Kära läsare november 2011

Det krävs uppenbarligen mer än ett mirakel om inte oppositionen ska vinna valet 20 november. Man ska naturligtvis vara försiktig med att bli för tvärsäker. Tänk bara på Aznar som skulle ha haft täten 2004 enligt opinionsundersökningarna. Kanske lyckas Zapateros efterträdare, trädgårdsnisseklonen Rubalcaba, dra upp en kanin ur hatten under valkampanjen. Men borde inte det ekonomiska trycket, som onekligen är stort, bli en väsentlig faktor. Vi har liksom drabbats av en planekonomi – bara utan plan. Till att börja med jag en absolut anhängare av marknadsekonomi, men inte den versionen vari allting hålls igång på konstgjord väg med hjälp av bidrag och hjälppaket. Det ligger också någonting planekonomiskt i att vi är bundna av handelsavtal som tvingar oss att köpa apelsiner från fjärran, när vi nu själva har dem i trädgården. Låt dock människor köpa det de vill som det passar dem! Naivt! Hör jag någon ropa i bakgrunden. Det är möjligt, men hur tycker ni själva egentligen att det går? Här i Spanien är det pinsamt många som inte fått sin lön utbetalad i månader. En helt absurd arbetslagsstiftning tillsammans med fackföreningarna gör detta möjligt. Hur förnedrande är det inte för vuxna människor (offentligt anställda i La Línea) att bränna däck vid gränsen till Gibraltar för att uppmärksamma problemet? Ibland misstänker jag att vi är på väg att förgöra oss själva: att vi är i full fart med avvecklingen av människan. Vi har helt enkelt blivit väldigt konstiga. ”Så har det alltid varit”, kommer säkert någon att rätta mig. Så kan det gott och väl vara, men man har inte alltid fått det upptryckt i ansiktet – på TV, i tidningarna och på nätet. Sedan har det inte heller alltid varit så att man måste veta allting om alla. Eller har det? Kanske var tidigare tiders gränser för vad man skrev och sade, blott ett uttryck för teknologisk begränsning. För 20 år sedan kunde man inte hacka sig in i folks mobiltelefonsvarare med den enkla anledningen att ingen hade en sådan. Men det kan vi göra nu. Och vi gör det. På den andra änden av skalan sitter visa människor, professorer, akademiker, framtidsforskare och andra kloka huvuden, som i medierna berättar om hur de tror att morgondagen kommer att se ut. Vi har förtroende för dessa människor som arbetar inom specifika ämnen varje dag, de har en bakgrundskunskap i det som de talar om. Men varför gör vi inte som de säger? Litar vi trots allt inte på dem? Har vi förlorat tilliten till makthavarna? Önskar vi bara få lov till att bestämma själva? Har vi fått nog av regler, lagar och speciellt förbud?
Så skulle det gott och väl kunna vara. Men vågar vi själva se, kan vi och vill vi det? Har vi hamnat så långt ut att det egentligen handlar om en avveckling av mänskligheten? – vilket påminner mig om att jag borde börja läsa danske Erwin Neutzsky-Wulffs ” Menneskets Afvikling”, som sätter fokus på vår långa, svåra utveckling mot frihet, jämställdhet och broderskap. Men hur skulle det vara om det var omvänt? Anta att den historien som vi lärde oss i skolan är just det: En historia. ”Menneskets Afvikling” berättar om det som våra historielärare menade att vi inte mådde bra av att höra. Så låt oss vara ärliga: Jag kommer säkert att sova bra mycket bättre utan den under huvudkudden och i stället nöja mig med min favoritfilosofi – Martinus: Meningen med livet är att uppleva livet! Och nu när vi är inne på filosofier så har jag just läst om den rysk/amerikanska författaren och filosofen Ayn Rands mästerverk från 50-talet ”Och Världen Skälvde” – en bok som naturligt borde utgöra en del av varje människas uppfostran och utbildning. Boken fick mig (återigen) att tänka på alla de nya reglerna, lagarna eller förbuden som vi hela tiden förevisas. Ayn Rand förstod redan för över 50 år sedan att politikerna använder regler och speciellt förbud för att kontrollera befolkningen – av den enkla anledningen att det är lättare att styra lagförbrytare än oskyldiga, rättskaffens medborgare. ”Det är så många saker som görs brottsliga så att der blir omöjligt för människor att leva utan att överträda lagen. Vem vill ha en nation av laglydiga borgare? Vad kan man få ut av det? Men antag lagar som varken kan observeras, påtvingas eller tolkas objektivt! På så sätt skapar man ett folk av lagöverträdare och kan tjäna stort på människors dåliga samveten…” Det säger Dr. Ferris i ”Och Världen Skälvde”.
Ayn Rand levererar här eminent framtidsforskning…

Bästa hälsningar

Helle Espensen

Av Helle Espensen

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.