndigheterna. Språket i skolan är främst engelska och barnen får en mer internationell utbildning och skolkamrater från många olika länder – en skola kan ha elever med 80 olika nationaliteter.

Utöver de mer internationella skolorna finns det även några Montessoriskolor på kusten och även t ex en finsk och en tysk skola.

Spanskundervisning

Det är inte bara vardagen som blir lättare i Spanien när man talar språket. Det gör även att man får ut mer av tillvaron här samt att man blir respekterad av spanjorerna, också i början – när de hör att man i alla fall försöker att prata spanska. På Costa del Sol finns det ett mycket stort utbud av både korta och långa kurser samt intensivkurser.

Svenska skolan Marbella

Svenska skolan Marbella är en liten engagerad skola för svensktalande barn, med förskola från 3 år och grundskolan F-9. Skolan följer svenska Skolverkets direktiv och undervisningen sker enligt svensk läroplan. Skolan startades i september 2003 med 15 elever och har i dagsläget ca 195 barn/elever, och har kapacitet för upp till 200 barn/elever.
www.svenskaskolanmarbella.com

Svenska Skolan Costa del Sol

Svenska Skolan Costa del Sol ligger i Fuengirola och är den största svenska utlandsskolan med 304 elever läsåret 2021/2022. Skolan erbjuder förskola från 3 år, grundskola och gymnasium, och dessutom ett populärt gästelevprogram för gymnasiegästelever från Sverige. Man följer svensk skolplan och är godkända av såväl svenska Skolverket som Junta de Andalucía. Eleverna på skolan kan få svenska och spanska slutbetyg efter avslutade studier i grundskolan och gymnasiet.
Skolan drivs som en ideell förening utan vinstsyfte.
www.skolan.es

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.