Välj begravningsentreprenör med omsorg

Välj begravningsentreprenör med omsorg

Det pratas väldigt lite om döden, det är nästan som att människor är rädda för att göra det, som om den skulle komma närmare då. Men det finns praktiska skäl till att tala om det, bl.a. så att de efterlevande vet hur den avlidne önskar ha det, när dagen kommer.

De spanska begravningsentreprenörerna har ett rykte om sig att vara pengagiriga krösusar som inte skyr några som helst medel i jakten på att maximera sin vinst. Skräckhistorier om begravningsentreprenörer som står som gamar i sjukhuskorridoren och bara väntar, är inte ovanliga. Det är inte heller vittnesmål om ”vanliga begravningar” som får en slutsumma av närmare 7 000 euro. En komplett begravning bör dock aldrig kosta mer än 3 000 euro – och nog ligga närmare 2 500 euro.

Hjälp genom Kontaktkedjan
Inom Svenska kyrkan Costa del Sol har det genom åren byggts upp ett nätverk av kontakter, som idag utgör en fristående del kallad Kontaktkedjan, startad 1981, med Agneta Bengtsson i spetsen.
”Kontaktkedjan finns till för krissituationer, samt andra situationer då människor behöver hjälp”, berättar Agneta Bengtsson till En Sueco och tydliggör: ”Vi vet hur systemet fungerar. I frågan om begravningsentreprenörer har vi kontakt med olika byråer som vi har god erfarenhet av, som vi kan rekommendera samt hjälpa människor att komma i kontakt med. Vi finns även till hands för råd, bl.a. när det handlar om bl.a. hur mycket en begravning bör kosta”.
Någonting som Agneta betonar är att det är viktigt att vid dödsfall ha alla papper i ordning, såsom dödsattest och pass, och att Kontaktkedjan i viss mån kan hjälpa till med dessa pappersarbeten. Utöver kontakt med begravningsbyråer och pappersarbete kan de också göra besök på sjukhus, för att t ex hjälpa till med språket. Det har till och med varit tillfällen då Kontaktkedjan närvarat som tolk på akuten och under operationer.

Kontaktkedjan arbetar under beskydd av Svenska kyrkan Costa del Sol och AHN Fuengirola/Mijas.
Deras hjälp är kostnadsfri.
Genom Kontaktkedjan finns även annan hjälp att tillgå, t ex kan man genom dem hyra hjälpmedel av olika slag, rullstol, barnvagn, kryckor, käppar etc.
Kontaktkedjan kontakt (dagtid): Agneta Bengtsson, tel. 952 479 164 / 693 746 398

Stöd genom Svenska Kyrkan
Svenska kyrkan Costa del Sol har lång erfarenhet av arbetet kring dödsfall och trots att framtiden för kyrkan, för tillfället, är okänd, och att nya präster kommer med jämna mellanrum, säger man här att man naturligtvist finns till hands, om ett dödsfall skulle inträffa. Främst handlar det från kyrkan håll om att finnas som stöd, för samtal samt för besök på sjukhus och i hemmet, både den svåra tiden innan – om det handlar om t ex sjukdom, men även för de efterlevande när ett dödsfall inträffat.
Genom åren har kyrkan många gånger hjälpt till att ordna med transporter till Sverige av svårt sjuka, samt i många fall även av kista eller urna.
Kyrkan finns naturligtvis även tillgänglig för begravning och minnesgudstjänst, självklart även vid andra tillfällen som t ex dop och vigsel.
Dock meddelar kyrkan genom En Sueco att deras verksamhet på kusten nu är i stort beroende av frivilliga, till alla delar inom verksamheten, då SKUT (Svenska Kyrkan i Utlandet) som känt dragit in alla medel till kyrkan på Costa del Sol. Men så länge som verksamheten är öppen så kommer dessa tjänster finnas tillgängliga.
Olle Franzén, som är tillfällig präst när En Sueco besöker kyrkan, uppmanar alla att betala de 35 euro som ett medlemskap i kyrkan kostar per år.
För kontakt, frågor och andra funderingar, som t ex priser, se kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se/ costadelsol

Svenska konsulatet i Málaga
I fall då svensk medborgare avlider i Spanien ska alltid konsulatet, eller ambassaden, kontaktas. Konsulatets uppgift vid svensk medborgares dödsfall i Spanien är att vidarebefordra den administrativa delen till relevant myndighet i Sverige, främst Utrikesdepartementet, Försäkringskassan och Folkbokföringen. Detta arbete är obligatoriskt.
Konsulatet finns även till hands för praktiska råd till anhörig och för att hänvisa till rätt instanser. Det är även konsulatet som utfärdar de handlingar som krävs vid hemsändning av urna eller kista.
I frågan om begravningsentreprenör kan de hjälpa till att förmedla kontakt till begravningsbyråer, dock utan rekommendationer. De kan i fall med språkliga hinder hjälpa till i kontakten med dessa och be entreprenören förklara kostnadsposter om de framstår som orimligt dyra, men konsulatet går ej in i kommersiella samtal om priser.
Konsulatets intresse är svenskarnas och i sitt arbete utgår de utifrån varje enskild situation.

Konsulatet i Málaga tar ej ut några konsulära avgifter i samband med dödsfall.
Tel. till Svenska konsulatet i Málaga, vardagar kl. 10.00 – 13.00: 952 604 383.

Av Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.