När du äger en fastighet i Spanien, kommer du förmodligen att tillhöra en ägarförening eller en bostadsrättsförening, förutom när din bostad är en villa och inte ligger i ett gemensamt bostadsområde. Om din fastighet ligger i ett område som drivs av en ägarförening är medlemskap obligatoriskt och så är även de betalningar av avgifter för förvaltning, underhåll av gemensamma utrymmen och gemensamma bruksföremål.
I Spanien regleras de rättsliga aspekterna av organisationen och administrationen av ägarföreningen enligt den horisontella äganderätten (Ley de propiedad Horizontal). Denna lag reglerar även åtgärder som föreningen kan ta när någon av ägarna vägrar att betala föreningsavgifterna eller andra avgifter som begärs, till exempel för underhållsarbete.
Avgifterna ska betalas av ägarna även om de samtycker eller inte till de beslut som fattas av föreningen. Det är en demokratisk process där ägarna kan motsätta sig föreningen på föreningensmötena, men när beslutet är fattat, måste ägarna, enligt lag, betala och kan inte säga: "Jag håller inte med ägarföreningen och därför tänker jag inte betala ".
När någon av ägarna vägrar att betala tre eller fler delbetalningar, kan föreningens förvaltning kräva ett extra möte för att klargöra eventuella meningsskiljaktigheter och besluta om en betalningsplan.
Efter detta, om ingen överenskommelse nås, kan ordföranden eller föreningens administratör enligt lag, kräva in pengarna genom att starta rättsliga åtgärder vid den lokala domstolen. Om så är fallet är det rekommenderat att använda sig av en advokat på grund av komplexiteten i processen, men det är inte obligatoriskt. Alla juridiska kostnader och utgifter kommer att läggas till det belopp som åligger den icke-betalande ägaren.
För att inleda rättsliga åtgärder mot någon av ägarna måste ägarföreningen komma överens under ett möte. Ägaren i fråga skall underrättas om beslutet i ett brev undertecknat av sekreteraren, ordföranden och administratören. Det är bäst att skicka meddelandet via Burofax som styrker innehållet och bekräftar mottagandet av skrivelsen.
Efter detta kan föreningen anmäla ägaren vid den lokala domstolen. När de rättsliga åtgärderna har börjat kommer domaren att meddela den icke-betalande ägaren att han måste betala ägarföreningen inom 20 dagar. Denna process kallas "Proceso Monitorio". Inom denna tidsram har han möjlighet att framträda inför domaren och förklara skriftligen varför han inte godkänner hela eller delar av betalningen av avgiften. I de flesta fall betalar ägaren den obetalda avgiften utan att motsätta sig och processen stannar här.

Om svaranden inte motsätter sig men inte heller betalar inom 20 dagar, kan domaren lägga embargo på fastigheten eller besluta att auktionera vissa eller alla av svarandens egendomar för att täcka avgifter och ytterligare rättsliga kostnader. Ägarens betalningsförmåga garanteras av den egendom han äger.
Om svaranden motsätter sig rättsordningen måste domaren stänga ner den tidigare processen och starta en ny process som kallas "juicio declarativo". I denna process kommer ägarföreningen att lägga fram bevis för vad den icke-betalande ägaren är skyldig. I vissa fall kan domaren sätta ett förebyggande embargo mot egendom eller be ägaren att betala beloppet som en förändelse tills domstolen når en slutlig dom.
Det är alltid bäst att fråga din spanska advokat om du har några tvivel om det interna arbetet i din ägarförening eller bostadsrättsförening.

María Teresa Velasco, Velasco Lawyers, www.velascolawyers.com, info@velascolawyers.com, tlf. +34 958 63 01 14.

Av Velasco Lawyers

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.