Dela

Den stora, främre lårmuskel består av fyra muskler (M. vastus lateralis, M. vastus medialis, M. vastus intermedius och M. rectus femoris). Alla musklerna är häftade till den övre delen av knäskålen. Knäskålssenan (ligamentum patellae) binder ihop knäskålens nedre del med den främre delen av skenbenet.
Knäskålssenans funktion är att överföra kraften från den främre lårmuskeln när knäet sträcks.
Hopparknät uppstår vid spetsen på knäskålen.

Orsaken till hopparknä/irritation av det nedre ledbandets infästning i knäskålen
Upprepade enformiga belastningar av knäskålssenan (hopp, spark) medför mikroskopiska småbristningar mot knäskålsfästets nedre del på knäskålen. Då belastningen ofta fortsätter trots ömhet, som i början försvinner efter uppvärmning, uppstår det efterhand en kronisk irritation i senan. I vissa fall uppstår symptomen vid senfästet/infästningen av främre lårmuskeln på knäskålens övre del.

Vilka symptom har patienter som lider av ett hopparknä?
I början framkallar hopp och liknande belastning ömhet i den nedre delen av knäskålen. Om idrottsaktiviteten fortsätter blir smärtorna värre så att aktiviteten till sist är omöjlig att utföra.
Korrekt behandling från början är helt avgörande för ett bra resultat, så patienten bör få behandling av en fysioterapeut eller få utfört en läkarundersökning kort efter smärtornas uppkomst. Vid försämring eller bristande framsteg bör det utföras en ultraljudsscanning, som kan upptäcka förtjockning av senan, ärrvävnader, bristningar, förkalkning i senorna, slemsäcksinflammation samt inflammation i vävnaderna runt senan (peritendinitis).

Hur behandlas ett hopparknä?
Behandlingen omfattar avlastning från smärtutlösande aktiviteter. Om behandlingen inleds omgående kan skadan i vissa fall läka på några veckor. Om smärtan har funnits i flera månader och speciellt om man efter ultraljudsscanning funnit förtjockning och förändringar i senan, får man ofta räkna med en rehabilitering under flera månader. Tyngdpunkten ligger på stretching och styrketräning av främre lårmuskeln genom att aktivera muskeln medan den är utsträckt (eccentrisk utbildning). Isbehandling kan upprepas varje gång rehabiliteringen framkallar ömhet i knäskålssenan.
Om avlastning och rehabilitering inte ger önskad framgång kan medicinsk behandling övervägs i form av Ibuprofen eller injektion av kortikosteroider runt den förtjockade delen av senan.
Undersökningar har visat att injektion av kortikosteroider är synnerligen effektivt för att reducera irritationen av förtjockade senor. Då injektionen alltid är ett led i en långvarig återträning av en mycket allvarlig, kronisk skada, är rehabiliteringen för åtskilliga månader nödvändigt för att minska risken för återfall och bristningar. En del patienter har god hjälp av tejp eller andra bandage runt om skenbenet direkt under knäskålen.

Om det fortfarande gör ont?
Speciellt stötdämpande skor eller inlägg kommer att kunna minska belastningen då senan efter en långvarig skadeperiod naturligtvis inte kan tåla maximal belastning efter bara en kortvarig rehabiliteringsperiod. Ett halvt år av rehabilitering innan knäet kan ta den maximala belastningen är inte ovanligt.

Vilken är den nyaste behandling av hopparknä?
Under de senaste åren har det förekommit olika experimentella behandlingar som skleroserande injektionsbehandling, där man injicera ett medel kring senorna som förstör de små kärlen (och nerver) som växer in i de sjuka senorna och shockwave (laserbehandling).
Behandlingen med skleroserande injektion har inte påvisad någon långvarig effekt.
Däremot har shockwave-terapi i flera undersökningar visat mycket bra resultat, ofta mycket bättre än operativ behandling, då denna behandling bara består i att ta bort irriterad väv som är i kläm mellan knäskålen och lårbenet, samt i några enskilda fall att släta ut infästningen av ledbandet på knäskålen, varvid spetsen på knäskålen tas bort. Långsiktiga resultat av verksamheten är ofta nedslående.

 

Av Allan Larsen, överläkare, Ph.d, ortopedkirurg

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.