Är Svenska kyrkan i Fuengirola snart ett minne blott?

Är Svenska kyrkan i Fuengirola snart ett minne blott?

Idag är Svenska kyrkan utlandet verksam med två kyrkor på Spaniens fastland, en i Fuengirola och en i Torrevieja, och har även verksamhet på de spanska öarna, Teneriffa, Palma de Mallorca och Gran Canaria.
Under hösten 2010 har Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet gjort en utredning av verksamheten i bl.a. Spanien, varefter de föreslår en minskning av antalet församlingar, som följd av ett tidigare beslut om nedskärningar inom den Svenska utlandskyrkan.
Rörande verksamheten i Fuengirola har Nämnden föreslagit: att församlingen upphör och läggs ned vid årsskiftet 2011/2012, då också samtliga tjänster senast ska avslutas. De rekommenderar att prästgården och kyrkan ska avyttras. Vidare föreslås att pastoratet ska ingå i området för Torrevieja, samt att om man önskar fortsatta gudstjänster i Fuengirola ska dessa ske i samråd med kyrkoherden i där.
Avvecklingen menas ska ske i dialog mellan församlingen och nämndens kansli.

”För dem som efterfrågar kyrkan för kyrkliga handlingar, som gudstjänster och vigslar, kommer det försvinna från Costa del Sol om kyrkan läggs ned. Det gäller även de gruppverksamheter som vi har, bland annat var barngrupp – Benjamingruppen.” säger Mattias Andersson, kyrkoherde för Svenska kyrkan i Fuengirola.
Själv känner Mattias att nedläggning är en verklig förlust för svenskar på kusten: ”Kyrkan är en trygghet. Många besöker oss i olika sammanhang och tar del av vår verksamhet, även de som inte är medlemmar, varför det är svårt att se det reella antalet besökare i kyrkan.”
Även personalen är ledsna över förslaget. ”Det blir ett stort uppbrott för oss alla. Vi har arbetat hårt för kyrkans bästa idag och i framtiden. För min familj gäller att vi bröt upp från det vi hade i Sverige, och sålde bostaden, då vi för drygt ett år sedan flyttade hit och skrev ett 5-årigt kontrakt med Svenska kyrkan i utlandet”, avslutar Mattias Andersson.

Svenska kyrkan har också haft ett samarbete med det Svenska konsulatet i Málaga, då konsulatet ibland har begränsade resurser. Ofta har Svenska kyrkan hjälpt till vid händelser som t ex rån, polisanmälan m.m. och med en nedläggning så försvinner även denna hjälp.

Nämnden har sett till en rad faktorer som underlag till förslaget, bl.a. har de tagit hänsyn till kyrkans medlemsantal, medlemsengagemang m.m. De har även sett till kyrkans betydelse på platsen om svenskar snabbt behöver stöd och hjälp. Även faktorer som avstånd till Sverige har spelat roll, liksom om det finns andra svenska sociala nätverk på platsen.
Med de förslag till beslut som nämnden lade fram 22 januari ser Mattias Andersson ingen lösning på att fortsatt verksamhet för Svenska på Costa del Sol. Beslut i frågan fattas den 20 februari.
För mer information, om t ex de andra svenska församlingarna i Spanien, se: www.svenskakyrkan.se/utlandskyrkan.

Svenska kyrkan Costa del Sol i korthet
Svenska kyrkan började sin verksamhet i Fuengirola i början av 1980-talet, och var då den knuten till prästbostaden.
Kyrkans nuvarande lokaler öppnades till gudstjänst 1 advent 1988.
Kyrkolokalen invigdes 5 mars 1989 av biskop Tord Simonsson från Strängnäs stift.
Kring samma tid köpte Svenska kyrkan i utlandet lokalerna, inredning tillhandahölls genom kolleter och gåvor. Då hade kyrkan ca 700 medlemmar.
Under år 2010 uppgick medlemsantalet till 200.

Av Norrbom

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.