David och Goliat i elbranschen

För ett halvår sedan öppnades den spanska elmarknaden, bl.a. för att komma till bukt med den dåliga servicen från de stora spanska aktörerna. Nu tar ett par erfarna skandinaver upp kampen mot de stora pojkarna.

Det kan verka omfattande och svårt att se om elräkningen stämmer varje gång man får den. De stora elbolagen, Endesa, EON och Iberdrola är tunga aktörer på elmarknaden och tämligen döva för kritik och klagomål från deras kunder. Detta kommer dock att förändras successivt nu när flera elleverantörer träder in på marknaden. Senaste tillskottet är Evergreen Eléctrica. Bolaget startades av ett engelskt konsortium i juni 2010, men i april i år kom det i danska händer, och det verkar lätt för dem att hitta kunder, kunder som gott och väl kan tänka sig bättre service och mer lättförstålig elräkning.

"Alla ska omskolas till att le"
Hos Endesa förstår man att konkurrensen på elmarknaden kommer att hårdna och att kunderna kommer att bli mer krävande. För att tillmötesgå dem och utvidga möjligheterna att ta emot deras klagomål har Endesa, som enda elbolag i Spanien, anställt en intern ombudsman. Hos denne ska man som kund kunna framföra sitt klagomål om man känner att man sitter ohjälpligt fast i bolagets kundservice.

Antalet klagomål som lagts fram hos ombudsmannen har stadigt ökat mellan 2006 och 2009, då den senaste mätningen genomfördes och registrerades. Då, 2009 behandlade ombudsmannen 1 764 klagomål – sex gånger fler än 2006. 55 % av klagomålen ogillandes efter ombudsmannens medlande. Hälften av klagomålen kommer från Andalusien där Endesa är huvudleverantör av elektricitet.
Trots Endesas ihärdiga försök till att hjälpa kunder med deras klagomål möter Gert Uth, chef i Evergreen Eléctrica, hela tiden kunder från Endesa som är mycket trötta på eljätten:
"I starten gick vi runt till 20 olika barer och alla var missnöjda med deras elbolag. De bytte bolag direkt utan att ens fråga om priset".
Han berättar också att han hela tiden får höra historier om vanliga människor som plötsligt får en jättehög elräkning bara för att deras elmätare avlästs efter en period av flera månader i stället för varje månad som lagen säger. Så även om det låter som om Endesa har lärt sig en läxa om att behandla kunderna bättre, menar Gert att det är en process som är långt ifrån färdig:
"Alla Endesas medarbetare sitter nu och ska omskolas till att le, samt till att lära sig att kunden är kung. Det är en stor uppgift", säger han.

Gert Uth, Evergreen Eléctrica

Slipp Endesas bristande service

Evergreen Eléctrica måste samarbeta med båda Endesa och Iberdrola, då dessa står för distributionen av ström från transformatorstationen till användarna. Det är därför Endesas folk som måste meddela hur stor förbrukningen är, och det är här som det inte alltid går som det ska. På grund av detta har Evergreen lagt ned mycket resurser på att ta fram en egen mjukvara som automatiskt hittar bland annat Endesas fel, så att de inte skickas vidare till slutanvändaren.
Endesas problem uppstår när ett estimat ska räknas ut varannan månad.
Lagstiftningen säger att en räkning måste skickas till användaren varje månad, men en mätning av konsumtionen behöver bara göras varannan månad. Den regeln togs i bruk 1 november 2008, men den skapar fortfarande problem i Endesas omfattande system.
Evergreen Eléctrica har emellertid lösningen. Den går ut på att kunden själv får möjligheten att läsa av och kontrollera sin elmätare. På så sätt får man en löpande avstämning av förbrukningen. Detta bidrar också till att man lättare kan uppdaga en plötslig överförbrukning, eller kontrollera om räkningen stämmer överens med siffrorna på mätaren.
Endesa har dock redan börjat med en omfattande uppgradering av samtliga sina mätare till elektroniska mätare. Deras nya mätare skapar möjligheten att göra automatiska avläsningar från Endesas central samtidigt som det är möjligt att reglera maxbelastningen samt övervaka kundens förbrukningsmönster och justera kontrakten därefter.
Enligt spanska direktiv ska alla mätare bytas ut senast 2018. Men enligt Endesas utrustningsansvarige, Rocio Millán, planerar de att alla deras 11,7 miljoner mätare i Spanien ska bytas ut innan utgången av 2013.

En jätte i rörelse
Även om det för ögonblicket händer saker på elmarknaden så går det långsamt framåt och väg-en fram för Endesa är lång innan de lyckats vinna den spanska befolkningens förtroende. Gert Uth poängterar att de stora bolagen inte behöver frukta för sina marknadspositioner innan det kommer fler seriösa konkurrenter: "De stora elbolagen producerar själva den ström som de distribuerar. Därför gör att de själva kan sätta priserna på börsen, där även de små bolagen handlar. Därför är det viktigt att de små bolagen växer så att de kan köpa el på de utländska börserna och skapa en riktig konkurrens i Spanien", förklarar Gert Uth.

En summa av betydelse måste vara säkerställd innan Evergreen Eléctrica kan få tillstånd att handla utanför Spaniens gränser och så stort kapital har de inte byggt upp ännu. Men trots de ojämna konkurrensförhållandena är det en fördel att vara en liten spelare på el-börsmarknaden.

"Vi är en mer flexibel organisation. Vi handlar på samma börs som de stora bolagen, men vi är snabbare på att anpassa oss", säger Gert Uth.

Även om Evergreen kan erbjuda service på flera olika språk, och profilerar sig som ett bolag för skandinaviska kunder i Spanien, så är det de spanska kunderna som är snabbast när det kommer till att byta elbolag. Skandinaverna är enligt delägaren ofta mer ovilliga med att byta till mindre företag och orsaken tros vara att de förknippar det med högre risktagande. Men den rädslan vill Evergreen Eléctrica och Gert Uth gärna stilla:
"Innan vi kan certifieras som elbolag måste vi uppnå en särskild och även om vi skulle gå i konkurs så blir man inte frånkopplad från nätet. Kontraktet övertas bara av ett annat bolag. Man kan själv byta till det man har lust till", säger Gert.

Om du förgäves har försökt att lösa ett problem hos Endesa kan du kontakta deras ombudsman, José Luis Oller Ariño, här:
http://www.defensordelcliente.endesa.es/contacte_en.htmlden spanska elmarknaden.

Dra nytta av solens krafter?

Solenergisektorn i Spanien håller andan när det gäller marknaden för solcellspaneler (PV-system) för elproduktion. Det saknas ett gemensamt förslag från politikerna. I den terminska sektorn, var olika paneler används till att varma upp vatten och luft blåser det ljummare vindar.

Hanne och Asger Mundbjerg från Técnicas Maro har arbetat med kyl- och värmesystem sedan företaget startade på Costa del Sol 1992 – med fokus på energibesparing och solenergisystem.
Under de snart 20 åren har det skett en hel del.

"Då var det Skandinavien som låg i framkant när det gällde att dra nytta av termisk solenergi. Subventionssystemet under 80-talet påskyndade utvecklingen och produktionen, och många skandinaviska husägare skaffade paneler och hittade också plats för solvärmebehållaren.

I Spanien försökte man sig också på detta med massiva ekonomiska bidrag för hushållsvattenanläggningar under de senare åren under 80-talet, men det följdes inte upp med kvalitetskrav och installationskontroller. Detta ledde till att massvis av felinstallationer stod på taken och bara förföll. Vi träffade en hel del arkitekter och konstruktörer när vi etablerade oss här och de flesta sa kort och gott: ’Energía solar no funciona’. Punkt. Med åren har det dock förändrats.

10 år senare gjorde den dåvarande spanska regeringen stora satsningar på ett konkret koncept med solcellsanläggningar för elproduktion, var all den producerade energin såldes vidare till elbolagen. Anläggningsutgiftsbidragen var attraktiva och fullföljdes med stadsgarantier – och med mycket höga priser på den producerade elektriciteten. Investerarna fick upp till fem gånger så mycket för elektriciteten jämfört med vad den vanliga användaren på den tiden betalade per kilowatt. Därtill tillkom att priserna indexerades och fick en 20-årsgaranti. Dessa fördelaktiga bestämmelser utnyttjades snabbt av marknadens stora aktörer. Elbolagen, solcellsfabrik-erna och andra tunga investerare lät uppföra enorma anläggningar i öde områden. Det uppstod en del rabalder kring dessa installa-tioner och ett generellt missnöje över att så få investerare fått sina ansökningar godkända innan kvoterna var nådda. Senare försökte staten att komma ifrån prisgarantin, men det är en historia för sig.

Med tiden fick man lite styr på kvalitetskontrollerna, som dock följdes av en tung byråkrati. Ansökningarnas karaktär liknade mer tekniska avhandlingar. Här hos Técnicas Maro fick vi lära oss spanska fackuttryck som vi inte kunde innan. Det tog evigheter att få svar på ansökningarna, och ännu länge tid innan man fick bidraget utbetalat.

Och nu? Vilka möjligheter finns det?
Med hänsyn till de kraftigt ökande elpriserna och de ökade kraven kring energisparande och miljöhänsynstagande har de spanska myndigheterna bestämt att solenergi ska användas för hushållsvatten i alla nybyggen. Dessutom finns det generösa bidrag att få om man installerar solvärmeanläggningar i redan existerade fastigheter. Här i Andalusien har det skett lite av en revolution i det annars så byråkratiska systemet: För mindre anläggningar, solpaneler upp till 7 m2, söker vi å
kundens vägnar bidraget, och det görs online och man får svar snabbt. Installationsföretaget måste vara godkänt av industridepartementet och av myndigheten som ansvarar för utgivningen av bidraget. Men när dessa formalia är ordnade är systemet lätt att använda. Alla, som har ett spanskt DNI- eller NIE-nummer, och är registrerade hos kommunen kan få bidrag. Beloppet baseras på anläggningens storlek och prestanda, och anläggningen måste vara godkänd.

Varmvattensanläggningar finns i många storlekar och former – och kan mer eller mindre integreras i den andalusiska arkitekturen på ett bra sätt. Ett korrekt utformat system kan ge ca 90 % av energin för hushållsvatten per år. En del systen kan kopplas till poolen och så finns det ytterligare system som har en 3- fronts användning och som kan användas som komplement till uppvärmning av hushållet vintertid. Panelerna kan också kopplas till existerande golvvärmeanläggningar eller till fläktkonvektorer så att energin används optimalt.

Det finns mycket enkla solvärmesysten som kan anslutas direkt till poolens filtersystem utan att använda värmeväxlare. Dessa system blir allt mer vanliga då lagen skärps. Det finns förordningar som säger att det bara kan användas alternativa energikällor för att värma upp utomhuspooler.

En dansk patenterad solvärmeanläggning ’SolarVenti’ har blivit riktigt populär hos invånarna på Costa del Sol. Det är lätt och ’självgående’: En panel producerar el till en inbyggd ventilator som blåser in stora mängder uppvärmd luft in i huset varje gång som solen skiner. Den varma luften absorberar fukten i huset och det effektiva luftbytet gör att fukten också kommer ut. Panelerna har mycket populära bland dem som reser bort i perioder, som gärna vill ha frisk och fräsch luft och ett gratis tillskott till uppvärmningen av huset under vintern. Till de typiska radhusen i Andalusien, med flera våningar och fuktskador i grunden, är det danska konceptet vidareutvecklat så att det ska hjälpa även dessa husägare.

SolarVenti kan monteras på en mur eller på taket och finns nu också i en hybridvariant, så att den kan producera både varmvatten till jacuzzin och varmluft för avfuktning och ventilation".

Solcellsanläggning för elproduktion
I många europeiska länder har det under de senaste åren varit möjligt att sätta solceller på taket och ansluta dem till elnätet. Strömmen använder man själv och överskottet säljer man till elbolagen, och köper när den egna produktionen inte täcker behovet. I Tyskland har dessa system funnits i många år. Nyligen har England öppnat upp för någonting liknande och antalet privata solcellsinstallationer har exploderat. I Andalusien, var många husägare inte är fastboende kan det vara en attraktiv lösning. Här finns massor av sol att ta av, men… konceptet har strandat hos de spanska politikerna. De har dock stor press på sig från såväl användare och fabrikanter. Förhoppningsvis kommer det att resultera i en ny lagstiftning inom snar framtid, och gärna en som inte gör processen alltför byråkratisk. Sektorn för termisk solenergi har bevisat att det gott och väl kan göras.

OBS:
Genom åren är det många som har frågat Técnicas Maro om solpaneler kan kopplas på redan existerande eldrivna varmvattenberedare. Det kan man i de fall då behållaren är tillräckligt stor och har en inbyggd värmeväxlare. I en del fall kan även en extern värmeväxlare installeras.

Av Jeppe Schjødt

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.