Kennelhosta hos hund

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Precis som människor kan hundar också bli förkylda. Den vanligaste typen av förkylning är kennelhosta, infektiös tracheobronkit. Symptomen på smittosam kennelhosta hos hund karaktäriseras av plötsliga hostanfall med hård hosta, ofta följd av en icke produktiv kräkningsreflex. Feber och dålig aptit kan ibland förekomma. Ofta kan man få intrycket att något, en pinne eller ett kycklingben har fastnat i halsen på grund av den ihärdiga hostan.

Den väsentligaste orsaken till kennelhosta är en virusinfektion med hundens adenovirus och parainfluensa virus, av bakterier såsom Bordetella brochiseptica och som eventuellt kan kompliceras av sekundära bakterie- och mycoplasmainfektioner i luftvägarna. Själva virusinfektionen kan inte behandlas.

Inom 14 dagar 
Hunden är oftast inte allmänt påverkad och sjukdomen avtar i de flesta fall på två veckor. Under sjukdomen skall hunden få vila och skyddas för nedkylning. För att underlätta hostattackerna kan slemlösande hostmedicin ges (Bisolvon, Noscapin). Om hunden blir allmänt påverkad eller får feber, bör den undersökas av veterinär.

Kennelhosta medför ganska ofta sekundär, bakteriell infektion, som kan nå lungorna och förorsaka lunginflammation. I så fall bör den behandlas med antibiotika.

Lunginflammationen förorsakas av sekundärt angripande bakterier, eftersom andningsvägarnas motståndskraft blivit nedsatt efter att kennelhostan gjort sin första attack, och underlättat bakteriernas frammarsch. Om inte virusinfektionen ger upphov till lunginflammation eller kompliceras med sekundära, bakteriella infektioner, tillfrisknar hunden vanligen spontant inom två veckor.

Var finns smittan?
Kennelhosta är mycket smittosamt och kan vara en plåga för kennlar, pensionat och djursjukhus.  Risken för smitta är alltid störst för hundar med stor kontaktyta till andra hundar, dvs. hundar i kennlar, på pensionat eller på tävlingsbanan, men i princip kan alla hundar smittas. Dessutom är svaga individer mer mottagliga för virusinfektioner.

Viruset smittas via infekterade, luftburna vätskedroppar från hundens hosta, vilket gör att smittrisken ökar vid tät hundpopulation. Överföring av smitta via människor eller ändra djur är mycket osannolik eftersom viruset överlever mycket kort tid utanför värddjuret. Virusen är specifika för hundar och smittar varken människor eller andra djur.

Hur kan jag skydda min hund mot kennelhosta?
Det finns ett vaccin som ger ett gott skydd mot parainfluensa och adenovirus. Nytt på marknaden är ett vaccin effektivt mot Bordetella brochiseptica. Det är speciellt viktigt att vaccinera hundar i riskgrupperna, men alla hundar bör vaccineras eftersom man därmed reducerar smittrycket.

Vaccinet brukar ges i samband med den årliga vaccineringen. Det nya vaccinet mot bordetella bronchiseptica ges intranasalt eller under huden och rekommenderas att ges senast tre dagar innan hunden skall på kennel eller delta i utställning.

Susanne Kamu
KamuVet S.L.
Legaliserad veterinär, DVM
www.petvetkamu.com
contact@petvetkamu.com 

Av Susanne Kamu

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email

Kanske gillar du även

Sök på En Sueco