Artiklar skrivna av Mikael Noack, Swedbank
Den globala konjunkturen är stark. Samtidigt har råvarupriserna ökat och allt fler företag rapporterar om ett stigande kostnadstryck. Flera centralbanker, främst i tillväxtländerna, har därför...
Företagens tillförsikt är god och räntorna är fortfarande låga även om höjning av styrräntor har påbörjats i vissa länder. Finanspolitiken stramas åt på många håll...
Rapportsäsongen har varit stark vilket bekräftar att den globala återhämtningen fortgår även om takten har dämpats. Det finns dock risker framöver i och med statsfinansiella...

Senaste artiklarna

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.