terasse
 
Specialtema med goda råd och vägledning i samband med bostadsköp i Spanien.

 
Kuststräckan från Almuñécar i öster till Sotogrande i väster har under de senaste 40 åren attraherat riktigt många svenskar, som söker efter en härlig plats där de kan njuta av en välförtjänt pension eller av nya karriärmässiga utmaningar. Känner man inte till Costa del Sol rekommenderas man att ge sig själv ordentligt med tid till att undersöka de olika områdena innan man bestämmer sig för att köpa bostad. Öster om Málaga ligger bland annat Almuñécar och La Herredura. Där är det långt mellan städerna och byarna med alla de för- och nackdelar som det innebär. Det är samtidigt ett mycket vackert och frodigt område. Öster om provinshuvudstaden hittar man även Torre del Mar, Torrox och Nerja, som alla är fina små städer med en del fastboende utlänningar. Bakom kusten hittar man här de vackra bergsbyarna Frigiliana och Cómpeta, som många fattar tycke för. Väster om Málaga, bara några kilometer från flygplatsen, ligger först den gamla goda kändisen Torremolinos och därefter Benalmádena, som har både kuststad (Costa) och småstad (Pueblo). Sedan kommer Fuengirola och Mijas. Lite längre västerut ligger fina Marbella, som riktigt många svenskar redan valt att kalla ”hem” med lustbåtshamnen Puerto Banús. Därefter har vi San Pedro och Estepona, och tillslut, bara några kilometer från Gibraltar, ligger den mycket internationella staden Sotogrande.
Fastighetsmäklarna känner till alla dessa områden och delar gärna med sig om sin kunskap, då de vet hur viktigt det är att man redan från början väljer det område som passar en bäst.


 
shutterstock 127224554
 
Få alltid juridisk rådgivning inför köp av fast egendom

 
Av María Teresa Velasco, Velasco Lawyers
 
Det är viktigt att söka rådgivning hos en advokat när man har hittat en bostad som man vill köpa. Advokaten kan undersöka bostadens juridiska situation samt hjälpa till med bl.a. köpebrevet. Kontrakt och köpebrev är saker som ofta utarbetas av mäklarens advokat, varför det är viktigt att noga gå igenom de olika villkoren med din egen advokat innan några papper skrivs under. Genom att göra det får du kännedom om de mest väsentliga villkoren och klausulerna samt har även möjlighet att se om det finns saker som du inte kan acceptera. Det är viktigt att uppmärksamma att villkoren kan variera en del beroende på om det rör sig om köp av nybygge på projektplan eller om det är en återförsäljningsbostad som man vill köpa.
 
Undersökning av bostadens juridiska situation
Legala omständigheter som bör undersökas:
 • Är personen som säljer bostaden juridiskt sett den rätta ägaren.
 • Motsvarar beskrivningen av bostaden de uppgifter som finns registrerade i fastighetsregistret.
 • Är bostaden belastad med bolån eller andra bördor.
 • Undersök om det finns obetald kommunskatt (IBI) eller andra avgifter.

Lagen säger att den som står som ägare av bostaden den 1 januari är betalningsskyldig av IBI för hela året.

 • Är bostaden uthyrd till annan person.
 • Finns det särskilda regler eller servitut på bostaden.

Detta är uppgifter som framgår i upplysningarna från fastighetsregistret.

 • Om bostaden är knuten till en ägarförening ska det undersökas om det finns obetalda avgifter.
 • Om ägaren är resident eller icke-resident. Detta påverkar om köparen kan kvarhålla en avgift på 3 procent av försäljningspriset vilket ska betalas till skattemyndigheterna å säljarens vägnar.
 • Från den 1 juni 2013 ska alla bostäder som är till försäljning ha ett energicertifikat. Detta ska säljaren sörja för.
 • Det rekommenderas starkt att låta en lantmätare besiktiga bostaden.
 • En del advokater har bemyndigande att erbjuda kunderna en försäkring; ”Safe Property Guarantee Title Insurance” (en slags garantiförsäkring), som täcker bostaden i 20 år.
Skatteidentifikationsnummer NIE
För att en person ska kunna köpa en egendom i Spanien måste denne ha ett NIE-nummer (Número de Identificación de Extranjeros). Detta kan man själv ansöka om, eller låta sin advokat göra, på den lokala polisstationen. Detta nummer ska registreras hos skattemyndigheten tillsammans med en kopia av ditt pass, din adress i hemlandet samt upplysningar om din spanska skatterepresentant innan en egendom kan köpas.
 
Undertecknande av handling hos notarie
När en överenskommelse har träffats med säljaren om villkor såsom pris, betalning, överlämningsdatum m.m. samt köpekontraktet skrivits under ska handlingen signeras hos notarie. Man kan antingen mötas upp personligen eller i förväg ge sin advokat en fullmakt.
 
Spanskt ID-nummer
Även om man inte önskar uppehållstillstånd i Spanien måste man ha ett ID-nummer, ett så kallat Número de Identificación de Extranjeros (förkortas NIE) för att kunna köpa en bostad. Ett sådant nummer ansöker man om på polisstationen (Comisaría de Policía).
Följande ska tas med:

 • Ansökningsblankett om NIE (finns att få hos polisen).
 • Giltigt pass samt kopia av detta.

Kostnad utgår med 16,16 euro.
Det är även möjligt att ansöka om NIE-nummer på den spanska ambassaden i Stockholm.

 
Permanent uppehållstillstånd
Som EU-medborgare har man naturligtvist rätt att uppehålla sig i Spanien permanent, dock ska man ha uppehållstillstånd (residencia) vilket kräver att man återigen besöker Comisaría de Policía, kontoret som ligger närmast ens bostadsadress.
Följande ska tas med:

 • Ansökan om det tidigare nämnda NIE, i original.
 • Officiell ansökningsblankett om residencia (finns att få på samma poliskontor).
 • Giltigt pass och en kopia av detta.
 • Är man pensionär så ska man även ta med en modell E-121 eller S-1, stämplat av de sociala myndigheterna i Sverige samt dokumentation på de pensionsförmåner man har. Dokumentationen ska vara översatt till spanska av en auktoriserad översättare.
 • Är man arbetstagare ska man även ta med arbetskontrakt (registrerat hos de spanska myndigheterna) samt registreringsattest från Seguridad Social (de spanska sociala myndigheterna).
 • Är man egenföretagare ska man även ta med inskrivningsintyg från det spanska företagsregistret samt registreringsbevis från Seguridad Social (de spanska sociala myndigheterna).
 • Är man varken sysselsatt eller pensionär ska man kunna visa fram en sjukförsäkring som täcker den period som man ansöker uppehållstillstånd för – samt bevis på att man har nog med ekonomiska medel att klara sig själv (minst 5 007,81 euro).
 • Är man studerande ska man även ta med inskrivningsbevis från utbildningsinstitutionen, sjukförsäkring eller europeiskt offentligt sjukförsäkringsbevis som är giltigt under den period man ansöker om uppehållstillstånd för samt att man har nödvändiga ekonomiska medel för att klara sig under tiden. Alternativt ska man bevisa att man deltar i ett EU-utvecklingsprogram för studerande.

Själva uppehållstillståndet kostar 10,40 euro och ska betalas i en bank som samarbetar med polisen (kontrollera detta på polisstationen). Det rekommenderas även att man kontrollerar kostnaden för uppehållstillstånd då dettas kan ändras. Uppehållstillståndet får man sedan med sig på en gång.
Eftersom det är lag på att kunna identifiera sig bör alltid fotolegitimation bäras, vilket kan vara t ex ett spanskt körkort. Det är dock ej nödvändigt att bära med sig uppehållstillståndet, som är i form av ett A4-papper, men för enkelhetens skull rekommenderas det att man alltid bär med sig en kopia av det.

 
Inskrivning i folkbokföringen
Det är inte lag på att skriva in sig i folkbokföringen (empadronamiento). Det anses snarare vara en moralisk plikt då sjukhuskapaciteten, antalet polistjänstemän, skolor och andra offentliga tjänster baseras på detta. Har man skolsökande barn är det dock nödvändigt och flera kommuner lockar med rabatter på fastighetsskatt och andra offentliga kostnader om man skriver in sig. För att betala vänder man sig till sitt kommunkontor.
 
Följande ska tas med:

 • Bevis på ens adress; dokumentation på ens bostad eller ett hyreskontrakt.
 • En kvittering för betald el- eller vattenräkning, andra avgifter eller telefonräkning på vilken adressen framgår.
 • NIE eller residencia samt pass.
Omkostnader vid fastighetshandel
Man kan inte ange det exakta beloppet för handelsomkostnaderna men man ska räkna med att det blir omkring 11-13 procent av köpesumman.
 
Köparens omkostnader är:

 • Om det är nybygge: AJD-stämpelavgift (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) på 1,5 procent av priset och 10 procent moms av priset.
 • Återförsälning: ITP-stämpelagvift (Impuesto sobre transmisiones patrimoniales/överföringsavgift) 8 procent av priset upp till 400 000 €, från 400 000 – 699 999 € betalas 9 procent och över 700 000 € betalas 10 procent.
 • Avgift till bank för att få ett bostadslån: ytterligare en AJD-stämpelavgift på 1,5 procent beräknat på lånets garantibelopp. Därutöver tillkommer extra avgifter till notarie och inskrivningsmyndighet.
 • Om du köper en bostad till ett pris som överstiger 700 000 € så rekommenderas det att ta ett bostadslån för att undvika förmögenhetsskatt (Impuesto sobre patrimonio).
 • Försäkring: Banken kräver vanligtvist att låntagaren tecknar en försäkring för att skydda sina intressen, till dess att lånet är avbetalat.
 • Utgifter till notarie och inskrivningsmyndighet baseras på bostadens pris.
 • Utgifter till advokat ca 1 procent (plus moms; 21 procent).

Säljarens omkostnader är:

 • Plusvalia (värdeökningsavgift), eventuell mäklare, egen advokat och eventuell skatt på kapitalvinst.

Ovanstående stämpelavgifter gäller i Andalusien. Man ska vara uppmärksam på att procentsatsen kan variera i andra delar av Spanien.

 
Köp av nybygge på projektplan
Vid köp av bostad på projektplan ska man vara uppmärksam på att det ska ställas en särskild bankgaranti från säljarens sida. Denna bankgaranti ska säljaren ge köparen för alla de mottagna inbetalningarna. Man ska även vara uppmärksam på att denna bankgaranti gäller ända fram till datumet för köpet, då det först är då som bostaden skrivs över rent juridiskt och man faktiskt är ägare.
 
När du har köpt en bostad finns det olika löpande utgifter, dessa omfattar:

 • Förbrukning (el/vatten/internet) – priset för tecknandet av kontrakt samt månadsförbrukning.
 • IBI (kommunskatt). Denna avgift betalas årligen. I många kommuner debiteras den i samband med renovering och avgift för avloppssystemet.
 • Avgift till ägarföreningen, om egendomen är en del av en sådan.
 • Hemförsäkring.
 • Amortering av bostadslån, om man har ett sådant.
 • Inkomstskatt (IRPF), om man är resident.
 • Om man köper en bostad, men förblir icke-resident, ska man betala skatt som icke-resident (IRNR), oavsett om man hyr ut sin bostad eller ej. Din advokat kommer så att vara din skatterepresentant och räkna ut samt lämna in deklarationen innan den 31 december varje år.
 • Arvode till skatterepresentation i Spanien och/eller ifyllnad av din deklaration.

 

FOTO.Skatteartikel.ES.okt.eller.nov-13
 
Vilka skatter betalar en person som ej är resident i Spanien?
De flesta skulle säkert svara inga alls. Men stämmer detta? Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting SL i Marbella reder i denna artikel ut vad som gäller.
Den första frågan som måste besvaras är om personen i fråga är resident eller ej. Resident är man om man bor i Spanien minst 183 dagar per år. Bor man i Spanien högst 182 dagar per år är man troligtvist inte resident. Den som är ej resident måste ändå betala vissa skatter i Spanien.
 
Fast driftställe i Spanien
Den som är inte resident kan inneha t ex en restaurant, en butik etc. i Spanien. Eftersom en sådan verksamhet bedrivs från ett fast driftställe i Spanien har Spanien förtur till beskattning. Vinsten på denna verksamhet beskattas med 30 % i Spanien. Det land där man är resident har sedan en möjlighet att belägga vinsten med den skattesats som gäller i det landet, men då har man alltid de 30 % som redan betalats tillgodo.
 
Ej fast driftställe i Spanien
Det kan vara ett par olika typer av inkomster som är hänförliga till inkomst från ej fast driftställe i Spanien. Den ena inkomsten är den som har en anställning som varat mindre än 6 månader under kalenderåret, det kan vara ett sommarjobb eller annat tillfälligt arbete. Denna inkomst kommer att bli beskattad med 24,75 %. Frågan är då vad som gäller om anställningen varar t ex från 1 september till 31 maj. Det vill säga under inget av åren arbetar den anställde mer än sex månader, men totalt varar anställningen mer än sex månader. Strikt tolkat skall all lön bli beskattad med 24,75 % skatt. Det spanska skatteverket brukar dock ha en ödmjuk inställning till dessa personer och se det som en sammanhängande period som överstiger sex månader. Inkomsten skulle i så fall bli beskattad med vanlig inkomstskatt som troligen blir betydligt lägre.
Den andra typen av inkomst från ej fast driftställe är uthyrning av enstaka bostad som ägs av personen i fråga. Vinsten på denna uthyrning beskattas med 24,75 %. Vid beräkningen av vinsten skall hänsyn tas till alla omkostnader för uthyrningen. Om bostaden hyrs ut en del av året så proportioneras de årliga omkostnaderna ut på den uthyrda perioden. Om bostaden varit uthyrd under tre månader så tas hyresinkomsten för dessa tre månader upp samt 1/4 av årets kostnader. Vinsten som uppstår beskattas med 24,75 %. Under resterande nio månader tas en beräknad inkomst upp som uppgår till 2 % av taxeringsvärdet (kan ibland vara annan procentsats) och den beräknade inkomsten skattas med 24,75 %. Skattebördan blir då ca 0,5 % av taxeringsvärdet (2 % x 24,75 %).
 
Reavinstskatt
Den som äger en spansk bostad som används som semesterbostad får den dag den avyttras skatta med 21 % på vinsten. Med vinst menas försäljningspris minus omkostnader för försäljningen. Vanligtvis betalar säljaren omkostnader i form av plusvalia plus mäklararvode. Samt de omkostnader man haft vid inköpet. Det kan gälla stämpelskatt, ombudsarvode, notarie och fastighetsregister etc. Hänsyn tas även till de förbättringskostnader man haft. För den typen av kostnader krävs faktura samt bygglov. Annars är det svårt att få avdrag för förbättringskostnader. Köparen är skyldig att kvarhålla 3 % av försäljningssumman och leverera in detta belopp till skatteverket. Säljaren har då dessa 3 % av försäljningssumman tillgodo när han beräknar reavinsten om 21 % på vinsten.
 
Skatt i hemlandet
Den som är resident i Sverige skattar för ovannämnda inkomster i sitt hemland Sverige. Men man har alltid den i Spanien erlagda skatten tillgodo. Den som exempelvis arbetat tillfälligt i Spanien och betalt inkomstskatt i Spanien med 24,75 % har denna skatt tillgodo när årslönen skall beskattas i Sverige. I Sverige beskattas vinst vid avyttring av bostad med 22 %. Eftersom den spanska skatten uppgår till 21 % brukar Sverige inte kräva den resterande procenten.
Tänk på att en tidningsartikel är generell och kanske inte passar in på din situation. Om du har funderingar kan du kontakta Bo på email: bosse@globalaccounting.es.


 
nerja3
 
Svenskarna strömmar till Nerja
 
Av Kasper Ellesøe
 
”Kustens Pärla”, som svenskarna älskar att kalla Nerja, är populärare än någonsin. Skandinavernas efterfråga på bostäder i den unika lilla staden är enorm, någonting som tre fastighetsmäklare är överens om. Det beror bland annat på att priserna har sjunkigt med upp till 30 procent jämfört med 2007, då priserna låg som högst, och på den enkla anledningen att Nerja är speciellt, jämfört med andra städer på Costa del Sol.
 
I mitten av Nerja ligger Balcón de Europa med en fantastisk utsikt över Medelhavet. Nerja är inte bara ett populärt turistmål utan även populärt för skandinaver som drömmer om att köpa en bostad i södra Spanien.
Christina Bergstén på fastighetsmäklarföretag Fastighetsbyrån berättar om marknadsläget i Nerja:
”Efterfrågan på bostäder i Nerja med omnejd är riktigt stor och det är många skandinaver som kommer till oss och vill köpa sin drömbostad”, berättar Christina Bergstén, som tillsammans med Olle Westerling öppnade Fastighetsbyråns kontor i Nerja i september 2011. Christina Bergstén fortsätter att förklara varför Nerja är så populärt:
”Många lockas av att det i och omkring Nerja finns så många goda möjligheter att uppleva det autentiska spanska samhället och att det är så vackert, dessutom är det nära till naturen och Sierra Nevada. Nerja är en stad med puls året runt och det sägs faktiskt att åtta av tio som besöker Nerja återvänder. Dessa i sin tur rekommenderar staden till vänner och familj och det är tydligt att det har kommit fler människor till Nerja.”
Fastighetsbyrån är ett dotterbolag till Swedbank och har 250 kontor i Sverige, nio i Spanien och även kontor i Frankrike.
”Köparna är trygga med att det står en bank bakom Fastighetsbyrån. Vi hjälper till med allt från början till slut. Samtidigt samarbetar vi med våra andra kontor i Spanien så vill man köpa och sälja inom landet så hjälper vi också till med det”, säger Christina Bergstén.
På kontoret i Nerja erbjuds bostäder längst kusten, från Rincon de la Victoria, över Torrox och Frigiliana till Nerja, och störst är efterfrågan på dem i prisklassen 200 000 till 300 000 euro som har stor terrass, havsutsikt, söderläge och kvällssol. Christina Bergstén har under de senaste åren upplevt hur priserna förändrats.
”Det känns som om priserna har stabiliserats i Nerja men eftersom området alltid har varit populärt har priserna inte fallit lika mycket som i andra delar av landet. Dock har vi ändå sett en prisminskning på mellan 20 till 30 procent”, berättar hon och tillägger:
”Efter som vi har en så stor efterfrågan på bostäder är det många som också vänder sig till oss när de vill sälja.”
 
 
nerja4
 

Ny trend: fler unga köper bostad

Den stora efterfrågan har man också märkt av hos Key Homes Spain, fastighetsmäklarfirma i Nerja. Hos dem upplever man en ny trend när det handlar om varifrån efterfrågan kommer, berättar Monika Eriksson, som har majoriteten av kontakten med de skandinaviska kunderna hos Key Homes Spain.
”De flesta köper en bostad för semesterboende. För stunden ser vi en förhållandevis ny trend som visar på att det är yngre par, som fortfarande är yrkesverksamma, som letar efter en semesterbostad som de kan bo i när det drar sig tillbaka efter arbetsåren. De ser det helt enkelt som en framtida investering. Det är inte de med barn i skolåldern, utan kanske de som har äldre barn, barn som har flyttat hemifrån eller som är i flyttagen”, säger Monika Eriksson, som har arbetat på Key Homes Spain sedan kontoret öppnade för sju år sedan, och som har 13 års erfarenhet i branschen.
Monika Eriksson berättar att den största efterfrågan visar sig i form av fler bostadsförsäljningar och det finns en anledning till det.
”Statusen är tydlig – bostadsmarknaden är mer optimistisk nu än förra året. Mellan januari och juli i år har vi sålt lika mycket som under hela 2012. Grunden till detta är att de utländska medierna är mycket positiva kring att köpa i utlandet”, säger hon och berättar att det har blivit mycket populärt att köpa bostäder precis nära centrum i Nerja.
”Eftersom vårt kontor ligger i centrum, vid Balcón de Europa, betyder det att vi träffar människor som först och främst vill bo i centrum. Och så vill de ha en terrass med havsutsikt, stora uteplatser och sol”, säger Monika Eriksson.
50 procent av Key Homes Spain kunder är skandinaver och en sak som gör att just skandinaverna tycker så mycket om Nerja är att staden skiljer sig från städerna väster om Málaga.
”Nerja har alltid varit populärt. Det är en gammal stad jämfört med städerna väster om Málaga, såsom Torremolinos och Fuengirola, och utmärker sig då den gamla delen sträcker sig ända ned till havet. Det innebär att det inte har funnits plats till att bygga stora hotell, som man har gjort i många städer väster om Málaga. Där är det ju på många platser nästan bara turism vid vattnet. I Nerja finns det dessutom en bra blandning av både turism och lokalt”, säger Monika Eriksson, som verkligen värdesätter att ge kunderna personlig service.
”Vi ser inte oss själva som säljare utan mer som ’matchmakers’. Vi gör allt för att matcha köparna med drömbostaden. Vi gör mycket för att introducera kunderna i området om det inte känner det. Vi kan t ex gå ut och äta på en lokal tapasbar dit det sällan kommer några turister, så att de kan skapa sig en bild om hur det lokala samhället kan se ut. Många tycker om staden, området och det lokala. Samtidigt kommer man inte börja bygga massa nytt i Nerja, det skulle förstöra det unika med staden”, säger hon.
Key Homes Spain har bostäder i alla prisklasser i Nerjaområdet och de är tre personer i företaget: ägaren Simon Brabant, som är född i södra Spanien, Julie Leggott och Monika Eriksson, och alla har god lokalkännedom och talar flera språk, då de har bott i Sydspanien en längre tid.
 
 
Nerja7
 
Nerja har uthyrningspotential
Team España håller till i Nerjas gamla stadsdel och även här är efterfrågan på bostäder stor, speciellt på radhus och lägenheter med vacker utsikt och stor terrass i söderläge, berättar Hans Kjellström, som har 27 års erfarenhet inom bostadsbranschen.
”Det råder en stor efterfråga på de bostäder som ligger precis utanför centrum i Nerja. Där får man nämligen lite mer för pengarna och samtidigt kan ju inte alla bo i centrum. Vi har fördubblat vår försäljning under årets första sex månader jämfört med samma period 2012”, påpekar han.
Det är inte bara bostadsköp som är populärt för tillfället, det är staden Nerja.
”Nerja är populärt bl.a. för att det är tryggt och man kan i lugn och ro promenera på gatorna. Det är sällan man hör om någon kriminalitet. Det är rent och snyggt och gatorna städas varje dag, även om det är nyårsafton eller helgdag, och det gäller även de stora vägarna utanför centrum, så det är en helt annan känsla här”, säger Hans Kjellström och fortsätter:
”Det i sin tur innebär att människor också gärna kommer hit på semester. Därför jobbar vi även med uthyrning och för tillfället har vi 140-150 bostäder som hyrs ut. Det har blivit en stor verksamhet eftersom många väljer att köpa en bostad som de sedan kan hyra ut den tiden av året som de själva inte använder den.”
En del av de bostäder som Team España har till salu kostar hela 2 miljoner euro men det vanligaste är att priset ligger mellan 175 000 – 275 000 euro.
”Det finns riktigt bra möjligheter till att förhandla om priserna. Bostäderna säljs sällan till det ursprungliga priset”, säger Hans Kjellström och förklarar:
”Men på grund av den stora efterfrågan ska man som köpare vara uppmärksam på att det är svårt att få 100 procent av sina krav på en ny bostad uppfyllda.”
Hans Kjellström har upplevt att priserna i och omkring Nerja har sjunkit med upp till 35 procent sedan 2007, då priserna låg på topp, men i de populära områdena har minskningen varit mindre. Hur framtiden ser ut är osäkert, berättar Hans Kjellström:
”Det är svårt att säga vad som kommer att hända med priserna. Att de har sjunkigt är ett faktum, men många frågar om de kommer att sjunka ytterligare, och sanningen är att vi inte vet. Därför kanske det är bra att sälja nu när köparna är här, och när bankerna fortfarande har tusentals bostäder som de kan lägga ut på marknaden och på så sätt pressa priserna ytterligare.”


vest2

Köplystna skandinaver intar Costa del Sol

 
Av Kasper Ellesøe

 
Bostadsmarknaden bågnar under köpvilliga skandinaver som letar efter en semesterbostad eller fast egendom på Costa del Sol. På grund av den ekonomiska krisen har bostadspriserna kommit att falla markant väster om Málaga sedan 2007, och det märks tydligt på köplusten.
 
Kuststäderna väster om Málaga har alltid varit populära bland skandinaver och ingenting visar på att intresset skulle svalna. Efterfrågan på bostäder på Costa del Sol är i alla fall stort, enligt Lisa Nilsson, som arbetar på fastighetsmäklarkontoret Åsa Pettersson, som ligger i Los Boliches.
”Just nu upplever vi att intresset är väldigt stort”, säger Lisa Nilsson och fortsätter:
”Samtidigt ser vi också att det för ögonblicket finns riktigt många objekt till salu och att det återigen är köparnas marknad.”
Men det kan vara svårt att får en överblick över det enorma utbudet av bostäder.
”Många försöker att själva hitta en bostad via internet men det är en djungel som snabbt blir oöverskådlig och svår att hålla ordning på, och det är där vi kan kliva in och hjälpa till. Vi har koll på vilka bostäder som är till salu och vi kan hitta de objekt som kunderna söker”, säger Lisa Nilsson, som har sju års erfarenhet som fastighetsmäklare.
Fastighetsmäklarfirman Åsa Pettersson täcker först och främst områdena Torreblanca, Los Boliches och Fuengirola. Lisa Nilsson menar att ett tydligt tecken på att det är köparnas marknad är att flera nu tar steget och investerar i en bostad i södra Spanien, efter år av betänketid.
”Många har länge funderat på att köpa bostad. De har varit ute och tittat och funderat, och nu är det allt fler som tillslut också köper ett hus eller en lägenhet, också på grund av att de känner sig tryggare med den ekonomiska situationen. För bara några år sedan, när krisen verkligen kändes av, var folk osäkra på marknadsutvecklingen”, säger Lisa Nilsson.
90 procent av kunderna hos fastighetsmäklarfirman Åsa Pettersson är svenskar och har tydliga krav på bostäderna.
”En terrass är ett måste för de flesta, och så vill svenskarna också ha en fin utsikt och eftermiddagssol. En pool är ett plus men absolut inte ett krav”, förklarar hon.
Los Boliches och Torreblanca är populära områden vilket först och främst beror på infrastrukturen.
”Det som är bra i dessa områden är att tågstationerna är nära. Det är lätt ta flyget från Sverige till Málaga och efter en halvtimmes tågresa är du i Torreblanca eller Los Boliches, som ligger i centrum med liv och rörelse och närhet till stranden. Torreblanca ligger lite mindre centralt och där är det ofta nödvändigt att ha bil. I gengäld får du en fantastisk utsikt och mycket mer för pengarna”, berättar Lisa Nilsson och ger oss en bild av framtidens bostadsmarknad:
”Mitt intryck är att priserna inte kommer att stiga, men de kommer heller inte sjunka. Jag menar att den nivå som är just nu är realistisk. Priset är i botten, eller vi närmar oss i alla fall botten. Kanske kan det vara möjligt att några av de svårsålda objekten kan falla lite ytterligare i pris.”
 
vest4
 
”Välj en erfaren mäklare”

Hos fastighetsmäklarfirman Imperial Estate i centrala Fuengirola håller Fabiola Lozano med om att både antalet bostäder och efterfrågan på dem har ökat, och att det är säkra indikationer på att det är köparnas marknad. Men Fabiola Lozano har också lagt märke till att det finns ett samband mellan pris och kvalitet.
”Marknaden är svår, men just nu är den köparnas, just för att utbudet är så stort. Bankerna erbjuder en mängd bostäder som de har övertagit, men ofta är de inte lika bra som dem som man kan köpa från privata ägare. Nya kunder tror att de kan få en billig bostad, och de kan man nog också, men då ligger den ofta långt bort från allting”, säger Fabiola Lozano.
Men det är inte någonting som skandinaverna, som utgör 70 procent av Imperial Estates kunder, köper.
”Skandinaverna vill ha en bostad centralt, med utsikt, bra läge och till ett bra pris”, säger hon och fortsätter:
”Sådana bostäder är det en stor efterfrågan på just nu, och det finns också många intressanta och bra bostäder till salu, så det är klart att det är nu man ska köpa. De bra bostäderna säljs snabbt, och de som finns kvar kan möjligtvis öka i pris senare.”
Enligt Fabiola Lozano ligger en bra bostad centralt och har ett bra pris, och naturligtvist är de populära. Samtidigt finns det mycket objekt till salu just nu varför Fabiola Lozano rekommenderar att man vänder sig till en mäklare för att få hjälp med att hitta drömbostaden.
”Det är så mycket till salu just nu att man som kund kan bli förvirrad och det är därför man ska använda sig av en mäklare, som kan överblicka marknaden och guida en igenom den. Dessutom bör mäklaren också ha upplevt och överlevt krisen. Man kan lätt förlora mycket tid på att titta på bostäder utan att hitta den rätta och under tiden som man gör det kanske de bästa lägenheterna blir sålda”, säger hon och berättar att det kan finnas pengar att spara idag jämfört med när marknaden stod på topp 2007.
”Vi har sett ett prisfall på upp emot hela 50 procent, men det gäller på de mindre bra bostäderna. De som är bra har sett ett prisfall på mellan 20 och 30 procent”, säger Fabiola Lozano.
Fabiola Lozano startade Imperial Estates för 14 år sedan och idag har företaget bostäder till salu först och främst i och omkring Fuengirola. Om man funderar på att köpa en bostad i Fuengirola och kanske bara kommer att bo i den delar av året rekommenderar Fabiola Lozano att man ska överväga att hyra ut den.
”Uthyrningsmarknaden är jättestor i Fuengirola varför vi även erbjuder uthyrningsservice. Många kanske bara bor i sin bostad under vinterhalvåret och då kan man ju lika väl hyra ut den under sommaren och tjäna riktigt bra pengar på det. Därför rekommenderar vi att man funderar över om ens bostad kan hyras ut, när man investerar”, säger Fabiola Lozano.
Tillsammans med kollegan Tomas Eklund, som har bott på Costa del Sol i 35 år, och tre andra anställda, ser Fabiola Lozano till att ta väl hand om skandinaverna.
 
 
vest8
 
Priserna i botten i Marbella

Längre söderut på Costa del Sol hittar vi Marbella. Och även om alla pratar om krisen i Spanien så har man inte märkt av den lika mycket i Marbella, och det finns en orsak till det, menar Kent Schanke från fastighetsmäklarfirman Fastighetsbyrån i Marbella.
”Trots att det är kris i Spanien, och har varit det i fem år, har inte Marbella drabbats lika hårt som övriga landet. Det går att förklara med att Marbella är ett internationellt samhälle då det bor mer än 125 olika nationaliteter här. Dessutom är Marbella ett bra varumärke varför området inte lider som resten av Spanien”, säger han.
Fastighetsbyrån i Marbella täcker området mellan Elviria till Estepona och i detta område har priserna stabiliserats på väldigt många platser till den grad att det återigen är intressant för intressenter att köpa bostäder.
”Bostadspriserna på kusten har stabiliserats så mycket att vi ser att vi är nära botten. Det är med bostäder som det är med aktier – man vill köpa när kursen är i botten och sälja på toppen. Av den anledningen är det köparnas marknad just nu. När priserna faller och stabiliserar sig kommer kunderna. Dessutom ser jag att investerare som har legat lågt och inväntat marknaden börjar öppna plånboken nu”, säger Kent Schanke, som inte tror att vi kommer att se ytterligare fallande priser i detta område. Han vill även göra köparna intresserade på aktörerna på marknaden:
”Vi ser en del säljare som inte har följt med och justerat sina priser nedåt, och vill de sälja måste de komma ned till det allmänna prisläget. Detta är någonting som man som köpare bör vara medveten om.”
Enligt Kent Schanke har inte priserna fallit lika mycket i Marbellaområdet som i andra delar i Spanien.
”Hur priserna skiftar är mycket individuellt. På en del platser har de kanske fallit med 30 till 40 procent och på andra inte alls mycket, kanske bara 10 till 15 procent. Men vad man kan säga är att bostäder med bra läge alltid är populära, och då faller inte priserna.”
I området som Fastighetsbyrån i Marbella täcker finns det en sak som är extra viktigt.
”I Sverige säger vi ’läge, läge, läge’. Alltså ’location, location, location’. Det är det allra viktigaste. Att ligga nära havet och ha en utsikt är också plus.”
Fastighetsbyrån i Marbella har bostäder till salu i alla prisklasser vilket innebär att de har allt från små semesterlägenheter till stora, exklusiva villor, och 80 till 90 procent av kunderna är skandinaver. Företaget är en så kallad franchise med totalt nio kontor i Spanien och 250 i Sverige, och det är ett dotterbolag till Swedbank.
För ögonblicket upplever Kent Schanke en ny tendens i förhållande till att de som förr köpte bostäder på Costa del Sol var äldre.
”Just nu ser vi fler och fler yngre som söker sig till Costa del Sol. De flesta är över 40 år och generellt söker de en semesterlägenhet med två sovrum och en stor terrass med massor av sol och till ett bra pris”, berättar han.


 
 
shutterstock 128641193
 
Så kan du hyra ut din bostad i södra Spanien
 
Av Kasper Ellesøe
Det är alltid populärt att hyra semesterbostad i Sydspanien då det är ett fantastiskt alternativ till hotell i och med att man får mer privatliv och samtidigt friheten att fira semester som man önskar. Att fira semester på detta sätt är det riktigt många som föredrar, så har man en lägenhet eller ett hus, som man ändå inte bor i hela året runt, går det att hyra ut bostaden. Har du gått och funderat på att hyra ut din bostad följer här några goda råd.

 
rincon
 
Få ut så mycket som möjligt av din bostadsuthyrning
Är du osäker på vad det är du ska tänka på om du ska investera i fast egendom med hänsyn till uthyrning så kan Rincón Rent hjälpa till, för här vet man vad efterfrågan är: läge, stor terrass och korta avstånd till det mesta.
Varför inte hyra ut bostaden på Costa del Sol under de månader som den ändå står tom, när man inte själv bor i den? Det kan ge lite extra klirr i kassan och t ex täcka kostnaderna för underhåll eller fasta avgifter. Företaget Rincón Rent, som håller till i Rincón de la Victoria, hyr ut hundratals bostäder både väster och öster om Málaga, och just därför känner de till hyresmarknaden i Sydspanien.
”Överväger man att köpa en bostad med syfte att hyra ut den delar av året ska man försäkra sig om att den uppfyller de kriterier som efterfrågas”, berättar Michael Kolodnicki, som driver Rincón Rent tillsammans med sin fru Joan Hansen.
”Läget är A och B. Bostaden ska ha gångavstånd till butiker, strand, restauranger och gärna även offentliga färdmedel, och så ska den ha havsutsikt. En privat eller gemensam pool är också någonting som människor efterfrågar”, berättar Michael Kolodnicki, men tillägger att en stor, fin och möblerad terrass nästan ändå är det viktigaste: ”Det ska finnas en grill och några solstolar, och det ska finnas tillräckligt mycket plats för hela familjen att sitta där.”
Däremot ska man inte köpa en så kallad golfbostad, om man vill hyra ut den.
”De som vill spela golf köper ofta paketresor vari allt är inkluderat, så det är sällan de hyr en bostad nära en golfbana, och de som vill spela mycket golf använder ofta bostaden som helårsbostad”, säger Michael Kolodnicki, som också säger att Rincón Rent alltid har plats för fler bostäder för uthyrning.
 
En bra upplevelse för hyresgästerna
När man har en uthyrningsbostad ska man se till att den är fullt utrustad, för det gör den lättare att hyra ut.
”Det ska helst finnas luftkonditionering, internet, satellit-tv och dvd-spelare. Och om bostaden bara har, låt oss säga, fyra sovplatser, kan det vara en bra idé att överväga om man ska erbjuda en extra säng så att en barnfamilj på fem också kan använda semesterbostaden”, säger Michael Kolodnicki och fortsätter:
”Det är viktigt att vistelsen ger en bra upplevelse för dem som hyr bostaden så att de vill komma tillbaka en annan gång. Därför ska bostaden ha saker som gör den hemtrevligt, men man ska inte ha för mycket personliga saker i den, bara det som är nödvändigt. Och så ska det finnas plats för gästerna att packa upp sina saker och vika samt hänga in sina kläder i garderoberna.”
 
En bra och enkel lösning
När man hyr ut sin bostad genom Rincón Rent behöver man egentligen inte tänka på så mycket.
”De flesta är först och främst glada över att vi följer marknaden och ser till att deras bostad får rätt pris, så att de tjänar så mycket som möjligt på det. Men de värdesätter även att vi tar hand om allt det praktiska i samband med uthyrning och att vi samtidigt ser till att de får bokningar. Det gör det både tryggt och enkelt att ingå i vårt program för bostadsuthyrare”, förklarar Michael Kolodnicki.
Som bostadsägare som hyr ut sin bostad genom Rincón Rent kan du alltså hyra ut t ex din lägenhet, även om du själv befinner dig i t ex Sverige, utan att behöva bekymra dig för den.
Men hur är det då om det uppstår problem med bostaden?
”Det är inga problem. Om det t ex blir stopp i toaletten, eller i ett handfat, då ordnar vi det. Samma sak gäller med andra praktiska saker, så det är väldigt bekvämt”, berättar Michael Kolodnicki och tillägger: ”Och sist, men inte minst, sörjer vårt professionella serviceteam för att kontrollera bostaden vid avresa så att eventuella skador, eller om någonting saknas, reds ut innan depositionen återlämnas till hyresgästen. Lättare än så kan det ju nästan inte bli.”
Läs mer på: www.rinconrent.dk.


 
feriebolig
 
Se uthyrning av bostad som ett företag
 
Av Kasper Ellesøe
Att hyra ut din bostad på Costa del Sol kan vara ett bra sätt att tjäna lite extra pengar om du själv bara bor i den en begränsad tid under året. På www.semesterbostad-spanien.se kan du lägga upp en bostadsannons och hyra ut din semesterbostad. Men för att få så många träffar som möjligt finns det flera saker som man bör tänka på.
 
Din bostad i Spanien står tom majoriteten av tiden och du har titt som tätt gått och tänkt på att du faktiskt kan hyra ut den när du inte bor i den själv. Men var börjar du? På www.semesterbostad-spanien.se, som är en internetportal, kan du själv upprätta en bostadsannons och på så sätt få träffar från potentiella hyresgäster som letar efter semesterboende i Spanien. Men det krävs lite arbete för att komma igång, berättar sidans chef Claus Sørensen:
”Man ska se på det som ett företag och att bygga upp det kan ta lite tid för man ska ju skapa sig ett rykte så att människor återkommer och så att de rekommenderar bostaden åt andra. Att se långsiktigt är bra”, säger Claus Sørensen, som betonar att det allra viktigaste dock är att vara ärlig:
”En sak som kan göra det mer trovärdigt är att man som ägare själv är snabb på att svara på frågor från intressenter och att man svarar på alla och berättar om semesterbostaden är ledig. Det duger ingenting till om man låter det gå flera dagar.”
På www.semesterbostad-spanien.se kan man också lägga till en kalender som visar när bostaden är ledig och uthyrd.
”Genom att hålla kalendern uppdaterad spiller man inte varandras tid, och genom den vet både ägare och hyresgäst när bostaden är ledig och lägger alltså inte ned tid och kraft på att fråga och svara”, förklarar Claus Sørensen.
 
Kom ihåg bra foton
När man skapar en bostadsannons på www.semesterbostad-spanien.se finns det flera saker som man bör tänka på för att få en bra annons säger Claus Sørensen:
”Några bra foton, både inomhus och utomhus, det visar att man är seriös. Ta bilderna en dag när det är ljust och solen skiner. För att få bra bilder kan det vara en idé att ta hjälp av en professionell fotograf. Och det är också viktigt att visa hela bostaden.”
Hemsidan finns på tio olika språk och för att nå ut till så många som möjligt kan det vara en fördel att få sin annons översatt till olika språk som t ex danska, engelska, tyska och/eller spanska.
Din uthyrningsbostad ska också ha ett hyrespris, men det kan vara svårt att komma fram till hur mycket du ska hyra ut den för:
”Om det är nytt för en kan det vara svårt att bestämma det realistiska priset för en hyresbostad. Ett gott råd är att titta runt och se vad liknande bostäder i samma område kostar”, säger Claus Sørensen som tillägger att man kan bygga upp sin trovärdighet som uthyrare genom att låta besökarna på hemsidan värdera bostaden som de har bott i under sin semester:
”Jag rekommenderar värderingsfunktionen så att andra potentiella hyresgäster kan se hur vistelsen har varit. Man riskerar naturligtvist att få negativa kommentarer, men det ska man inte vara rädd för, för det gör det mer trovärdigt, liksom även fler värderingar gör.”
Om man gör allt på rätt sätt i sin bostadsannons på www.semesterbostad-spanien.se kan man räkna med att får många förfrågningar:
”2012 skickades i genomsnitt 45 förfrågningar per bostadsannons på vår hemsida, så chansen att få sin bostad uthyrd delar av året är stor”, avslutar Claus Sørensen.
Läs mer på: www.semesterbostad-spanien.se, där går det även att läsa mer om hur det går till och hur man kommer igång.


 
shutterstock 119371153
 
Är du säker i ditt eget hem?
 
Av Sara Laine
 
Föreställ dig att du ligger i din säng, någonting har väkt dig, du ser dig omkring för att finna orsaken. Bredvid dig snusar din partner fridfull. Du lystrar om barnen är vakna i rummen intill. Allt är tyst. Du tänker att det bara var en dröm, kryper ned under täcket och somnar om. PLÖTSLIGT hör du barnskrik. Du flyger upp ur sängen, överraskas av en okänd doft och mörka skuggor i sovrummet. Du anar barnen i en okänd mans armar. Du hör dem gråta. I ögonvrån ser du din partner, som nyss sov så stilla, få ett slag över ansiktet med en revolverkolv. Du hör en tyst, skräckslagen viskning: ”Ge dem vad de vill ha.”
Det är ett skräckscenario som skulle kunna vara hämtad ur en nervpirrande actionfilm. Det är en mardröm som man inte vill tro är verklig. Men om sanningen ska fram är det inte helt omöjligt att det sker i just ditt hem.
 
Mörk statistik för landet, lite ljusare i Málaga
Varje år sker det en stor mängd inbrott i Spanien. Statistiken visar att landets ekonomiska situation och immigrationen har en negativ effekt med hänsyn till bostadsinbrotten som ökar i landet, i Madrid med hela 13 % under årets första månader jämfört med samma period 2012. Det betyder en ökning från 3 558 bostadsinbrott första kvartalet 2012 till 4 020 inbrott första kvartalet 2013, vilket i sin tur innebär 44,6 bostadsinbrott per dag i landets huvudstad.
I Málagaprovinsen har trenden också varit stigande men under årets första hälft har inbrotten minskat med 5,78 % jämfört med samma period 2012, då det anmäldes totalt 4 690 inbrott under hela året. Minskningen under årets första sex månader tillägnas ett samarbete mellan Guardia Civil och Policía Nacional vari de framgångsrikt arbetar med utredningar samt information om preventiva åtgärder.
 
Osynligt arbete
Men bara för att siffrorna är ljusare för Málagaprovinsen betyder det inte att det inte föreligger någon risk eller att någon ligger på latsidan. Rykten säger att polisens arbete kring inbrott är näst intill obefintligt och att de endast ingriper vid bekräftade inbrott, någonting som dementeras hårt från Guardia Civils huvudkontor i Málaga. En Sueco har talat med Ángel Muñós Gómez, Överstelöjtnant för socioekonomisk kriminalitet och bostadsbrottslighet:
”Vi arbetar dag som natt med preventiva åtgärder samt utredningar kring bostadsinbrott i provinsen. Många tror att vi inte gör någonting men vårt arbete är ju osynligt, våra utredningar kan inte vara öppna för allmänheten medan de pågår för då skulle de inte vara effektiva. Detta har vi nyligen sett bevis på då vi efter tre månaders ingående arbete tagit fast en liga som ligger bakom 40 bostadsinbrott på Costa del Sol. Vi har också återfunnit mycket av stöldgodset.”
Det har också nyligen släppts en handlingsplan till privatpersoner i arbetet med att förhindra inbrott, som Ángel Muñós Gómez uppmanar alla att läsa och följa. (Ett utkast med 10 tips presenteras här intill.)
 
sara
 
Brottsprevention A och O
I sitt preventiva arbete vädjar Guardia Civil alla till att vara omtänksamma och uppmärksamma för sin omgivning, likt grannverksamheten i Sverige – att man håller ögonen öppna kring varandras egendom och hjälper varandra vid t ex semestertider genom att t ex gå över till grannhuset och tömma posten, tända lampor, ta en fika i trädgården och parkera bilen på deras uppfart. Samtidigt uppmanar Ángel Muñós Gómez alla att håller ett vakande öga på eventuella märken/symboler som kan uppkomma utanför portar, dörrar och på murar. Ett system som fortfarande används inom kriminella kretsar för att signalera information om bostäders karaktär, och om någonting verkar misstänksamt uppmanar han till att man genast kontaktar polisen. I övrigt säger han att man inte kan skydda sig nog, men att man inte heller ska bli fanatisk utan använda sitt sunda förnuft, liksom inom så många områden.
En grundläggande brottsförebyggande åtgärd är att göra det ointressant för inbrottstjuven att ta sig in i bostaden. Här kan privatpersoner göra mycket. Christina Nissen, chef på det skandinaviskt ägda säkerhetsbolaget Alarma Universal (ett företag med 30 års erfarenhet från arbetet med alarmsystem, videoövervakning och annan säkerhetsutrustning på hela Costa del Sol och vars system är anslutna till en egen vaktcentral varifrån vakterna rycker ut) förklarar vad man primärt bör tänka på:
”Håll inbrottstjuven ute! Säkerhetsutrusta bostaden rätt efter dina behov och utsätt dig inte för risker. Föreställ dig ett inbrottsscenario, var kommer tjuven in, hur handlar de, vem kan ingripa och vem kontaktar polis? Och fortfarande har du troligtvist inte tänkt på hälften av vad inbrottstjuven tänker på. Vi vet att Guardia Civil uppmanar till grannsamverkan men vi ställer oss frågande till hur väl du känner dina grannar, vill du verkligen lämna dina nycklar till dem eller be dem ingripa om någonting händer? Och vad händer om de inte är hemma? Ett bättre och tryggare alternativ är säkerhetsbolag som har expertis, övervakning och professionell utryckningsservice, och ingen behöver utsättas för onödig risk.”
 
Säkerhetsutrustning
Det finns en uppsjö säkerhetsprodukter på marknaden, här följer en lista på några utvalda alternativ med kommentarer från både Guardia Civil och Alarma Universal:

 • Galler: Kan hindra spontantinbrott men är inte särskilt effektivt vid planerade inbrott. Ofta används domkraft eller starka linor kopplade till en bil för att bända upp eller rycka loss galler. Skapar även en falsk trygghet då många lämnar fönstren öppna, något som ligor specialiserat sig på – de låter barn krypa in och rensa bostaden på värdesaker.
 • Säkerhetsdörrar och –fönster: Är effektiva om de är rätt installerade. Men om dörr- eller fönsterkarmen är svag så kan dörren/fönstret forceras i fogarna. Har ingen som helst verkan om de lämnas öppna eller olåsta.
 • Hund: I många fall en avskräckande effekt. Men är det välorganiserade ligor, som inte tvekar till att använda våld, är det meningslöst, då misshandlas eller i västa fall dödas djuret.
 • Kameror: Kan verka avskräckande för minde organiserad brottslighet men är främst ett verktyg för polisiärt arbete efter att brott begåtts.
 • Lampor: Ljusrelä, blinkande lampor och timers har en liten preventiv verkan, men ofta ingen alls då inbrottstjuven först bevakar och kartlägger personerna i hemmet.
 • Alarm i huset: Mycket effektivt. Verkar avskräckande och drar till sig uppmärksamhet samt säkerhetsbolaget som alarmet är kopplat till får genast kännedom om att larmet har gått. Även bra ur personsäkerhetsvinkel om larmet används till det yttersta – t ex nattetid då det väcker de boende vid intrång som då kan sätta sig i säkerhet.
 • Alarm i trädgården: se ovan.
 • Höga murar: försvårar intrång men försvårar även för tjuven att ta sig ut.
Vid inbrott
Om ett inbrott sker medan man befinner sig i hemmet finns det bara en sak att göra – sätta sig själv i säkerhet. Det innebär alltså att om man har larm så ska man inte leta efter orsaken till att det ljuder, utan genast ta sig till eventuellt skyddsrum eller annan säker plats och därifrån kontakta polis och avvakta tills de kommer.
Om det inte finns möjlighet till att lämna bostaden ska man inte göra någonting annat än att samarbeta – göra vad inbrottstjuven säger och ge denne vad denne vill ha. Sedan när situationen är säker ska man kontakta polis och avvakta tills de kommer.
Om det pågår eller råder misstanke om inbrott i annan persons bostad uppmanas man att kontakta polis och avvakta tills de kommer, men man ska aldrig utsätta sig själv för fara – man ska alltså aldrig ingripa själv.
Om det har skett ett inbrott, i egen eller annans bostad, ska man aldrig gå in i bostaden utan genast kontakta polis och avvakta tills de kommer.
 
alarma
 
Guardia Civil behöver din hjälp
Överstelöjtnant Ángel Muñós Gómez uppmärksammar att varken Guardia Civil eller polisen kan bedriva sin verksamhet utan allmänhetens hjälp och vädjar till alla, fast boende och turister, till att genast kontakta dem eller polisen om de ser eller hör någonting misstänksamt:
”Vi är en samhällstjänst och vi kan inte verka utan samhällets hjälp och det bästa är ju att alltid arbeta preventivt. Därför är det viktigt att människor kontaktar oss så att vi kan ingripa innan inbrottstjuvarna lyckas ta sig in i bostaden eller i alla fall gripa dem inne i bostaden.”
 
Vem kontaktar du vid inbrott?
Många har säkerligen varit konfundersamma kring vart man ska vända sig vid misstanke, eller om ett inbrott har skett. Ángel Muñós Gómez, Överstelöjtnant vid Guarida Civil i Málaga, förklarar att de i kuststäderna längst Costa del Sol, såsom Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella och Estepona m.fl. ska kontakta Policía Nacional i sin kommun, medan boende i Málaga, Mijas kommun och inåt landet, såsom Coín och Benhavís, ska kontakta Guardía Civil i sitt område.
Men om osäkerhet råder är det bättre att kontakta någon av dem, än ingen alls.
Om du misstänker eller vill anmäla ett inbrott, ring:
Policía Nacional: 091
eller
Guardia Civil: 062
 
10 tips för ett säkert hem

 • Stäng: Om du lämnar bostaden, stäng och lås fönster och dörrar! Även om det bra gäller tio minuter.
 • Bebo: Få det att verka som om någon vistas i bostaden.
 • Ha uppsikt: Ha en överenskommelse med någon, t ex en granne, om att ta in posten och hålla ett öga på bostaden om du reser bort.
 • Förvaring: Förvara alltid eventuella värdepapper/-saker på en mycket säker plats.
 • Avslöja inte: Undvik att sprida dina planer om att du lämnar bostaden till okända eller på sociala medier.
 • Öppna inte: Öppna aldrig dörren eller porten för någon du inte känner, både för din egen och dina grannars skull.
 • Gå inte in: Om du återvänder till ditt hem och upptäcker att dörrar eller fönster är öppna eller uppbrutna utsätt dig inte för onödig risk och GÅ INTE IN. Ring genast till polis eller Guardia Civil.
 • Anmäl: Att anmäla är att samarbeta och hjälper till att öka säkerheten för alla. Det går också att vara anonym.
 • Samarbete: Alla ögon är säkerhetskameror emot inbrottstjuven. Om du ser någonting ovanligt – anmäl det.
 • Undvik risker: Var uppmärksam när du går in samt lämnar bostaden – ofta överraskas offret av tjuven precis när denne har ytterdörren öppen. Kom ihåg att aldrig göra motstånd om någon har tagit sig in i ditt hus. Om möjligt, ta dig genast ut och ring efter hjälp.

Hämtat från: www.micasaasalvo.com.

 
Ytterligare information om säkerheten i just din bostad kan du få hos Alarma Universal – www.alarmauniversal.com eller ring: 952 46 10 37 (de talar skandinaviska, engelska och spanska).
 
shutterstock 139499783
 
När du minst anar händer det du inte glömmer

 
Av Sara Laine
 
Sandra och Peter bor med sin treåriga son Emil och familjens hund i ett familjetätt område i trakterna mellan Fuengirola och Marbella. Här bor det i en villa i suterräng som inte ser ut för mer än grannarnas, med trädgård, pool, en stor terrass, plats för två bilar och allting omslutet av en hög mur. På övervåningen ligger sovrum, entré och kapprum. I undervåningen har de kök, matrum och vardagsrum med dörrar som leder ut till terrassen och trädgården.
En dag när Sandra kom hem efter att ha varit ute i lekparken med Emil fick hon en isande klump i magen när hon låste upp ytterdörren och skulle larma av. Larmboxen var sönderslagen, hon kunde höra hunden gny och dörren till ena sovrummet var öppen.
”Jag kom hem och jag visste genast att vi hade haft inbrott. Känslan av vilsenhet, litenhet och olust är obeskrivlig. Det låg liksom en isande tystnad i hela huset. Jag minns att jag började må illa men då jag hade Emil på armen bet jag ihop för jag ville ju inte visa min rädsla för honom. Som tur är vår hund vändigt snäll, så den var inte skadad, men jag märkte hur stressad den var när jag hittade den fastknuten vid ett träd i trädgården.”
Inbrottstjuvarna hade brutit upp terrassdörren. Sandra, som bara skulle vara ute en kort tid, hade bara larmat övervåningen när hon lämnade huset för att låta hunden springa fritt i undervåningen.
”Det var så vi alltid gjorde. Men aldrig mer! Innbrottstjuvarna hade tagit alla teknikprylar; tv, spelkonsoler, laptop, kamera och liknande var borta. Jag kunde se att de gått upp för trappan för barngrinden var öppen. När de kommit upp på övervåningen måste larmet ha gått varför de slagit sönder larmboxen. Men de måste trott att vi var kopplade till en central för ingenting saknades på övervåningen. Dock hade de hunnit in i sovrummet, det såg jag då alla kläderna i en av garderoberna låg i en hög på golvet.”
Sandra drar en djup suck och ryser.
”Det var egentligen tid för siesta, vi sover alltid middag tillsammans, men denna dag var vi ute och lekte för Emil var överhuvudtaget inte trött. Tänk om vi hade varit hemma, jag hade aldrig larmet på när vi är hemma, inte heller när vi sov. Tänk vad som hade kunnat hända, jag är ju helt försvarslös, och tänk om de hade skadat Emil! Vi hade tur att de inte skadade vår hund.”
Ögonen blir tårfyllda. Sandra berättar att det var ett stort arbete att hitta alla kvitton och papper som försäkringsbolaget ville ha men värst av allt säger hon är otryggheten. Hon beskriver det som en känsla av ett övergrepp på familjens privatliv, en osäkerhet som fortfarande, flera månader efteråt, gör sig påmind varje gång hon kommer hem. Hon känner även en rädsla för att låta Emil leka i trädgården, en rädsla att någonting ska hända honom, samtidigt som hon känner en växande distans mellan henne och Peter.
”Peter tycker inte att vi ska tala om det. Han säger att vi ska gå vidare, lära av vårt misstag och glömma det hela. Men det kan jag inte. Jag beskyller mig själv för att jag lät det inträffa – jag larmade ju inte hela huset. Jag har också alltid sagt att det är bortkastade pengar att vara ansluten till en larmcentral, så jag fick själv gå in och ringa polisen – något jag önskar att jag hade sluppit, speciellt med min son på armen. Jag är fortfarande rädd när Peter inte är hemma. Nu är vi kopplade till ett larmbolag, trots det vill jag att vi flyttar, dock säger Peter att det är att ta i. Jag vill bara känna mig trygg, men vet inte hur jag ska gå vidare.”
(Sandra vill vara anonym så namnen är fingerade. En Sueco-redaktionen känner till deras riktiga namn.)
 
Den nödvändiga säkerheten har sitt pris
I artikeln om inbrottet hos Sandra och Peter förklarar Sandra att hon hade valt att spara in på att ha alarmsystemet kopplat till en auktoriserad vaktcentral och att hon inte hade kopplat på larmet i undervåningen för hundens skull. En Sueco har talat med Christina Nissen från Alarma Universal om detta och låtit henne förklara vilka lösningar familjen skulle kunna ha haft.
”Ett larmsystem som inte är anslutet till en vaktcentral är inte speciellt effektivt då ingen, i sakens natur, reagerar på signalen från larmet. Det har även en preventiv effekten då inbrottstjuvarna känner igen alarmbolagets skyltar, och på så sätt vet om de kan förvänta sig att det kommer en vakt, som i sin tur kontaktar polisen, eller om de kan arbeta i fred”, förklarar Christina Nissen och fortsätter:
”Om familjen hade haft dörrar och fönster utrustade med magnetdetektorer kunde de haft larmet på samtidigt som hunden skulle kunnat gå runt fritt i huset. På samma sätt skulle de själva kunna ha rört sig i huset med larmet på. Det är en lösning som många av våra kunder använder, just för att de kan skydda hela huset om natten utan att slå till och från olika zoner för att gå på toaletten eller när de tittar till barnen som sover i andra rum. En annan rekommendation till familjen är att även installera några utomhusdetektorer, t ex på muren som omger deras hus. Hade de haft det skulle larmet ha gått långt innan tjuvarna kom i närheten av själva huset, samt att vaktcentralen skulle ha reagerat på larmet omgående. Sandra skulle också ha undvikit det trauma som nu kommer att följa henne resten av livet – oavsett vart hon bor”, säger Christina Nissen, från Alarma Universal.


 
IMG 7058
 
Bankkonto utan uppehållstillstånd
Går det att öppna ett bankkonto i Spanien innan man eventuellt får ett uppehållstillstånd? Ja, det gör det. Spanska banker tycker nämligen om utländska kunder och i många banker talar personalen både engelska och andra språk, fler har till och med anställda som pratar något av de skandinaviska språken.
De flesta banker erbjuder dessutom internetbank på engelska så att man i lugn och ro kan sitta hemma och ha kontroll över sitt bankkonto.
När man som utlänning utan uppehållstillstånd ska öppna ett konto behöver bankerna en kopia av passet, en adress i hemlandet samt telefonnummer och e-mailadress. Det rekommenderas att kontot öppnas i två namn (make/maka, syskon eller dyl.).
Om man funderar på att köpa en bostad är det lämpligt att ha ett vanligt löpande konto (cuenta corriente), ett VISA debitkort så att man kan ta ut kontanter i bankomat och så att man kan använda kortet i butiker i hela världen, samt få koder till en internetbank.
Man kan spara en del pengar genom överföringar av stora, framförallt flera små, belopp från utlandet (vid t ex bostadsköp), medan man får lov att räkna med utgifter för checkar utställda av bankerna som man tar med sig till notarien som betalning av bostaden. Det är en bra idé att först fråga banken om vilka avgifter man ska räkna med så att man är väl förberedd. Autogiro, dvs. automatisk betalning av räkningar (el, vatten, telefon, kommunala skatter, larm, försäkring, m.m.) från bankkontot går vanligtvist helt smärtfritt och är smidigt. När en räkning är betald kan man få en kopia på detta via internetbanken. Det är också gratis.

 
Bostadslån
Utöver de spanska bankerna finns det även möjlighet att teckna bostadslån hos skandinaviska långivare som t ex Handelsbanken och Nykredit, som båda har många års erfarenhet på Costa del Sol – och med den spanska lagstiftningen på området. T ex finns det en ny spansk lag som skärper lånemöjligheterna i samband med fria lånemöjligheter i samband med fri värdebelåning och omläggning av lån.
 
Handelsbanken följer med kunderna
Handelsbanken i Marbella har funnits sedan 1989 och är ett representationskontor för Handelsbanken Luxembourg. På kontoret i Marbella arbetar Jessika Kroon och Vibeke Toustrup Bonne, vars främsta uppgifter är att stödja bankens hemmamarknader genom att erbjuda bolån på den spanska marknaden samt att fungera som en förlängd arm för bankens internationella Private Banking verksamhet i Luxembourg.
 
Många söker sig till Handelsbanken för bolån
Tillsammans med banken i Luxembourg erbjuder Handelsbanken Marbella bolån till kunder i Norden, England och Holland, Jessika Kroon berättar mer:
”Bolånet som Handelsbanken Marbella erbjuder tillsammans med banken i Luxembourg är i euro och kunden kan ansöka om upp till 75 % belåningsgrad. Lånet lägger vi upp i Luxembourg med säkerhet i bostaden i Spanien. Det är kundens hemmakontor som godkänner lånet vilket betyder att man ansöker om lånelöfte hos sitt lokala Handelsbankenkontor i Norden, England eller Holland.”
Handelsbanken belånar bostäder i hela Spanien men de ser tydligt att de mest populära områdena är Costa del Sol, Costa Blanca och Mallorca.
 
Skapar trygghet på plats
Hos Handelsbanken, som är en universalbank, är filosofin att följa med sina kunder även utanför bankens hemmamarknader. I arbetet är det naturligt för dem att skapa trygghet för sina kunder genom att kunden via sitt lokala Handelsbankenkontor kan påbörja processen för bolån i Spanien och att de även finns på plats i Spanien med god kännedom om marknaden.
Många tankar kring bostadsköp
Jessika Kroon vet att det finns många tankar kring att köpa bostad samt ta lån och förtydligar hur Handelsbanken arbetar:
”Vi erbjuder bolån till privatpersoner som är eller vill bli kunder i Handelsbanken på en av bankens hemmamarknader i Norden, England eller i Holland. Dessutom krävs det att bostaden är färdigbyggd och har slutlicens.”
Som en hjälpande hand på vägen tillägger hon att processen att lägga upp ett lån på en spansk fastighet är längre än samma process i Sverige samt förklarar att kostnaderna i samband med köp och finansiering är högre i Spanien. Hon tillägger också att det för tillfället kan vara fördelaktigt att belåna delar av bostaden rent arvskattemässigt, men tillägger att om det är kundens enda argument för att belåna bostaden så råder hon till att man inte gör det, då ingen har kännedom hur arvskatten kommer att se ut i framtiden.
 
Spanien fortsätter att vara populärt
Även om det tar lite längre tid än i Sverige och om skatter kan komma att ändras ser Jessika Kroon positivt på marknaden och poängterar att de på Handelsbanken i Marbella har sett en markant ökning av svenskar som köper semesterbostad på kusten:
”Priserna har gått ned och kronan har blivit starkare vilket innebär att allt fler har möjlighet att köpa sin drömbostad i solen. Vi förväntar oss att Spanien även i framtiden kommer att vara ett populärt resmål och att svenskar fortsätter att investera i bostäder här.”
 
 
Nykredit
 
Stort svenskt intresse för Nykredit i Marbella
Nykredit International har under de sista åren utmärkt sig mer och mer på den skandinaviska marknaden för bostadsköp i utlandet. Via mässor och initiativ har Nykredit blivit en känd bank bland svenska bostadsköpare i utlandet. Christel Mark Hansen upplever ett ökat intresse från svenska kunder och samarbetspartners i Marbella.
 
Medvetenheten har ökat markant
”Genom en lång och ihållande insats i Sverige har vi verkligen fått svenskarna intresse. Nu kommer det svenska mäklare till oss för att de vet att Nykredit är en stark spelare på marknaden när det gäller bostadsfinansiering i utlandet”, säger Christel Mark Hansen, Chief Representative hos Nykredit Marbella.
På kundsidan är det också skillnad. När svenskarna förr var skeptiska gällande Nykredit står de nu i kö för att prata finansiering av bostäder i Spanien.
 
Ny spanska lagstiftning och nya lånegränser
För de svenska köparna är det en fördel att Nykredit har många års erfarenhet av bostadsfinansiering i Spanien då marknaden och lagstiftningen för bostadsköp är komplex.
Bostadspriserna i Spanien har sjunkigt under de senaste 5 åren och krisen har inneburit att den spanska regeringen har infört en ny användarskyddande lag på den spanska bostadsmarknaden. Den nya lagen ska säkra att det inte ges lån som överstiger egendomens värde, och belåningsgraden av spanska egendomar vid fri värdebelåning eller låneomläggning har nu sänkts till 60 %.
För ett år sedan tog Nykredit själv steget mot lägre lånegränser – också på grund av prisfallet på den spanska bostadsmarknaden.
”Som realkreditinstitut är Nykredits säkerhet uppbunden i bostadens värde och de stora prisfallen har inneburit att vi har varit tvungna att ändra våra belåningsgränser på spanska egendomar till 70 % av egendomens värde”, berättar Christel Mark Hansen.
Christel betonar dock att 70 % av belåningen fortfarande är ett bra erbjudande när man jämför med de andra möjligheterna som finns på den spanska marknaden.
 
Ljuspunkter på den spanska bostadsmarknaden
Trots att de fallande bostadspriserna har haft stora konsekvenser för bostadsmarknaden i Spanien och kanske till och med kommer att fortsätta att falla, spås det om ljusare framtid för den spanska ekonomin.
”Vår marknadsavdelning har nyligen offentliggjort deras senaste analys av den spanska marknaden, som kan vara med och vända ekonomin mot slutet av 2013”, berättar Christel och hänvisar speciellt till det ökande antalet spanska exportföretag, investeringar i produktion samt det faktum att arbetslösheten inte förväntas stiga mer.
Christel och resten av Nykredits personal på kontoret i Marbella ser fram emot att hjälpa till med att komma hela vägen runt i köpet av bostad på Costa del Sol.


 
BoConcept
 
En blandning av kontraster – ny kollektion hos BoConcept
Upptäck det nya i design, form och färg till den kommande säsongen i 2014-kollektionen som togs in i BoConcept-butikerna världen över under september. Den nya kollektionen från den internationella möbelkedjan BoConcept bjuder naturligtvist på mängder av ny design och nya möbler, material, strukturer, färger och former. Men det mest nyskapande är kombinationen av det välkända, på ett sätt som du inte sett det förut. De gamla färgerna och materialen blir omdefinierade och smälter samman till helt nya lösningar. Tiden är inte inne för nya uppfinningar – utan för återuppfinningar.
Inspirationen hämtas fortfarande från dåtiden – men nu från flera årtionden. BoConcept har tagit det bästa från olika tidsperioder och gett det en nutida prägel. Detta åstadkommer en nyskapande stil, som är elegant och fortfarande autentisk.
Den nya 2014-kollektionen och den nya designkatalogen finns i alla BoConcepts butiker världen över sedan den 1 september.
BoConcept, Mijas Costa – www.boconcept.es.
 
 
Maria Teresa Velasco
 
Professionell advokatfirma med stor svensk expertis i Almuñécar
Velasco Lawyers har erbjudit advokathjälp sedan 1993 med bibehållet fokus på personlig kontakt, kommunikation på svenska samt på snabbhet och effektivitet. Kontoret ligger i Almuñécar och de täcker hela Andalusien och Murcia. Velasco Lawyers erbjuder professionell service till konkurrenskraftiga priser inom alla områden av spansk rätt och kan ta sig an rättsliga frågor och tvister på alla nivåer då företaget har både anställda sakbehandlare och advokater. Advokatfirman har många skandinaviska klienter och har skandinavisktalande personal. Velasco Lawyers tar till vara på och har en bred erfarenhet inom följande juridiska områden: familjerätt, köp och sälj av fastighet, arbetsrätt, privata klienter, företags- och bolagsrätt, redovisning och bokföring samt frågor. För mer information se: www.velascolawyers.com.
 
 
Costabiler 100 ord ES Okt 20132013
 
Låt katten passa bilen
När du reser låser du ytterdörren, sätter på larmet och ger dig lugnt iväg. Ska inte det samma gälla din bil? Blue Cat Parking, precis bredvid flygplatsen, erbjuder parkeringsservice 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. De olika tjänsterna säkrar att kundernas behov uppfylls och som det lilla extra erbjuds även bl.a. service, kontroll, biltvätt, underhåll och även (vid inomhusparkering ”Silver-Paketet”) batterivård som håller batteriet i bra skick. Utöver det har du alltid tillgång till ett stort utbud av hyrbilar till förnuftiga priser utan dolda tillägg hos Costabiler. Kom ihåg att boka i god tid för att få de bästa erbjudandena.
Tel: +34 952 105 700 – www.costabiler.dk.
 
 
NORDICA 02-Edit - Copy - Copy Large
 
Professionellt team med känsla för försäljning och uthyrning
Nordica Sales and Rentals i Nueva Andalucía, vid Los Narajos Golf, är utan tvivel en tungviktare i fastighetsbranschen på Costa del Sol. Med inte mindre än 20 år på fastighetsmarknaden, ett stort urval av bostäder till salu och uthyrning samt specialiserade på Nueva Andalucía har Nordica Sales & Rentals någonting för alla. Anna-Lena och Peter Rosen är de som står bakom företaget, som startades i Aloha, varefter det flyttade till Puerto Banús, och som idag ligger i Nueva Andalucía. Fram till 2008 låg fokus på köp och sälj av bostäder, men under 2008 etablerade Anna-Lena en uthyrningsavdelning vid sidan om, som sedan dess har kommit att bli en jättesuccé.
Se det stora utbudet av bostäder till salu eller för uthyrning på: www.nordicarentals.com eller ring: +34 952 811 552.
 
 
shutterstock 111579311 Stridh Transport
 
Med oss kan du flytta tryggt
Stridh Transport är ett flytt- och transportföretag med mångårig erfarenhet av körningar mellan Sverige och Spanien. Med regelbundna europatransporter trafikerar vi sträckan mellan Sverige och Spanien med Costa del Sol som slutdestination.
Förutom flytten hjälper vi dig med goda råd, kostnadsmall och försäkring, så att flytten blir så smidig som möjligt.
Med Stridh Transport kan du tryggt flytta hela bohag likasom enstaka kollin. Dessutom erbjuder vi magasinering i uppvärmda lokaler och behöver du flyttkartonger så har vi det också.
Vi har ett brett nätverk med väletablerade samarbetspartners i Spanien.
+46 (0)42 15 61 70 / www.stridhtransport.se.
 
 
 Fastighetsbyrån Nerja
 
Fastighetsbyrån Nerja
Fastighetsbyrån är Sveriges ledande mäklarföretag, som funnits i Spanien sedan 2008 och sedan 2 år tillbaka även i Nerja. Sedan vi öppnade har vårt mål varit att bygga upp ett brett kontaktnät med många fina objekt att erbjuda. Vi har även utvecklat en rad smarta tjänster och verktyg för att hjälpa dig att hitta just din drömbostad.
Vi har ett erfaret team, god lokalkännedom och bred kunskap om fastighetsmarknaden öster om Málaga – det garanterar ett lyckat avslut oavsett om du är köpare eller säljare.
Välkommen till vårt kontor på Plaza de la Ermita 28, högst upp på calle Castilla Pérez i Nerja!
 
 
Foto Cyclo ES okt 2013 100 ord
 
Cyclo Abogados
Cyclo Abogados – Asesores i centrala Fuengirola på Costa del Sol har mer än 15 års erfarenhet inom juridik och redovisning för företag och privatpersoner. Vi är ett team på 20 professionella medarbetare som pratar svenska, danska, norska, engelska och spanska.

 
Arbetsområden:
Juridisk avdelning: Bostadshandel, företag, arv/testamente.
Skatterådgivning: Deklaration residenter/icke-residenter, etablering av företag, bokföring/skatteredovisning.
Seguridad social/arbetsrätt: Anställningskontrakt, löneredovisning.
Utlänningssupport: Kommunal registrering, residencia/NIE-nummer, sjukförsäkring, kontakt med offentliga myndigheter.
 
Vår juridiska avdelning har många års erfarenhet av assist vid bostadsköp och bistår våra klienter i de problem och fallgropar som kan uppstå, såväl juridiska som skattemässiga, vid handel och överlåtelse av fast egendom i Spanien.
 
 
Loft
 
LOFT & Roomers – danskt möbelföretag i Marbella – och snart även i Mijas
Letar du efter möbler till din nya bostad, eller vill du bara ha en frisk fläkt till ditt hem, då är LOFT&Roomers rätt val. LOFT&Roomers har allting från romantiskt och klassiskt till den mer minimalistiska stilen. Möblerna kommer från den danska möbeltillverkaren Actona Company, som även levererar till alla danska och utländska möbelkedjor (bl.a. El Corte Inglés). LOFT&Roomers levererar kvalitetsmöbler med design som ligger i tiden och det till mycket låga priser. Hos LOFT&Roomers går det även att köpa lampor, mattor, kuddar och filtar, madrasser och olika dekoraktioner – i mängder. Du hittar allt du behöver för att dekorera ditt hem hos LOFT&Roomers, oavsett vilken stil du tycker om. Vill du veta mer, gå in på deras hemsida: www.loftroomers.com, där det också finns en webshop, eller kontakta butiken på tel. +34 952 772 139.
LOFT&Roomers ger dig Nordic Living for Less.
 
 
Aviser
 
Skandinaviska tidningar hem i brevlådan
Málaga Newspaper sköter utdelningen av alla skandinaviska tidningar på hela Costa del Sol till anmälda prenumeranter samt ett 90-tal försäljningsställen mellan Almuñécar och Manilva.
Du kan prenumerera på alla titlar och det går även bra att lägga upp valfritt abonnemang, Málaga Newspaper möter alla dina önskemål.
Málaga Newspapers väl utarbetade systemet gör att du kan abonnera på alla skandinaviska tidningar, även dem som enskilda privatpersoner vanligtvist inte kan abonnera på.
För mer information, eller för abonnemang, kontakta Johan Jansson på Málaga Newspaper: tel. +34 689 439 751, e-mail: malaganewspapers@gmail.com.
 
 
Sunshine
 
Helt nytt till rabatterade priser med attraktiva lån – och stressad arkitekt
Fastighetsmäklarfirman Sunshine Estates 2000 SL satsar på de nya trenderna inom fastighetsmarknaden på Costa del Sol: försäljning från banker och promotorer av splitternya lägenheter och radhus till rabatterade priser och en överraskande efterfråga på arkitekt för bygge av nya villor på tomter med utsikt.
Lån vid köp av bankers egendom som övertagits från trängda promotorer är speciellt attraktiva, berättar Sunshine Estates, 70 % av köpesumman och inte som vid återförsäljning 70 % av värderingspriset, vilket som i regel är lägre än köpesumman. 100 % finansiering som en möjlighet för residenter.
Objekt från Nerja i öster till Sotogrande i väster – även takvåningar till bekväma priser samt mindre hotell.
info@dindrommevilla-i-spanien.dk tel. +34 617 700 424.
 
 
Ocean Furnitur
 
Oceans – Trädgårdsmöbler i flätad rotting
Oceans har öppnat sin första butik i Spanien varifrån de utan extra kostnad levererar stilfulla trädgårdsmöbler i flätad rotting till kunderna på Costa del Sol. Materialet är starkt och flexibelt och du är garanterad en möbel med både förstklassig kvalitet och design. Hos Oceans hittar du allt från bekväma soffor, vari man kan slappa och dricka härligt kalla mojitos, till eleganta matgrupper, som inbjuder till mysiga rödvinsmiddagar. Dessutom har butiken, som ligger i San Pedro de Alcántara, alltid bra erbjudanden som garanterar att du får bra möbler till bra priser.

Tel. 952 786 712 / 620 899 802
www.oceansrattanfurniture.com.
 
 
FOTO.Handelsbanken.100ord.BG.ES.okt-13
 
Handelsbanken i Marbella
Vi på Handelsbanken i Marbella hjälper dig med bolån* när du ska köpa hus eller lägenhet i Spanien. Efter många år på plats känner vi marknaden väl. Med vår hjälp kan du känna dig trygg när du ska ut på den spanska fastighetsmarknaden. Du får hjälp med alla kontakter du behöver; advokat och notarie samt med värdering och fastighetsregistrering. Kontakta oss eller ditt Handelsbankskontor redan idag så börjar vi din resa till ditt drömboende.
www.handelsbanken.es / Tel. +34 952 817 550
*I samarbete med ditt Handelsbankskontor i Skandinavien.
 
 
Foto COSTABIZZ ES oktober 2013 Time out spa
 
Ta ett dopp hela året om med TimeOut Spas
TimeOut Spas är en levande leverantör av varmvatten-spa, – jacuzzi, -simspa och bastu på Costa del Sol, så man kan använda produkterna året runt.
Spa-firman är känd för sin höga kvalitet, goda service och sina konkurrenskraftiga priser. Genom åren har TimeOut Spas haft hundratals nöjda och glada kunder på kusten och de professionella teknikerna tar sig an alla problem och ser till att de blir lösta. Det gäller även produkter som är inköpta hos andra förhandlare. Hos TimeOut Spas talar man engelska med de många skandinaviska kunderna. TimeOut Spas ligger i Nerja men täcker hela Málaga- och Granadaprovinsen. Läs mer på: www.timeoutspas.com eller kontakta TimeOut Spas på tel. 952 52 43 94 eller e-mail: info@timeoutspas.com.
 
 
sanitas
 
I goda händer med Sanitas sjukförsäkring
På Sanitas servicekontor i Estepona kan du alltid känna dig trygg. Vi förstår utlandssvenskens situation i Spanien, talar svenska samt har en skandinavisk serviceanda. Vår mångåriga erfarenhet och expertis inom sjukförsäkringar erbjuder bästa möjliga behandling i alla lägen.
Sanitas är ledande inom privata sjukförsäkringar och har närmare 2 miljoner medlemmar. Sanitas ingår i Bupa-gruppen och har avtal med IHI Danmark. Som medlem tar du del av ett nätverk med över 500 kliniker och 27 000 specialister.
Sanitas i Estepona, Inger Bergman Lindvall, Avda Puerta del Mar, 46, Estepona, Málaga, T. 951 316 610/ M. 610 203 330. Mail: ibergman.pex@sanitas.es.
 
 
vest7
 
Fastighetsbyrån Marbella
Vi på Fastighetsbyrån Marbella erbjuder våra kunder all den expertis och service som man kan förvänta sig vid bostadsköp i Marbella. Med vårt breda kontaktnät kan vi hjälpa dig hitta det du letar efter, oavsett om det är en studiolägenhet, ett radhus eller en lyxvilla.
Vi är en del av Fastighetsbyrån Sverige, som är Sveriges ledande mäklarföretag, och har funnits i Spanien sedan 2008. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig den trygghet och hjälp som du räknar med i samband med ett bostadsköp.
Välkommen till vårt kontor på: Avda. Manolete Centro Plaza i Nueva Andalucía, Marbella
Tel. (0034) 951 191 000
 
 
FOTO.VittsjöÅkeri.100.ord.BG.ES.okt-13
 
Vittsjö Åkeri AB – snabbaste & smidigaste vägen till Costa del Sol
Familjeföretaget Vittsjö Åkeri startades 1993 i den lilla orten Vittsjö i Norra Skåne. Idag ligger deras bas i Helsingborg där de har terminal för omlastning samt uppvärmt lager. Vittsjö Åkeri AB har bl.a. en fast linjetrafik till Málaga och Costa del Sol. Deras linjebil avgår från Sverige varje torsdag året om och leveransen är framme på Costa del Sol i början eller i mitten veckan därefter. Utleveranser av möbler görs alltid med mindre bil och trevliga killar som bär in sakerna på anvisad plats. Tveka inte att höra av er för fraktförfrågan!

Se: www.vittsjoakeri.se, e-mail: info@vittsjoakeri.se, tel. +46 42 14 09 30.
 
 
Asa 
 
Fastighetsmäklare Åsa Pettersson
Fastighetsmäklare Åsa Pettersson hittar du sedan september 2010 i öppna, ljusa lokaler på Plaza San Rafael 11 i Los Boliches, Fuengirola. Vårt huvudsakliga arbetsområde sträcker sig förutom Fuengirola även till Torremolinos, Benalmádena och Mijas. Genom ett väl fungerande samarbete mellan flera mäklare kan vi erbjuda ett stort utbud av objekt och öka spridningen till flera kundgrupper.
Förutom fastighetsförmedling erbjuder vi också hjälp med skattedeklarationer för icke-residenta, NIE-nummer, kontrakt och lagfarter, för att nämna några av tjänsterna.
För oss är det viktigt att kunden känner trygghet genom hela köp- eller säljprocessen av en fastighet på Costa del Sol.

Tel. 952 59 31 32, www.asapettersson.com.
 
 
Roche Bobois 100 ord Boligtillæg ES Sept 2013
 
Inredning och innovativ design
Roche Bobois i Marbella har någonting alldeles speciellt över sig. Bakom panoramafönstren möts modern och klassisk design där stil och ”savoir faire” står i centrum. De olika möbelkollektionerna hos Roche Bobois är alldeles unika och ofta nyskapande. Behöver du inredningstips, nya idéer, en frisk fläkt, lite annorlunda och modig design? Eller letar du efter just den möbel som din nuvarande inredning saknar? Då är Roche Bobois i Marbella någonting för dig. Roche Bobois är inte bara möbeldesign som ska ses – den ska röras och kännas. I butiken, som firar 30 år i Marbella, finns de senaste kollektionerna från Roche Bobois. Cecile Peyrard och hennes team av professionella inredningsarkitekter står redo till att ge tips och råd.
Ctra. Cádiz-Málaga, Km. 185, 29603 Marbella, Tel. 952 77 78 58. www.roche-bobois.com.
 
 
Aloha
 
Aloha Hill Club har kommit igång bra
Mellan kvalitetsgolfbanorna i Marbella ligger Aloha Hill Club som är ett lyxigt och först och främst danskägt bostadsprojekt. Morten Remo är en av investerarna bakom projektet och kan nu berätta att man under sommaren har haft nöjet att se många glada bostadsägare njuta av livet och de 5-stjärniga faciliteterna. I april i år skrev En Sueco en artikel om projektet Aloha Hill Club, vari man bland annat kunde läsa om den fantastiska Concierge Service, som man har tillgång till om man är ägare till en av de 140 mycket fina bostäderna.
Det har arbetats hår med att få klart alltid och nu är poolområdena, restaurangen, vinkällaren och alla de andra faciliteterna öppna så när som på det nya stat-of-the-art gym- och wellnesscenter som öppnar under januari 2014. Aloha Hill Club ligger i Nueva Andalucía, bara fem minuters bilfärd från den berömda hamnen Puerto Banús.
 
 
Sanchez 100 ord ES oktober 2013
 
Prata svenska med din spanska advokatbyrå
I snart tio år har Sanchez Solicitors hjälpt skandinaver med att köpa och sälja fast egendom öster om Málaga. Företaget håller till i Nerjas gamla stadsdel men täcker hela kuststräckan från Torre del Mar till Almuñécar och inlandet Axarquía. Sanchez Solicitors är ett spanskt företag med svensk stämma. På kontoret sitter Eleonor Ruthström som tar hand om de skandinaviska klienterna som drömmer om en bostad i södra Spanien. Utöver fastighetsrätt har Sanchez Solicitors specialiserat sig inom skatterätt, arv och testamente, arbetsrätt, familjerätt och straffrätt.
Sanchez Solicitors ligger på C/ Diputación 19.
E-mail: info@sanchezsolicitors.com, tel. 951 21 46 36.


 
Glas
 
Skapa mer plats och ljus i bostaden med moderna glaspartier
Med ett glasparti blir din altan, balkong eller patio ett mycket fint rum som du kan få glädje av hela året. Sommartid kan du skärma av för värmen och ändå njuta av de långa solskensdagarna fullt ut. Under de kalla vintermånaderna kan du stänga ute blåsten och kylan och fortfarande njuta av solens varma strålar.

Allting är möjligt med glaspartier från Elite Glass Curtains. Oavsett om du så vill använda dina utomhusrum året runt eller om du vill att loungen ska uppgraderas med panoramautsikt över det blå Medelhavet, så har Elite glaslösningarna för dig. Personalstyrkan som består av välkvalificerade medarbetare står redo till att hjälpa dig, så att du får precis det utförandet och den glaslösningen som du önskar. Med mer än 20 års erfarenhet inom glasmontering garanteras du inte bara bra service utan även en kvalitetsprodukt, som skapar mer plats samt värde i din bostad.
Just kvalitet är ett av nyckelorden hos det engelska företaget Elite Glass Curtains. Med hjälp av egen produktion i Mijas samt sin professionella arbetsstyrka, vari alla har stor kunskap inom glasindustrin, säkrar de en hög standar. Hos Elite är det ett krav att varje enskild medarbetare har gedigen kunskap inom just sitt fält, vilket säkrar att både produktionen, installationen och designen är i toppklass.
”Därför kan du vara helt säker på att ingenting lämnas åt slumpen”, berättar Gemma Goacher, som är kundansvarig hos Elite Glass Curtain, och poängterar: ”När du har att göra med Elite Glass Curtain, så är det bara oss du har att göra med!”
Elite har glaspartilösningar till både lägenheter, radhus och villor, samt även restauranger och barer, som önskar använda sina terrasser året runt. Dessutom har de fem års garanti, vilket säkrar ett ordentligt arbete. På deras hemsida skriver en tidigare kund, Paul Austin från Oasis de La Cala de Mijas:
”Elite har varit förstklassigt redan från den första kontakten till den färdiga installationen. Elite håller vad de lovar: en bra produkt och en fantastisk service.”
Företaget, som håller till på Costa del Sol, närmare bestämt i Marbella, vann nyligen pris för ”Business of Issue” i tidningen Key to Mijas Costas och är ett av de ledande företagen inom specialdesignade glaslösningar. Och oavsett var du väljer att installera glaspartier slipper du bekymra dig för utvändig tvätt, båda sidorna av glaspanelerna kan nämligen tvättas från insidan.
Med Elite Glass Curtains får du enkla glaslösningar, som både utvidgar din bostad och din utsikt.
Kontakta Elite Glass Curtains för ett oförpliktigande erbjudande på: (+34) 952 830 503 eller se mer på: info@eliteglasscurtains.com.


 
M1 
 
Exklusiv arkitektritad takvåning i Marbella Hills

Los Monteros Hill Club är ett arkitektritat bostadskomplex med moderna lyxlägenheter och fantastisk utsikt över Marbellabukten, Puerto Banús och Afrika.
Denna takvåning har den bästa belägenheten, lugnt och stilla, högst upp i byggnaden. Det unika läget skapar den mesta möjliga diskretionen, ger lägenheten mycket sol samt en otrolig utsikt från de fyra stora terrasserna.
 
M2
 
Takvåningens kök är tidlöst i amerikansk stil och har hög kvalitet. Bland annat är det utrustat med vitvaror från det tyska kvalitetsmärket Gaggenau, amerikansk kyl och frys samt vinkyl.
I hela lägenheten finns termostatstyrd luftkonditionering och om det skulle behövas finns det även golvvärme i alla rum.
Skulle det bli tid för underhållning är lägenheten utrustad med det senaste ljudsystemet samt platt-tv från Bang & Olufsen, vilket skapar en fantastisk ljud- och bildupplevelse.
Utöver det bjuder denna lägenhet på fyra stora lyxiga sovrum, alla med mycket fina badrum i de bästa materialen.
 
M3
 
För sociala stunder finns det ett härligt allrum i minimalistisk stil, ett öppet kök med stor matsal och ett mycket mysigt vardagsrum med öppen spis.
På den översta terrassen finns den stora jacuzzin varifrån kustens vackraste solnedgång kan upplevas. Medan du ligger i bubbelbadet, helt utan insyn, och njuter av alla massage-jetstrålar, kan du samtidigt njuta av hela ljushavet från Marbella och Puerto Banús.
 
M4
 
Los Monteros Hill Club erbjuder den ultimata förstaklassens tillvaro i ett vackert och tidlöst bostadskomplex.
Lägenheten har även ett privat garage med plats för tre bilar, varav två av platserna är avskilda med elektronisk port. Utöver det finns även ett förvaringsrum för t ex cyklar.
Den totala bostadsytan i denna lägenhet sträcker sig över 420 m2.
 
M5
 
Los Monteros Hill Club har ett stort gemensamt poolområde som omges av en vacker och frodig trädgård, där det även finns gym och bastu.
De gemensamma områdena erbjuder även flera loungeområden där du och dina gäster kan slappna av och umgås.
Dessutom är bostadskomplexet 100 % videoövervakat och säkerheten är mycket hög tack vare vakten vid huvudingången.
 
M6
 
Den arkitektoniska designen skapar en unik utsikt från de fyra terrasserna, alla med havsutsikt och med en total terrassyta på omkring 200 m2.
Här bjuds det på en imponerande panoramautsikt mot Gibraltar och Afrika.
 
 
 
N1 
 
Obegränsade möjligheter för ditt nya drömkök
 
Av Kasper Ellesøe
 
Drömmer du om ett nytt kök med utgångspunkt i dina egna idéer och önskningar? Då kan Nordic Muebles hjälpa dig komma igenom idéfasen, konkritisera dina önskningar och tillverka och montera ditt drömkök.Med egen verkstad och egna hantverkare finns det nästan inga gränser för vad Nordic Muebles kan göra, oavsett om du önskar dig ett nytt kök, badrum eller en garderob, dessutom bidrar den egna tillverkningen till att hålla priserna nere.

Ett exempel på de utmärkta resultaten som kan uppnås är detta kombinerade kök och vardagsrum, designat av arkitekten Luis Pavón Fernández.
”Han presenterade en lite tokig idé för oss och tillsammans med honom började vi så ett samarbete för att konkritisera och realisera hans nya idéer och nya möjligheter. Och slutresultatet blev precis som det var tänkt från början”, berättar Conny Boa, som tillsammans med Jan Baastrup designade projektet.
Till detta projekt presenterade Luis Pavón Fernándezs en idé om en hängande trädgård i vardagsrummet, och då den redan hade köpts in sörjde Nordic Muebles medarbetare för att skära till skåp och möbler så att det skulle passa. Och det är precis så som Nordic Muebles arbetar. Anpassning och flexibilitet är bärande nyckelord och inget projekt är för stort eller för litet.
 
n3
”Vi har en bred service och kan leverera både vanliga och specialiserade standardlösningar, och även mer utmanande och mer avancerade uppdrag. Då vi tillverkar och producerar mycket av möblerna själva, och tillsammans med vår maximala flexibilitet kan vi tillmötesgå kundens behov. För oss är utmaningar alltid spännande liksom att få vara med i en process och kunna bidra med idéer till t ex ett personligt drömkök, så därför uppmanar vi våra befintliga och framtida kunder till att komma till oss med sina idéer, tankar och drömmar”, säger Jan Baastrup, och tillägger:
”Vi gör även totalrenoveringar, och avsett budget har vi lösningar på det mesta.”
 
n2
 
Alla möjligheter
Även om en hängande trädgård i vardagsrummet är lite annorlunda så vill Jan Baastrup betona att nästan allting är möjligt om man får en bra eller spännande idé som Luis Pavón Fernández hade.
”Kanske har man egenskissade idéer som vi kan prata om, eller så kan vi hjälpa till och ta fram några förslag utefter det som kunden önskar, utan att det kostar någonting extra”, berättar Jan Baastrup och fortsätter:
”Dessutom har vi oändliga möjligheter i alla material, modeller och lösningar. Vi avkodar kundens önskningar och behov, och presenterar sedan den slutliga idén så realistiskt och inbjudande som möjligt.”
 
n4
 
Nordic Muebles kan, förutom att erbjuda tillverkning och leverans av kök, badrum eller garderob även sörja för montering. Företaget har specialiserat sig på att just skapa kök, badrum och garderober, men som man kan se så kan även vardagsrum eller andra av hemmets rum också göras mer praktiska och funktionella med hjälp från Nordic Muebles.
Läs mer på den nya hemsidan: www.nordicmuebles.com.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.