Vad bör jag tänka på när jag söker tandläkare i Spanien?

Vad bör jag tänka på när jag söker tandläkare i Spanien?

Dela

I Spanien är kvaliteten på tandvård och tandläkare inte lika jämn som i norden. För att få maximal trygghet och känna att du kommer till en professionell klinik är det några saker du kan tänka på.

Det är viktigt att se till att den tandläkare du besöker är ”colegiado”. Att vara ”colegiado” innebär att tandläkaren har en minst femårig tandläkarutbildning och efter hård prövning beviljats inträde i spanska tandläkareförbundet. Tandläkaren uppfyller då samma krav som en nordisk tandläkare. Yrkesbeteckningen ”odontólogo” är reserverad för dem som är ”colegiado”. De som inte uppfyller tandläkarförbundets krav kallar sig ”dentista”. Även om reglerna gällande namnet dentista håller på att ändra sig just nu.

Det spanska tandläkarförbundet ”Ilustre Colegio Oficial de Odontológos” utfärdar numer också en speciell skylt att sätta upp utanför kliniken. Certifikatet ”Control de Calidad” kan erhållas efter att kliniken ansökt om och genomgått en strikt kontroll vad gäller utbildning, utrustning, materialval, hygienrutiner, datasäkerhet mm.

Sammanfattningsvis: titta efter skylten ”Consulta Dental” med tandläkarens namn och kollegienummer samt den vita skylten ”Control de Calidad” också den med tandläkarens namn och kollegienummer ingraverat.

När du hittat en klinik/tandläkare enligt ovan ta med eventuella försäkringspapper.
Glöm heller inte att be om en specificerad ”factura”. Den vill ditt försäkringsbolag eller myndighet i hemlandet se när du ansöker om ersättning. ”Facturan” ska ha ditt namn och personnummer samt utfärdarens namn och nummer. Glöm inte stämpel och underskrift.

Om den behandling du får är en ren akutbehandling och du måste fortsätta behandlingen hos annan tandläkare ska du be om en journalkopia eller tandvårdsintyg samt eventuella röntgenbilder och foton. Det ska framgå vem som har behandlat dig, vilken/vilka tänder som behandlats, vad som gjorts, vilka material som använts och vilka läkemedel som eventuellt förskrivits. Kopian ska vara underskriven/signerad och daterad.

Vi på Nordic Dental Centre har ett gott samarbete med Sjukforsikkringen i Danmark och Norge och Svenska Försäkringskassan samt de flesta nordiska försäkringsbolag.

Ring gärna och fråga om du vill ha mera information!

Av tandläkare Christina Radics, Nordic Dental Centre

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.