Det heliga kriget för Al Andalus – 400 år efter los moriscos slängts ur Spanien

Det heliga kriget för Al Andalus - 400 år efter los moriscos slängts ur Spanien

Det islamiska terrorhotet, som vi alla är tvungna att leva med, beror inte bara på äldre tiders korståg, staten Israels existens, västliga truppers närvaro i Afghanistan och Irak, utan också på en nostalgisk längtan efter det Al Andalus som fanns en gång.

Al-Qaeda har, som en rad imamer, flera gånger uppmanat nordafrikanska muslimer till att återta Iberiska halvön. I offentliggjorda videor ser man dem säga att de vill "rensa" Maghrebregionen från spansk och fransk närvaro, vilket på denna sidan av Medelhavet endast kan tolkas som ett krav på Ceuta och Melilla. Medelhavet är, i det här sammanhanget, inte någon gräns då de även vill att Al Andalus, vilket för dem betyder det mesta av Spanien och Portugal, ska tillhöra den muslimska världen.
"Må våra tvättade fötter stå på det kidnappade Al Andalus och vårt överfallna Jerusalem," har den tidigare ledaren av organisationen Salafist, nu avlidna Abu Musad Abdel Wadoud, bl.a. sagt.
Påståendena, blandat med upprepade hot om mer terror på spansk mark, upprepas på diverse islamistiska internetportaler. En talesman för de algeriska myndigheterna har sagt att Spanien bör ta hoten på stort allvar.
Också Bin Ladin själv har länge talat om Al Andalus. Då han efter terrorangreppen mot USA 2001 nämnde att han vill konvertera Al Andalus till en del av ett kalifat, tog det tid för CIA innan de förstod att det var det medeltida arabiska ordet för Spanien. Nu är CIA helt vana vid uttrycket.

En tillbakablick
Morerna kom så långt som till Pyrenéerna, där de blev stoppade av baskerna, navarerna och asturierna och under största delen av ockupationsåren bestod Al Andalus av omkring en fjärdedel av dagens Spanien.
Området blev invaderat bara åtta decennier efter profeten Muhammeds död och var en del av en större islamisk expansion. År 756 deklarerade Abd ar-Ramah ett oberoende kalifat i Córdoba och det var riket Al Andalus fram till 1031. Men pressen från de kristna var så stort att kalifatet började falla sönder och flera små kungadömen dök upp istället. De blev under en kort tid samlade under Almoravider och Almohader, men tillslut fanns det som bekant bara Granada kvar.
De kristna hade vunnit och Al Andalus slutade som en vag metafor för alla att förstå och komma ihåg, en gång för alla. Al-Qaeda ser på området som ett mål och ett medel för att komma över den förödmjukande perioden som islam efter denna storhetstid hamnade i. Ett förfall, som extremister försöker ända på grenom att återgå till det heliga kriget.
Förlusten av Granada betydde dock inte slutet på muslimsk närvaro i Spanien. De överlevande, som kallades morerna, fick enligt avtalet mellan de kristna och muslimerna som övergav Granada, rätten att bli kvar i Spanien där de också skulle ha religionsfrihet. Men om detta uttryck ingick i Isabel la Católicas ordförråd är dock tvivelaktigt.
En senare regent, Felipe II, hade en helt annan uppfattning och 1609 beordrade han de 300 000 morerna ut ur Spanien. Detta debatteras fortfarande, men det är en helt annan historia.

Från morerna till narcissister
Jerónimo Páez, som är grundare och direktör för stiftelsen El Legado Andalusí (Det andalusiska arvet), har sagt till El País att Al Andalus var en sofistikerat värld där kulturer blandades och där muslimer, kristna och judar levde sida vid sida. Också författare som Washington Irving och H.C. Andersen var av den uppfattning och de har skrivit romantiska berättelser om Granada och Al Andalus. Men är det denna civilisation som fundamentalisterna nu vill återupprätta? Osama Bin Ladin skulle förmodligen ha förstört Al Andalus om det verkligen var så tolerant.
Alla historiker är inte överens om denna glansfulla bild. "Muslimernas erövring av Spanien var våldsam," säger Raymond Ibrahim, översättare och redaktör för ’The al-Qaeda Reader’. Många spanjorer konverterade till islam, som berberna i Marocko hade gjort före dem och det latinska språk blev ersatt av arabiska och det är långt ifrån säkert att de levde så fredligt sida vid sida. Och man kan ju undra om inte spanjorer var tvingade till att konvertera.
Det som också den här gången skilde det kristna Spanien från det muslimska området var först och främst att spanjorernas regerade efter civil lagstiftning, medan sistnämnda regerade efter den religiösa lagstiftningen, som vi idag känner som sharia-lag. De muslimska ledarna såg sig själv som Muhammeds efterkommande och vanliga människor hade ingen jordisk möjlighet att uppnå någon form av makt eller status.

Inte bara Al Andalus
Dagens jihad är inte en form av nyuppfunnen islamisk terrorism. Den har använts för att utvidga den islamiska världen sedan araberna på 700-talet började att roffa åt sig det mesta av Nordafrika. Redan år 830 gick muslimska krigare, de så kallade saracenere, i land norr om Rom och plundrade bl.a. den första Peterskyrkan. Det sägas att de använda altare som spiltor för hästarna.
På 1200-talet erövrade turkarna Anatolien, som var en del av det bysantinska riket. Senare intog de Konstantinopel, döpte om staden till Istanbul, varifrån det ottomanska riket expanderade till att inlemma det mesta av Medelhavsområdet. Under tiden krigade turkarna med araberna, araberna och turkarna kämpade mot perserna och araberna slog ner berberna. Precis som de kristna länderna genom århundradena har krigat mot varandra. Det finns inget nytt under varken solen eller halvmånen.
Men korstågen, som USA och andra västliga länder beskylls för att vara fullt igång med att återupprepa, ägde inte rum innan muslimerna hade invaderat det Bysantinska riket och Jerusalem.
Osama Bin Ladin rättfärdigar sitt krav inte bara på Al Andalus utan hela området som var arabiskt under 1 000- och 1 200-talet och terrorismen med att citera koranen. "Vad angår muslimers förhållande till de vantroende, så sammanfattas detta i Den Högstes ord: ’Vi försakar er. För evigt ska fiendskap och hat härska emellan oss, tills I tror på Allah alena," citerar Raymond Ibrahim.

Anatolien tillbaka till Grekland
Skulle vi rättfärdiga territoriella krav med historieböckerna som parameter, var goterna i Spanien före araberna, berberna var i Nordafrika före araberna, perserna i Iran före araberna, och grekerna var i Anatolien, huvuddelen av dagens Turkiet, flera århundraden innan turkarna invaderade området. Icke att förglömma romarnas och vikingarnas stora områden.
I en av hans senaste tal försvarade al-Qaeda’s Ayman al Zawahir behovet av heligt krig mot Israel och "korstågen". Han uppmanade alla muslimer att kämpa, tills "islam regerar från Irak till Al Andalus", och jämförde den amerikanska närvaron i Irak med den spanska kristnas "invasion" av Al Andalus och den spanska "ockupation" av Ceuta och Melilla med den ryska närvaron i Tjetjenien.
Också al Qaidas anhägare i Nordafrika lyssnar till detta.

 

Al-Qaeda ser på området som ett mål och ett medel för att komma över den förödmjukande perioden som islam efter sin storhetstid hamnade i.

Många spanjorer konverterade till islam, som berberna i Marocko hade gjort före dem. Det latinska språk blev ersatt av arabiskan och det är långt ifrån säkert att de levde fredligt sida vid sida.

Under tiden krigade turkarna med araberna, araberna och turkarna kämpade mot perserna, och araberna slog ner berberna. Precis som de kristna länderna genom århundradena har krigat mot varandra.

 

Ett tidigare jihadistiskt erkännanden
"Jag minns hur vi brukade bryta ut i skratt när någon i TV sa att islamiska terrorhandlingar som 11 september och Madrid-bomberna uteslutande berodde på västvärldens utrikespolitik. Genom att ge regeringen skulden för dessa handlingar gjorde kritikerna av ’Blairs bomber’ vårt propagandaarbete åt oss. Och vad viktigare var, de bidrog till att överrösta kritisk granskning av den verkliga motorn bakom vårt våld: den islamiska teologin," säger Hassan Butt, tidigare helig krigare, i en intervju i Daily Mail.

 


På spaning efter terrorister
Den spanska polisen ser de ungefär 120 000 anställda i de privata säkerhetsföretagen som samarbetspartners i kampen mot terrorismen. Branschfolken kallas därför regelbundet till informationsträffar med polisen som håller dem orienterade om nya tendenser, lagändringar o.d.
"Lagen föreskriver dessutom att vi bör samarbeta med polisen angående terrorbekämpningen och att vi ska anmäla det, om vi ser människor med suspekt utseende ," säger Jesper Nissen, direktör för säkerhetföretaget Alarma Universal.
Då Alarma Universal senast var på ett sådant möta stod just identifiering av ETA-medlemmar på programmet. "ETA återupptog vapnen vid årsskiftet och sedan dess har organisationens terror blossat upp. Vi ska vara speciellt uppmärksamma på hur ETA:s medlemmar infiltrerar sig och uppträder i samhället utan att man lägger märke till dem. Därför gick vi igenom den typiska profilen på en medlem av den baskiska terrororganisationen," berättar Jesper Nissen.

Den typiska ETA-medlem är:
• 20-25 år.
• Inte ensam, utan opererar i par (man/kvinna).
• Hyr en lägenhet för en kortare period.
• Betalar kontant och i förskott.
• Säger att de är studerande.
• Flyttar aldrig in med mer än en ryggsäck.
• Gör inte mycket väsen av sig.
• Har en gammal bil.
• Bilen har falska nummerskyltar.
• Försöker de utge sig för att vara poliser har de falska polisskyltar med ett nummer som börjar med 65.XXX.

Falska nummerskyltar
Man kan förhållandevis lätt se om en nummerplåt är utställd av myndigheterna eller om den är förfalskad. "För det första ska det finnas ett nummer stämplat på den vänstra kanten av plåten, detta är fabrikantens nummer. Därutöver ska det finnas siffror överst på plåten som är auktorisationsnumret från trafikmyndigheterna. Siffrorna saknas normalt på falska nummerskyltar. Dessutom är själva siffrorna inte i relief, utan bara tejpade på plåten," förklarar Jesper Nissen.

Islamisk terrorism ständigt nytt
Det är betydligt svårare för polisen att skapa en profil av den typiske islamiske terroristen. Medan polisen har kämpat mot ETA i decennier utgör den islamiska terrorismen ett nyare hot. "Motsatt till ETA, finns det inte något klart mönster ännu. Det är också svårare eftersom det finns celler som "sover". Det handlar om alla typer av människor – både med och utan utbildning – och med helt skilda bakgrunder. Ändå är större delen nog i åldersgruppen 25-40 år," säger Jesper Nissen, som anser att terrorhoten dessvärre är något vi måste lära oss att leva med. "Det är svårt att kämpa mot fanatism. Men man ska inte bli paranoid, då har de vunnit utan att egentligen göra något," avslutar han.

Av Jette Christiansen

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.