Ljumsk- och höftsmärtor

Ljumsk- och höftsmärtor

Det kan vara många orsaker till att man har smärtor i ljumsken eller höften och det är ofta svårt att ställa en korrekt diagnos hos idrottare med långvariga ljumsk- och höftsmärtor. Det är viktigt att ta de många och starka muskelkrafterna som verkar över bäckenet
i beaktande. Kroppens största muskler verkar i ett fint samspel med ländrygg, bäcken, höftled och lårets muskulatur. Felfunktion på ett ställe ger ofta smärtor på andra ställen
i kroppen.

Vid smärtor i ljumsken är det dock i 90 procent av fallen tal om en så kallad ”fotbollsljumske” som den populärt kallas därför att den ofta drabbar fotbollsspelare.
Vid höftsmärtor kan det bl a vara tal om:
• Artros (ofta kallat "ledförslitning") i höftleden, detta kan upptäckas genom röntgenbilder.
• Höftledskador, detta kan ses med hjälp av en ”MR skanning”.
• Broskskador, detta kan ses med hjälp av röntgen och MR.
• Muskelskador i höften – impingement, kan undersökas kliniskt och med MR.

Ljumskens anatomi
Ljumsken är vecken mellan lår och bukvägg och gör övergången från lår till kroppen. Precis under huden i botten av vecket löper det ett stramt ledband (ljumskbandet), som går från höftkammen till blygdbenet. Nedanför, under detta ljumskband går blodkärl och nerver från kroppen ut till benet ihop med de muskler som flyttar höftleden.
Några av magmusklerna fäster längs höftkammen och ljumskbandet. Lårets inåtledande muskler (M adduktor longus, M adduktor brevis och M adduktor magnus samt M gracilis och M pectineus) fäster alla i ljumsken på blygdbenet (tuberculum pubicum).

Höftens anatomi
Höften innehåller två höftleder och utgör övergången mellan kropp och ben. Höftleden är kroppens största kulled. Det tillåter böjning, sträckning, in- och utåtrörelse samt rotation av benet. Benen i höftleden omfattar lårbenshuvudet, som är kulformat och bäckenets höftskål. Tillsammans gör de kulleden. Ledytorna på lårbenshuvudet och höftskålen är täckt av brosk som har till uppgift att minska belastningen på ledytorna.
Inne i höftleden finns det ett ledband som går från toppen av lårbenshuvudet och ner i botten av höftskålen. Det verkar stabiliserande och leder också blodkärl ut till lårbenshuvudet, speciellt i de yngre åren. Omkring höftleden är det en ledkapsel som är förstärkt med ledband på alla sidor. Ledkapseln sitter fast på höftskålen genom en tjock broskskiva. Den sitter omkring det mesta av höftskålen. Omkring höften, bäckenet och ljumsken sitter de stora och små musklerna till och från kroppen och benet.

För konsultation: Mijas, Marbella och Gibraltar: 659 42 69 59

Av Allan Larsen, överläkare, Ph.D, ortopedkirurg

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.