Samverkan – att verka tillsammans

alt

En av de saker som gör den svenska skolan speciell är nog samverkan. Det speciella är inte att den svenska skolan i Spanien är speciell jämfört med andra svenska skolor i utlandet, eller jämfört med andra svenska skolor i Sverige för den delen. Nej, det speciella är gemensamt för hela den svenska skolan. Samverkan finns i högre utsträckning i svenska skolan än i skolan i många andra länder. Den svenska skolan har under den tid skolplaner och läroplaner skrivits diskuterat och framfört samverkan som något att sträva mot.
Man har från skolpolitiskt håll valt att skriva fram samverkan i läroplanerna. På 70-talet exempelvis genom SIA-skolan (skolans inre arbete), på 80-talet med Lgr80 (Läroplan för grundskolan) där det skrevs om bland annat temaarbete och tillval, och nu från höstterminen 2000 med exempel från samhällsorienterande ämnen:
”Studier inom det samhällsorienterande kunskapsområdet skall kopplas samman med kunskaper och uttrycksformer inom skolans andra ämnen.” (www.skolverket.se, 2009-06-04)
samt
”Att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, integrera och redovisa information på skilda sätt – i tal, skrift, bild, form, drama, musik och rörelse – är centralt i de samhällsorienterande ämnena.”(www.skolverket.se, 2009-06-04)
Och den svenska skolan har kommit långt. Samverkan sker på många plan och platser i skolans värld, från samverkansgrupper där ledning och övrig personal samlas för att staka ut målen för skolan och vägen dit, i samförstånd, till elevens ökade inflytande i klassrummet.
Det man kanske främst tänker på är nog samverkan bland och mellan lärare och samverkan mellan de olika ämnena i skolan. Ämnen och hur ett ämne ska definieras har på senare tid diskuterats och i 8 vägar till kunskap – en ny struktur till gymnasieskolan (SOU 2002:120), som var ett underlag för en proposition till riksdagen, diskuterades vad ämne och ett skolämne var och om det finns kunskaper som hamnar utanför skolans ämnesindelning. För att få tag på dessa kunskaper och för att skapa nya är samverkan en väg. Det finns många argument för att samverka lärare, ämnen och elever emellan och på Svenska skolan i Fuengirola finns många exempel på hur det görs i praktiken.
I majnumret av En Sueco stod det om ett elevarbete där ämnena engelska och bild samverkade i ett arbete där eleverna fick se tillbaka på sina egna erfarenheter och beskriva viktiga saker i sitt liv, ett arbetssätt eller metod som förekommer inom humaniora och i viss mån även inom samhällsvetenskapen. Även svenska som ämne var delaktigt och formulerade artiklarna där den artikel som stod i En Sueco var ett av elevbidragen (samtliga elever skrev artiklar). På det sättet blev ämnena naturliga hjälpmedel att berätta för andra om sina liv – så här långt. Arbetet presenterades för samtliga elever i årskurserna 3, 4 och 5.
Andra samarbeten över ämnes- och klassgränser som skett i Svenska skolans grundskola bara det senaste läsåret på skolan är flera. Ett arbete startade genom att en elev som tidigare gått ut gymnasiet var på besök och klev in till klass 6-7 med ett antal brev. I breven fanns önskemål att skolans nystartade resebyråer, som fanns i klassen, skulle planera och lämna förslag på en resa till just den målgrupp man fick sig tilldelad. Det var exempelvis en grupp dykintresserade som ville till fina dykplatser runtom i världen och det var kulturellt intresserade pensionärer som ville se kulturellt intressanta platser och några från en organisation för utrotningshotade djurarter som ville skåda djuren. Även här var uppgiften presenterad på engelska och ämnena bild, svenska, engelska, matematik och inom SO var inblandade. Detta arbete redovisades för de olika beställarna som i det här fallet blev delar av skolans personal och flera elever från gymnasiet. Kul tyckte gymnasieeleverna, och stannade kvar för att lyssna på mer.
Ytterligare ett samarbete som resulterade i en egen skrift var ett arbete kring skapelsen och olika skapelseberättelser eller skapelsemyter från historien och från nu. Även den här gången var det ämnen i SO samt svenska och bild som samverkade. Halvvägs i arbetet redogjorde eleverna gruppvis för en skapelsemyt för barnen i förskolan samt eleverna i de tidigare årskurserna. Redovisningen var en dramatisering av skapelsen. Den slutliga uppgiften var individuella texter. Går ni förbi skolan så fråga gärna efter den skriften som består av korta historier med egna illustrationer.
Slutligen kan nämnas att det pågår ett projekt kring miljön. Inför den internationella miljödagen den femte juni har skolan arrangerat (och när ni läser detta säkert genomfört) en kulturfestival på skolan. Strax innan festivalen startar ska eleverna i klass 6-7 redovisa sina miljöarbeten. De kommer att redogöra för de miljöproblem de upptäckt och studerat samt föreslå eventuella lösningar eller åtminstone lösningsförslag som kan hjälpa den lokala miljön. Den här gången är det SO, svenska/engelska, matematik och bild som samverkar och eleverna redovisar för klass 2-3 samt övriga som kan. Klass 2-3 är inblandande i samarbetet och skriver redan kommentarer på miljöarbetets blogg; environmentfuengirola.blogspot.com. Biblioteket är platsen för redovisningen och då kommer förhoppningsvis eleverna att enas om ett arbete som de gemensamt vill lyfta fram. Om tid ges kommer klassen att uppvakta kommunen och föreslå den förändring eller förbättring de kommit fram till.
Gemensamt för dessa arbeten är att de ger möjlighet för eleverna att utveckla kunskaper i att arbeta tillsammans i grupp, att lära sig lyssna på och bli lyssnad till, att kompromissa och vidare att tala inför publik och stå för det man gjort. Det blir ett bidrag till att stärka självförtroendet hos den enskilda eleven men också att få eleverna att lära känna varandra ytterligare och att gnuggas samman. Dessutom vittnar eleverna i utvärderingar om att de uppskattar att arbetsmetoderna ändras och att det gör skolarbetet mycket roligare och dessutom lärorikare.
Vidare ska man ju inte glömma just sådana aktiviteter som kulturfestivalen. Det är en samverkansinsats som går utanför det ordinarie skolarbetet och utanför ämnesgränser och ofta med en musiklärare som spindeln i nätet. Det som beskrivits tidigare är ju inom kraven och målen i ämnena och ska man vara noga så finns det dessutom inskrivet i läroplaner att skolorna ska samverka mellan de olika ämnena.

Av Lennart Åkman, bildlärare på Svenska skolan

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.