FRÅGA EXPERTEN: Är uthyrning till personer under 30 år skattefri?

FRÅGA EXPERTEN: Är uthyrning till personer under 30 år skattefri?

Jag läste i En Sueco att uthyrning till person under 30 år är skattefri.

https://ensueco.com/juridik-finans/3567-hur-beskattas-uthyrning-av-din-bostad

Stämmer detta? Kan personen vara svensk, eller måste denne vara spansk?

Hur länge måste man skriva kontrakt? Kan man läsa detta på skattemyndighetens hemsida?

Hej och tack för din fråga. Den regel du hänvisar till gällde tidigare när residenta, alltså personer med skatterättslig hemvist i Spanien, hyrde ut på långtid. Det skedde en lagändring år 2015 och genom denna ändring togs möjligheten till 100 % skattelättnad för uthyrning till personer mellan 18-30 år bort. Uthyrningen är sålunda inte längre skattefri. 

Regeln att residenta som deklarerar uthyrning i sin årliga inkomstdeklaration endast behöver beskatta 40 % av hyresintäkterna kvarstår. Kravet är att uthyrningen sker på långtid och som permanentbostad för hyresgästen, men hyresgästens ålder spelar ingen roll. Avdraget beräknas på nettoinkomsten, d.v.s. vinsten efter att alla avdragsgilla kostnader har dragits av. 

Alla kostnader förenliga med inkomstens förvärvande, alltså som har med uthyrningen att göra, är avdragsgilla. Det finns dock några undantag, som t.ex.

·       betalningar för skador i fastigheten som förminskar hyresvärdens förmögenhet

·       betalningar för förbättringsarbeten i fastigheten. 

Man har rätt att spara kostnaderna för avdrag under fyra år. 

Det fanns tidigare, innan lagändringen den 1 januari 2015, också rätt för hyresgästen att dra av hyreskostnaderna i dennes deklaration om hyresgästen bodde i fastigheten permanent. Avdraget var på 10,05 % på betalt hyresbelopp förutsatt att personens inkomst (skattebasen) understeg 24 107,20 € per år. Det fanns också en gräns på maxbeloppet som gick att dra av. I vissa fall är avdragsrätten fortfarande giltig; om hyresavtalet signerats innan den 1 januari 2015 och betalningar gjorts tidigare än angivet datum. 

Du kan läsa mer om ovanstående på spanska skatteverkets hemsida: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Ciudadanos/Vivienda/Tributacion__del_alquiler_de__vivienda/Arrendador_IRPF/Arrendador_IRPF.shtml

Ovanstående regler gäller alltså för de som har sin skatterättsliga hemvist i Spanien. För icke-residenta, som vi skrivit om i tidigare nummer, gäller att hyresintäkter ska deklareras kvartalsvis och därutöver lämna in en årlig deklaration baserat på ett schablonvärde för den tid fastigheten inte varit uthyrd. För dem som är medborgare i ett EU-land är avdragsrätten för kostnader samma som för residenta och kostnaderna går att spara upp till fyra år. Givetvis kan du endast dra av de kostnader som är hänförliga till perioder som fastigheten varit uthyrd. Vinsten beskattas enligt i dag gällande lagstiftning avseende EU-medborgare som inte har sin skatterättsliga hemvist i Spanien med 19 %. 

Har ni frågor om juridik och skatt i Spanien är ni välkomna att kontakta oss. Gonvel & Kamph har mer än 25 års erfarenhet inom juridisk och skattemässig rådgivning i Spanien. 

Jessica Kamph, delägare & VD, Gonvel & Kamph, Skatt & Juridik  

Fråga experten Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Av Jessica Kamph, delägare & VD, Gonvel & Kamph, Skatt & Juridik

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.