alt

När man talar med Olle om hans livserfarenheter, kan man inte fatta hur det kan få plats så mycket i ett liv.

Olle har bott i många länder, studerat många karriärer, arbetat inom många yrken, på många arbetsplatser och bestämde sig, slutligen att efter pensionen slå sig ner i ett behagligt klimat, där han kunde språket. Först ville han bo i en helspansk miljö, som Màlaga eller Sevilla, men han upptäckte ganska snart, att det fanns mycket för honom att göra för och bland svenskarna i Fuengirola.
Sedan han flyttade dit i början på 2000-talet, har han hållit ett antal föredrag på de skandinaviska klubbarna och i kyrkan. Det har handlat om spansk historia, kultur, politik och ekonomi, vilket är ämnen som han är väl insatt i. Han har dessutom organiserat ett stort antal resor, i egenskap av reseledare. Många är de svenskar som följt med på hans resor till Argentina, Marokko m.fl. platser.

Argentina
Att det blev Argentina beror på att han arbetat där som präst i svenska kyrkan i Oberá i provinsen Misiones, som är den ort, dit svenska emigranter kom för över 100 år sedan.
Misiones är det del av Argentina där ett var världens största vattenfall, Iguazú, är beläget.
Landskapet där är också känt för sin största näring, nämligen MATE-odlingen. Mate är det té som argentinaren dricker ur en speciell behållare, gjord av ett hårt, torkat fruktskal, vilket går runt i sällskapet och sugs upp genom ett vackert dekorerat silversugrör.
I Oberá finns det fortfarande många svenskättlingar, i andra eller tredje generationen, som talar svenska, trots att de aldrig varit utanför Argentina. Där finns som sagt också en svensk kyrka och en svensk skola, vilken dessutom har elevutbyte med svenska skolan i Fuengirola, detta mycket tack vare Olle Montelius.

Uppväxt och studier
Olle gick i folkskola i Piteå, realskola i Nässjö och på gymnasiet i  Sundsvall, där familjen bodde då och där han även är född.
Efter skolan studerade han ekonomi, men ganska snart blev han nyfiken på filosofi och idéhistoria och under åtta år undervisade han senare i dessa ämnen på Stockholms Universitet. Han lärde sig snabbt flera språk och innehade flera tjänster i exotiska länder, bl a Japan. Han var under en tid sektionsföreståndare på telestyrelsens utländska kontrollavdelningen, innan han hamnade på SAS. Där var han verksam på en underavdelning, som hade till uppgift att ”fylla tomma flygstolar”, som han uttrycker det. För SAS arbetade han i många år, mellan 60-och 80-talet. Det blev många utlandsresor till Japan, Korea och Taiwan och han var även assistent på en av Sten Bergmans sista resor till Borneo. Då jobbade han också mycket med Lennart Hyland i svensk TVs rese-och produktionsprogram.

Dessemellan hade Olle, liksom så många unga pojkar på den tiden, blivit skickad ut på sjön, för att lära sig ”veta hut”, som han uttrycker det. Han seglade på Sydamerika och tyckte då att det var självklart att han skulle lära sig spanska, vilket han gjorde per korrespondens under all den lediga tid han hade ombord.

Så småningom fick han för SAS räkning ansvaret för hela Asien och Söderhavet och bodde då i Thailand och hade kontor i Bangkok och i Tokio. Han anser det viktigt att alltid kunna språket i det land där man lever och arbetar, så varje morgon, innan han gick till kontoret i Tokio, besökte han ett buddistiskt tempel för att lära sig språket.
I samma syfte tog han sedan en fil.kand. i orientaliska språk, bl a japanska och sanskrit. 
Då det är rätt sällsynt att en västerlänning har dessa kunskaper, blev han ombedd att bli rådgivare på bl a Ingenjörsvetenskapliga akademin och Svenska Arbetsgivarföreningen  Han var även kontaktman för svenska företag med intresse för etablering i Japan.  Han anlitades ofta vid internationella konferenser i London och Amsterdam och arbetade mycket ihop med f.d. moderatledaren Gunnar Hecksher. De hade seminarier i hela Skandinavien tillsammans med japanska representanter och svenska företagsledare med erfarenhet av Asien.

Tänkte om och blev präst
Jag var även många gånger i Hiroshima och deras öde med atombombningarna tog mig ganska hårt, liksom att alla mina vänner i Kambodja blev mördade Polpot-regimen, berättar Olle. 
 
Allt detta, som tyvärr lämnade svenska myndigheter ganska oberörda, fick honom att börja läsa teologi. Mycket snabbt efter sin Master-examen fick Olle en tjänst som kyrkoherde i Härnösands stift, Sundsvall. Vid sidan om att vara präst, med allt ansvar som det innebär, var han också politiskt aktiv.

Spanien
Under 25 år av sitt liv har han jobbat med Östasien, men när det var dags att ta ett beslut om var han skulle tillbringa ”resten av sitt liv”, efter pension, var han klar över att det skulle vara i ett sydländskt klimat, inte för långt från Sverige och gärna med spanska som huvudspråk, eftersom han tidigare hade lärt sig detta sköna språk, inte bara som ung, per korrespondens, utan även på universitet i Barcelona. Där ingick också studier i spansk historia och litteratur.
Det föll sig ganska naturligt att därför välja spanska sydkusten, men egentligen ville han bo i en helspansk miljö, vilket man ju inte kan  påstå att Fuengirola är.
Han prövade först på Málaga, men upptäckte, som tidigare nämnts, att alla hans kunskaper och erfarenheter skulle kunna komma till stor nytta för svenskkolonin här, både i kyrkan och på föreningarna.

När jag påpekar att hans rika liv, med erfarenhet av att leva och arbeta i så många delar av världen, med så många ”strängar på sin lyra”, får en att undra hur det blev så och hur han hunnit med, svarar Olle att hans föräldrars påverkan, redan i unga år, har präglat hans sätt att vara och att se på livet.
Hans mor ville att han skulle läsa mycket, så i unga år fick han filosofiska verk, som Voltaire och Roseau i sina händer.
Han läste dem, för han tyckte om språket. Detta bokliga intresse, i kombination med den nyfikenhet på vad som döljer sig bakom horisonten, vilken han fick med sig av sin far, som var mycket duktig på astronomi.


Sink-Skatten
Eftersom Olle är ekonom och dessutom skriven i Spanien, är han, liksom många andra svenska här, intresserad av att arbeta för att SINK-skatten, skall bort.
Han har därför, tillsammans med andra, startat upp en förening; den s k Arbetsgruppen för SINK-skattens avskaffande.
Denna grupps målsättning är att hos svenska regeringen begära:

  • Upphävande av lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, i de delar som avser svenska medborgare skrivna i Spanien.
  • Omförhandla dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien, så att utlandssvenskar endast beskattas i hemvistlandet.

Gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien är 30 år gammal och under den tiden har det hänt mycket. Båda länderna är idag medlemmar i EU och det ifrågasätts om inte det svenska skatteuttaget strider mot Sveriges avtal med EU.

Arbetsgruppen för SINK-klubben i Fuengirola startade den 3 april och har redan haft flera möten. De har endast ovannämnda syfte och tar ingen medlemsavgift. De anmodar alla svenskar som är skrivna i Spanien att vara med i klubben, för; JU FLER VI ÄR DESTO STARKARE BLIR VI!

SINK-klubbens arbetsgrupp består av Stig Gustafsson, Bengt-Arne Johansson, Olof Montelius, Hertha Sjöö och Helena Swärd.

Du som är intresserad kan vända dig till Hertha Sjöö, tel. 686 259 455, eller mail: herthasjoo@europe.com. eller Olle på tel. 6067109 93, e-mail: victoriomontelius@hotmail.com  för mer information.

Av Birgitta Lönegren Terpstra

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.