Fråga experten: Kan Comunidaden hålla möte på länk?

Fråga experten: Kan Comunidaden hålla möte på länk?

På grund av corona har vår Comunidad inte hållit något årsmöte, alltså inte sedan år 2019, så nu är det ju flera år. Är det lagligt? Kan inte mötet genomföras på länk eller telefon?

För att svara på din fråga, hänvisar vi till Real Decreto 8/2021, av den 4 maj, genom vilken antogs brådskande åtgärder inom sjukvården och rättsväsendet för att minska smittspridningen av covid-19-viruset. Enligt denna lag, har skyldigheten att hålla årsmöte inom samfällighetsföreningar, Comunidades de Propietarios, uppskjutits tillsvidare och gäller fram till och med den 31 december 2021. För att detta inte ska orsaka någon skada för andelsägarna, har föreningarna tillfälligt, så länge lagen är i kraft, ingen skyldighet att godkänna en ny budget eller årsredovisning.

Real Decreto 8/2021 innehåller en serie av undantag när det är tillåtet att hålla årsmöten på begäran av ordföranden eller en fjärdedel av andelsägarna, eller personer som innehar minst 25 % av kvotandelarna i föreningen. Detta i de fall där det är nödvändigt att fatta beslut i vissa frågor som inte kan bordläggas fram till 2022. Sådant årsmöte kan hållas genom video- eller telefonkonferens, förutsatt att två krav uppfylls:

  1. att alla ägare har tillräckliga tekniska medel för att kunna delta på mötet, vilket administratören ska kontrollera innan mötet, och
  2. att sekreteraren kan identifiera samtliga ägare som närvarar på mötet, vilket särskilt ska intygas i protokollet.

Lagen förutser också att beslut kan fattas utan att möte hålls, men genom röstning per post eller elektroniskt. Röstning på detta sätt anses giltig om man kan tillse att alla garantier för närvaro uppfylls, att man kan kontrollera avsändarens identitet och kvittens på mottagandet av skickade meddelanden går att styrka. Ordföranden ska skicka ut meddelande till samtliga andelsägare med begäran om deras röst. I skrivelsen ska anges datum, syftet med röstningen, adress dit rösten ska skickas, tidsfrist för att skicka in sin röst, som ska vara 10 kalenderdagar från utskicket.

Betyder detta att det inte är tillåtet att hålla ett fysiskt möte? Svaret är nej. Lagen möjliggör att hålla fysiska möten så länge man kan garantera att alla säkerhetsföreskrifter som gäller vid tiden för mötet upprätthålls.

Märk dock att ovanstående begränsningar endast gäller fram till den 31 december 2021, om inte beslut skulle fattas att förlänga föreskrifterna, vilket inte har skett i skrivandets stund. Sålunda är det möjlighet att hålla årsmöte i samfällighetsföreningarna som vanligt igen från och med den 1 januari 2022.


Pablo de Angulo Ruiz-Morón, abogado (spansk advokat)

Fråga experten
Denna fråga är besvarad av Gonvel & Kamph, spanska advokater & skatterådgivare, som kommer att besvara fler frågor i kommande nummer. Har du någon fråga kan du skicka den till: sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.