Vad är orsaken till hörselnedsättning?

Genom att undersöka örat och vid hörseltest kan öronläkaren hitta orsaken till hörselnedsättningen. Det har konstaterats att var tionde skandinav har en behandlingskrävande hörselnedsättning. Nedsatt hörsel är inte bara en fråga om att man mister förmågan att höra svaga ljud. Talförståelsen och förmågan att urskilja ord och ljud försämras också. Det beror på att hjärnan inte längre tar emot signalen korrekt. För vissa människor betyder det att det kan vara svårt att skilja mellan vissa konsonanter, så ord som ”hatt” och ”katt” låter lika. Andra upplever att det är svårt att följa med i ett samtal när det finns bakgrundsbrus eller många pratar samtidigt.

 Hur hör vi?
Ljud har sin utgångspunkt i en rörelse. Det kan vara när vinden rör trädens grenar och blad eller du hör mjuk gitarrmusik en stilla kväll. Vi är hela tiden omgivna av ljud, som "puffar" till luftens molekyler, vilka sätts i svängning. Svängningar kallas ljudvågor och uppfattas av örat. Ljudvågorna samlas i det yttre örat och genom hörselgången förs det in till trumhinnan.
När ljudvågorna träffar trumhinnan sker det en mekanisk vibration i mellanörat, varvid hammaren, städet och stigbygeln knuffas inåt mot det ovala fönstret, som börjar vibrera som ett litet stämjärn. Dessa svängningar får vätskan i hörselsnäckan att röra sig. Vid vissa tillfällen är svängningarna så kraftiga, att basilarmembranet och det cortiska organet med sina hårceller också sätts i rörelse.
De inre hårcellerna ombildar därefter vibrationsenergin i vätskan i det inre örat till elektrisk energi, som via den åttonde hjärnnerven transmitteras till hjärnan där den behandlas i hörselcentret.

Örats anatomi
Örat är anatomiskt uppdelat i det yttre örat (öronmusslan och hörselgången), mellanörat och det inre örat.
Det yttre örat består av den lappliknande delen som sitter på sidan av huvudet, kallad öronmussla, och hörselgången. Det yttre örats funktion är, liksom en tratt, att samla in och leda ljudvågorna till trumhinnan i slutet av hörselgången. Det fungerar även som skydd för mellanörat. Hörselgången är 2,5 cm lång hos vuxna och avsmalnar i slutet mot trumhinnan.
Mellanörat består av trumhinnan, trumhålan, hörselbenen och örontrumpeten samt det ovala och runda fönstret. Mellanörats funktion är att återge ljudvågorna från trumhinnan till det ovala fönstret genom benkedjans mekaniska rörelse. Mellanörat förstärker samtidigt ljuden för att kompensera förlusten av förstärkning som blir när ljuden rör sig från luften i mellanörat till vätskan i det inre örat.
Det inre örat skickar elektrokemiska impulser till hjärnan, dessa impulser uppfattas som ljud i hjärnan. Stigbygelns fotplatta pressas in mot det ovala fönstrets membran, som därefter sätts i rörelse och en tryckvåg startas i hörselsnäckan.

Behandlingserbjudanden mot hörselnedsättning
Mot hörselnedsättning finns det principiellt två typer behandling, nämligen hörapparatsbehandling eller operation.
Hörapparat väljs ofta när hörselåkomman är lokalisera till hörselsnäckan, som är fallet vid åldersrelaterad hörselnedsättning och mot bullerskador – kallad en perceptiv hörselnedsättning.
I enskilda fall kan operation komma på tal. Det gäller primärt konduktiv hörselnedsättning, som uppstår till följd av ett onormalt tillstånd antingen i hörselgången, trumhinnan (det yttre örat) och/eller i mellanörat. Det betyder att ljuden från omvärlden inte leds normalt genom hörselgången och mellanörat till det inre örat.

 

Av Hanne Rosenkilde Rothe, farmaceut och audiologist, AudioMas i Fuengirola

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.