Objektiva mätningar och behandlingseffekt
Under det sista årtiondet har flera tusentals människor behandlats med VacuMed/VacuSport tryckkammare i Tyskland.
Flera sjukhus, privata kliniker och professionella träningsklubbar i Tyskland samt Öst- och Sydeuropa använder nu denna teknologi för behandling av patienter med cirkulationssjukdomar samt för behandling och rehabilitering av atleter.
VacuMed/VacoSport vinner just nu också mark i Norden. Det finns dock många behandlare, atleter och privatpersoner, som ännu inte känner till denna typ av behandling och som därför, med all rätt, ifrågasätter effekterna av den.

I VacuMeds hemland, Tyskland är det speciellt två institutioner som forskar kring denna teknologi och dess objektiva effekt på människokroppen. Det är Fallingbostel Privatsjukhus och Rehabiliteringscenter för cirkulationssjukdomar samt Sportuniversitetet i Köln.

I USA är det först och främst NASA som använder VacuMed dagligen till astronauterna, och som också forskar kring effekterna på astronauternas kretslopp medan de befinner sig viktlösa i ett rum.
I de nämnda behandlings- och forskningscentren är man eniga om att teknologin har en övertyg-ande positiv effekt på människans fysiologiska funktion och man har lagt fram följande objektiva mätbara effekter av behandlingarna:
Syremättningstrycket i benen stiger markant med upp till 15 % under behandlingarna och effekten av den ökade syrehalten bibehålls också efter behandlingarna. Detta mäts med oximeter.
Pulstrycket i artärerna stiger också under och efter behandlingarna. Mäts med Doppler tryckmätning.
Det diastolistiska blodtrycket faller spontant med 10-40 mmHg under behandlingarna och denna effekt bibehålls med ca 25 % efter behandlingarna. Mäts med vanlig blodtrycksmätare.
Laktatet i blodet efter mycket ansträngande träning faller snabbt under behandlingarna och återhämtningstiden halveras i förhållande till en kontrollgrupp som behandlas med massage. Mäts genom blodprov.
Keratinas, som är en produkt av hög anaerob belastning, reduceras på samma sätt.
Syresättningen av blodet ökas markant och kan också mätas genom blodprov.
Angiogenes – bildandet av nya blodkärl – och läkande av sår sker betydligt lättare i förhåll-ande till en kontrollgrupp som behandlas med traditionell sårvård.
Smärta i ben /fötter p.g.a. ischemi reduceras snabbt. Mätt på en VAS-skala från 10 till 1 efter 10 till 20 behandlingar.
Gångdistans p.g.a. claudicatio (fönstertittarsjukan – syndrom) ökar gradvis från 50 meter till flera kilometer efter 10 till 40 behandlingar.
Dessa är de viktigaste objektiva mätningarna av effekten med VacuMed/VacuSport behandlingarna. Inom snar framtid väntas emellertid spännande resultat från nya forskningsprojekt.
Här handlar det främst om övertygande effekter för att förhindra cirkulatoriska förändringar hos personer med diabetes, och främja återhämtningen efter operation i höfter, knän och fötter.
VacuMed behandling av åderbråck hos manlig patient på kliniken i Fuengirola.
Detta foto visar hur patientens åderbråck på höger underben såg ut innan vi började med undertrycksbehandlingen med hjälp av VacuMed. Notera svullnaden vid ankeln.
Efter 10 behandlingar är reaktionen i bindväven redan mycket tillfredsställande och en generell sammandragning kan tydligt ses i form av mindre åderbråck, samt att svullnaden har minskat.
Även om patienten nu bara behandlas var 4:e – 6:e vecka, fortsätter läkningen av de, före behandlingen, ”halvdöda” och ”slappa” områdena, genom att cirkulationen återställdes i april och processen fortsätter och fortsätter. Patienten hade behandlingsuppehåll under flera månader, och vi kan dessvärre konstatera ett mindre tillbakafall. Se svullnaderna i båda benen, men själva åderbråcken, som var behandlingsorsaken, har inte blivit väsentligt värre – och de är mycket bättre än när vi började behandlingen.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.