Möt Fredrik Ternander, som axlat rollen som ny rektor på Svenska skolan i Marbella

Möt Fredrik Ternander, som axlat rollen som ny rektor på Svenska skolan i Marbella

Han är modern, medveten, rak på sak. Han är också glad, ser framåt och ständigt nyfiken. Han är Fredrik Ternander, rektor på Svenska skolan i Marbella.

”Både jag och min fru Malin har arbetat inom skolans värld länge och under de senaste 20 åren har jag jobbat i Uddevalla. Varför vi är här? Jo, vi ville väl göra någonting annorlunda innan vi blir för gamla. Så började tankarna vandra kring att köpa en skola i Thailand men så dök denna tjänst i Marbellasskolan upp och då sökte vi oss hit. Jag fick tjänsten som rektor och Malin jobbar med förskoleklass”, börjar Fredrik när vi sätter oss ned inne på hans kontor en tidig torsdag, och skolan är full av aktiviteter. Han fortsätter: ”Vi är jätteglada över att få chansen att jobba på denna fina skola samt leva och bo med familjen här.”
 
Svenska skolan i Marbella har sedan En Suecos senaste besök byggt ut i källarplanet med både gymnastiklokal och klassrum. Dessutom har elevantalet ökat explosionsartat, i skrivande stund har Svenska skolan i Marbella inte färre än 141 elever.
 
Fredrik har med sina många år inom skolans värld hunnit utbilda sig till både idrottslärare, NO-lärare, slöjdlärare och rektor. Han har dessutom länge intresserat sig för utvecklingsfrågor inom skolans värld vilket lett till att han har arbetat som skolutvecklare och utvecklingschef i Uddevalla. Fredrik vet hur man bedriver skola, inte bara i teori utan även i praktiken.
 
Marbellaskolan är liten skola om den jämförs med skolor i Sverige men en av de största svenska utlandsskolorna, och det är en välfungerande skola. Fredrik står alltså utan tvekan inför en utmaning nu när han axlat rollen som rektor.
”Den största utmaningen jag ser är att ta väl hand om skolans elever så att de kan fortsätta uppnå goda resultat, och det kan de bara om deras miljö är trygg. Det första steget tycker jag är att se till att gruppdynamiken fungerar väl, för det resulterar i trygghet och bra inlärningsmiljö. Det är ju så att varje gång en ny elev kommer eller någon slutar så förändras gruppen. På pappret handlar det om enkla utvecklingsstadier men att i verkligen gå igenom sökandet av tillhörighet, konflikt, tillit och struktur, produktivitet och tillslut avsked (många av våra elever går ju här under en kortare tid av naturliga skäl såsom kanske flytt då föräldrarna kanske bara är här under ett halvår) och det är min uppgift att se till att detta sker så smidigt som möjligt. Därför har skolan nu också satt gränsen att vi inte längre tar in elever för någon månad utan att vi bara har intag av nya elever till en ny termin. Det i sig skapar en stabilare miljö för våra elever. Men så arbetar vi också hela tiden aktivt med just gruppdynamiken”, förklarar Fredrik, som ger ett exempel: ”Ta bara en sådan händelse som att en elev är sjuk en dag. Då skulle man kunna säga att ’I dag är Lisa borta’. Men det duger inte hos oss. Här säger vi: ’I dag är Lisa sjuk och vi saknar henne’. Då har vi skapat en känsla, en relation.”
Nu önskar Fredrik att väl förvalta det som Marbellaskolan har samt förbättra och bibehålla de svenska influenserna som är så viktiga från svenska lärare som är väl insatta i vad som gör den svenska skolmodellen så bra.
 
”Jag är en delaktig rektor som visar intresse för vad som sker i skolan. Jag sitter inte instängd på kontoret. Jag är ute i skolan, umgås med eleverna och så undervisar jag också, nu i slöjd, då det är där jag behövs. Jag är en chef, som man inte är rädd för och som har en förmåga att se pusslet. Dessutom utgår jag från att alla mina kollegor är experter inom sina områden inom det lag som jag är coach för. Jag har också förmågan att få laget att arbeta mot samma mål. Och i detta handlar alla våras mål om elevernas måluppfyllelse, både värdegrundsmässigt och kunskapsmässigt. Det handlar om pedagogiken och värdegrundsfrågor – våra elever ska bli demokratiska människor, bli kritiskt tänkande samt granskande mot omvärlden, och så ska de ta hand om varandra”, berättar Fredrik som tillsammans med styrelsen siktar på att Marbellaskolan ska bli den bästa svenska utomlandsskolan. Ett steg i den riktningen är bland annat att han önskar att skolan ska moderniseras med hänsyn till tidstypiska läromedel samt personalens kunskaper inom ny teknik som finns och kommer på marknaden.
 
Fredrik Ternander är en glad person och lätt att umgås med. Där vi sitter och pratar med varandra framgår det att han lätt anpassar sig efter den situation som han befinner sig i. När han berättar att hans fru brukar säga att han på riktigt är en person som aldrig haft måndagsångest tror jag verkligen på det. Hans svaghet är att han är duktig och en bra pedagog på jobbet vari han är inbäddad i det pedagogiska systemet men att han som pappa ibland har svårt att vara lika pedagogisk.
”Barn lyssnar bättre på andra än sin pappa”, ler han.
 
Och han berättar att han tidigare alltid haft mycket bråttom i livet men att han med åren lärt sig att det finns en bättre hastighet. Han har lärt sig att vara mer lugn varmed han sett att förändringar måste få ta tid och att det får folk att växa. Sedan att han känns som en rastlös person, det är upp till var och en att döma om det är en negativ eller positiv egenskap. En sak är säker och det är att lika lite som att han ligger hemma på sofflocket lika lite kommer han att rulla tummarna på jobbet. Fredriks rastlöshet handlar om viljan att lära sig nya saker, utvecklas som person, resa, införliva nya idéer och berika livet. I Sverige har han en stor trädgård vari han spenderade mycket tid men i brist på trädgård här på Costa del Sol håller han sig aktiv med vänner och padel. Han är också en bokmal, läser gärna deckare, när han inte lagar mat. Och med en familj med tre döttrar, två hemmaboende och den äldsta på resa i vida världen, så kan man nog säga att han har att göra.

Namn: Fredrik Ternander
Från: Uddevalla
Född: Västerås, 1974
Familj: Fru Malin och tre döttrar
Bor: Marbella

 

Av Sara Laine. Foto: Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.