I BOSTADSBLOGGEN denna månad informerar jag om regler som gäller vid bostadsuthyrning. Hyreslagen, från 12 maj 2016, för semesterbostäder i Andalusien fastställer skyldigheter för dem som vill hyra ut sina fastigheter till turister. Lagen innebär INTE förbud att hyra ut bostad. Den handlar i stället om att myndigheten vill ha kontroll på vad som hyrs ut samt att hyresinkomsten deklareras på rätt sätt. 

Uthyrning av din bostad

Vid uthyrning av bostad är hyresintäkten alltid skattepliktig. I princip spelar det ingen roll om fastighetsägaren är resident eller inte. Om ägaren är permanent bosatt i Sverige samt skattepliktig i Sverige ska denne dessutom deklarera inkomsten i den svenska deklarationen. Det blir emellertid endast svensk skatt om den svenska är högre än den spanska. Således sker avräkning.

Ej resident i Spanien

Är du ej resident i Spanien men äger en spansk fastighet ska förmånsvärdet av fritidsbostaden deklareras på blankett 210. Permanentbostaden anses ligga i Sverige. Detta görs för den tid bostaden ej varit uthyrd. För den uthyrda tiden deklarerar du på samma blankett vinsten av uthyrningen. Exempel: Du har bott i lägenheten i två månader, den har varit uthyrd i fyra månader och stått tom i sex månader. Alltså ska du deklarera vinsten på uthyrningen under fyramånadersperioden samt deklarera ett förmånsvärde under åtta månader. Vinsten på uthyrningsinkomsten skattas med 19 procent.

Finns det en skatt även om jag inte alls hyr ut?

Alla icke-residenta (ej fast bosatta) utlänningar som äger fastighet på Costa del Sol måste betala skatt på ett beräknat förmånsvärde. Förmånsvärdet räknas på 2 procent av det spanska taxeringsvärdet (valor catastral). Det innebär att själva skatten att betala blir cirka 0,5 procent av taxeringsvärdet eftersom en icke-resident svensk i Spanien betalar en skatt på 24,75 procent på inkomsten av detta förmånsvärde.

Resident i Spanien

Som resident fastighetsägare deklareras vinsten på uthyrningen i ordinarie deklaration, som avlämnas i maj/juni året efter. Många residenta äger flera bostäder i Spanien och förmånsvärde utgår endast om bostaden inte är en permanentbostad. Har du som resident i Spanien en bostad i Sverige ska även denna beskattas i Spanien. Den beskattas då normalt med 0,5 procent på taxeringsvärdet. Alla bostäder som inte är permanentbostäder ska förmånsbeskattas. Om fastighetsägaren har sin hemvist i Spanien, ska hela hyresbeloppet räknas som inkomst, men från denna får man göra vissa avdrag. Hur mycket skatten blir i procent beror på hyrans storlek samt hyresvärdens övriga inkomster.
 
Om fastighetsägaren däremot inte har sin hemvist i Spanien, ska även i detta fall hela hyresbeloppet räknas som inkomst av uthyrningen, men inga avdrag får göras. Skatten på det beloppet blir alltid 19 procent.

Vilka kostnader är avdragsgilla?

Alla kostnader i samband med uthyrning är avdragsgilla, som t ex förmedlingsarvoden, städkostnader, el- och vattenförbrukning, reparationer, försäkringar, IBI-avgifter, sophämtning, räntor etc. Kostnaden måste stå i ett rimligt förhållande till hyresinkomsten.

Är alla inkomster skattepliktiga?

I princip är alla inkomster skattepliktiga, men det finns undantag. Hyrs bostaden ut för långtidsboende (dvs. minst ett år) behöver endast 40 procent av intäkten deklareras. Även om beloppet per vecka blir lägre vid långtidsuthyrning kan effekten efter skatt bli bättre. Sker långtidsuthyrningen till person under 30 år är den skattefri.

Hur kan Skatteverket upptäcka din uthyrning?

På flera sätt; bland annat upprättar elbolagen kontrolluppgifter på elförbrukningen, och anses den icke-residentes elförbrukning hög kan det tyda på att bostaden hyrs ut, samt Skatteverket kan följa uthyrningsannonser på internet.
 
Av Sven Källström, Alamo Costa del Sol Real Estate

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.