Kampen mot bristande bankgarantier

Advokat Carlos Cómitre har vunnit flera rättsfall mot byggherrar som har ekonomiska problem och lämnat köpare utan återbetalning av handpenningen och utan nycklar.

Många potentiella bostadsköpare väljer en bostad efter planritningen som ekonomiskt sett ofta är en god idé. Man erlägger en handpenning och lutar sig tillbaka för att vänta på att bostaden ska bli byggd och nycklarna överlämnade. De ekonomiska problemen i byggbranschen har dock kvarlämnat tusentals av köpare utan bostad och utan återbetalning av den inbetalda handpenningen, eftersom många konstruktionsföretag inte har kunnat ställa de nödvändiga bankgarantierna.

Advokat Carlos Cómitre har många av dessa slags ärenden på sitt bord, som är tungt belastat av akter, på kontoret hos Cyclo Abogados y Asesores.
Han och advokatkontoret har vunnit flera rättsfall mot byggherrar
för sina klienter.
" När en byggnadsfirma säljer efter planritningen ska byggherren garantera att bostaden överlämnas till köparen på den avtalade tiden och enligt de avtalade specifikationerna. För att garantera detta ska konstruktionsföretaget ha en bankgaranti i bakgrunden. Men 70 procent av alla nybyggnationer i Málagaprovinsen har inte haft bankgarantierna i ordning, som för övrigt är lagstadgade," förklarar Carlos.
Inställer företaget betalningarna under konstruktionstiden finns det ingen garanti för köparen, ingen garanti för att varken få se sin bostad eller att få handpenningen tillbaka. Detsamma gäller om bygget är försenat eller till exempel inte har de avtalade kvadratmeterna.

Hål i lagstiftningen
Det största problemet uppstår emellertid när konstruktionsfirman går i konkurs. Kassan är tom och ingen kan reellt sett påta sig ansvaret för att köparen får sina pengar tillbaka. Det som finns kvar i ett konkursbo, går först och främst till Seguridad Social, skatteverket och banken och först därefter kommer köparna, även om det är deras pengar.
"Det saknas skydd för köparen," säger Carlos, som kallar lagstiftningen otillbörlig och beklagar att många rättsfall har behandlats felaktigt och avslutats med ett orättvist domslut.
"Lagstiftningen säger dock klart att om en bostad inte är klar inom avtalad tid, ska den inbetalda handpenningen återbetalas redan dagen efter. Men domarna dömmer inte alltid så," fortsätter han, medan han fäktar med armarna.

Roten till det onda
Med andra ord efterlevs inte lagen vilket enligt Carlos beror på bristande kontroll från myndigheternas sida.
"Man ska förebygga och det är Junta de Andalucia som ska försäkra att de nödvändiga garantierna är ställda. Det kan var ett belopp på till exempelvis tre miljoner euro. Det sker emellertid sällan. På plats har jag bland annat upplevt ett aktuellt fall, där en konstruktionsfirma startade företaget med 3 006 euro, resten blev byggt med bankens och kundernas pengar," berättar Carlos, vars kontor har flera fall som är pågående mot inte bara ljusskygga byggherrar med en adress på en bakgård och för övrigt inget annat än en mobiltelefon, men också mot större och tidigare välrenommerade företag.
Han är frustrerad över att några av köparna som har kommit ikläm inte vill lagsöka konstruktionsföretaget.
"Går företaget i konkurs, har myndigheterna första rätten till de kvarvarande medlen", säger han.
Han menar också att hans egna fack bär en del av skulden.
"Det är advokaternas ansvar att försäkra att det byggprojektet klienten önskar köpa har en bankgaranti," understryker Carlos, som också har vunnit ett fall mot en advokat i Marbella som inte hade rådgivit sin klient korrekt.

Stockholmsyndromet och bristande respekt för lagstiftningen
"Jag blir illamående över myndigheternas brist på ansvarskänsla och över dessa så kallade "promotorer" som slipper undan med att bedra vanliga människor, som kanske förlorar sina livs besparingar", beklagar han.
I de fall han har vunnit har byggherrarna bara fått ett närmast symboliskt straff
"Samtidigt leder det dessvärre till att många kunder får Stockholmsyndromet och faktiskt läggert skulden på sig själv (eller till på sin äktahälft) och så resulterar det i mänskliga tragedier. Det händer också när fallet äntligen kommer upp i rätten där behandlingstiden kan vara upp till omkring två-tre år,
beroende på rättsfallet," säger han.
Han menar trots allt att det fortfarande är fördelaktigt att köpa efter planritning, men ens advokat ska försäkra att byggherren har ställt de nödvändiga bankgarantierna.
" Är den nödvändiga borgen på plats är köparen garanterad återbetalning av handpenningen om bygget inte blir färdigställt och nycklarna överlämnade."


Har givit ut två böcker i ämnet
Carlos Cómitre har gett ut två böcker om lagstiftningen angående köp av bostad efter planritning, om hålen i lagstiftningen och om existerande lag. Den första boken heter La Ejecución de avales de la Ley 57/1968, utkom i mars.
Den andra heter La resolucion de contratos con cantidades entregadas a cuenta para la construccion, blev utgiven i mitten av juni och går mer på djupet på sex av de viktigaste punkterna i lagstiftningen. Boken har speciellt intresse för advokater, fastighetsmäklare och andra som är i branschen.
Han har dessutom talat vid konferenser i stora delar av landet om de problem som bostadsmarknaden står inför.

Läs mer på www.cyclo.es


Av Jette Christiansen

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.