La Sueca på upptäcktsfärd i Sierra de Mijas – Costa del Sols gröna lunga

La Sueca på upptäcktsfärd i Sierra de Mijas - Costa del Sols gröna lunga

Jag har träffat Francisco (Francis) José Pérez Sánchez som är miljötekniker i Mijas kommun. Hans arbetar med att auktorisera arbeten i, samt informera om området. Det kan bl.a. röra sig om beskärning eller fällning av träd, plantering, byggen etc. Han kontrollerar även att inga verksamheter bryter mot föreskrivna lagar och regler.
Vi kör tillsammans längst de små vägarna som slingrar sig uppför berget, som tillhör en kalkstensbergskedja som löper parall-ellt med kusten, tills vi kommer fram till en parkringsplats som ligger strax intill stenbrott-et Los Arenales. Här är marken täckt med vit grovkornig sand som brutits där. Utsikten över kusten är magnifik. Längs med bergsväggarna ses ”balkonger” efter arbetet i stenbrottet, var man nu har planterat träd. Nu när verksamheten är nedlagd har pation, som botten av stenbrottet kallas, förvandlats till ett rekreativt område med stigar och bänkar, utmärkt för en picknick eller en löprunda. Att återskapa ett naturligt tillstånd i stenbrottet är ett arbete som gruvbolagen åtagit sig i samband med att de fick lov till utvinning av mineraler, för att hjälpa naturen att återhämta sig. Just här i Los Arenales planterar man tallar, men på andra platser kan man också se bl.a. fikon, johannesbröd och oleaster. Balkongerna ser väldigt smala ut, man kan undra hur träd kan växa på dem, men av Francis får jag veta att de i själva verket är fem meter breda och att man har fyllt på med cirka en meter jord för att ge naturen bättre förutsättningar för återhämtning. För att plantera träden borras först hål med en maskin och sedan planteras trädskotten för hand. Man börjar alltid från toppen och arbet-ar sig nedåt mot pation och det tar cirka 20 år innan träden när sin normala höjd.
Men det är inte bara träd, stenbrottsbalkonger och patior som är intressant, här är marken nämligen mycket mineralrik med höga halter av fosfor, magnesium, kalcium och svavel. Järn finns i överflöd och prover från en del platser har visat en järnhalt på upp till 52 %. Dessa mineralsammansättningar har skapat ovanliga förutsättningar för växterna varför det har utvecklats en del endemiska växter i området, två av dessa är Linaria huteri och Linaria clementei. Här finns även typiska Medelhavsörter som rosmarin, timjan, lavendel, kungsljus, salvia, fänkål, alfagräs. Men en närmare titt kan man också se de mest avancerade arterna inom växtriket såsom orkidéer.

Vi tar oss vidare till ett annat stenbrott, Los Canteros, även det ett rekreativt område, dock ännu ej öppen för allmänheten då arbetet inte är färdigt. Det som skiljer Los Canteros från Los Arenales är två artificiella dammar. Tanken är att berika naturen ytterligare med vatten till djuren och någonstans för vattendjur, såsom grodor, att trivas. Idag ser det inte ut för att vara så mycket, men man hoppas att naturen ska hjälpa till och täcka den svarta plasten.
Sierra de Mijas är ett perfekt utflyktsmål. Här finns vandringsled, cykelstigar, vacker utsikt och spännande natur, men tänk på att det är vi som är gäster, så plocka alltid med skräp och släng i närmaste papperskorg samt respektera naturen och djurlivet.

Marmor under romartiden
Under århundraden har stenbrott varit en vanlig syn i Mijas, därifrån stenen transporterats via floden och havet till olika platser. Marmorn härifrån har använts både arkitektoniskt, skulpturalt och epigrafiskt. Exemplar finns på det arkeologiska museet i Málaga.
Man kan också ta en promenad på Paseon i Los Boliches, Fuengirola, där man kan se romerska marmorpelare som hittats i utgrävningar. Man har i utgrävningar i Fuengirola även funnit bl.a. en venusstaty samt flera kolonner – kanske var det meningen att de med båt skulle sändas till Rom. Analyser har visat att stenarna är av grovkornig vit marmor från Mijas.

Aktivt arbete
Junta de Andalucías miljöministerium arbetar aktivt med att skydda hotade arter och åt-gärdsarbetet att bevara djurlivet är mycket aktivt, likaså arbetet för återhämtning av hotade och skyddade arter i området. I Mijas kommun har man bland annat ett centrum för samordning av insamlandet av berörda exemplar, samt fröinsamling och plantering.
De planterade träden utgör viktiga näringskällor för bl.a. talgoxar, rödhakar, korsnäbbar och andra fåglar och djur som tar sin tillflykt till skogarna.

Fakta Sierra de Mijas
Stenbrott: Sand/grus: Las Ermiticas, Los Arenales och Cañadas de los Canteros.
Marmor: San Antonio.
Storlekar: Las Ermiticas 60 ha
Los Arenales 194 ha
Cañadas de los Canteros 191 ha
San Antonio 56 ha.

Verksamhetsår: Las Ermiticas: stängde för över 25 år sedan.
Los Arenales: 1973 – 2007.
Cañada de los Canteros: 1914 – 2010.
San Antonio: stängde för över 25 år sedan.

Utvunna mineraler: Las Ermiticas: sten och grus för konstruktion.
Los Arenales: grus för konstruktion.
Cañada de los Canteros: sten och grus för konstruktion.
San Antonio: marmor.

För att få driva utvinningsverksamhet krävs tillstånd från Junta de Andalucía. De tar hänsyn till om det finns tillräckligt med material att exploatera, att företaget skriver under på att ta hand om naturen samt att företaget efter nedläggning arbetar för återskapandet av de naturliga förhållandena.
För närvarande finns inga planer på att öppna fler stenbrott i området.

Av Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.