Taxametrar och gemensamma priser
taxi-1
I oktober 2010 skrev En Sueco om förhållandet på den spanska taximarknaden efter att en landsomfattande taxiundersökning nyligen presenterats i spansk media. I undersökningen framgick att en stor del av de kontrollerade taxibilarna saknade för kunden synliga priser, även om det då, som nu, var lagstadgat. Undersökningen visade också att flera bilar saknade taxametrar och att många av dem som trots allt var installerade inte fungerade. Det innebar att resenärerna inte kunde hålla sig uppdaterade om priset under resans gång.

Inspirerade av den lansomfattande undersökningen gjorde En Sueco en egen undersökning i Fuengirola, vari totalt 28 taxibilar ingick. Denna undersökning visade att alla Fuengirolas taxibilar var utrustade med taxameter. Sedan dess har det förundrat En Suecos redaktion att taxichaufförer i kommunen fortfarande använt sig av fasta prislistor, ett system som användes innan taxameterns intåg på marknaden, trots kommunstyrelsen riktlinjer om att använda taxametersystemet.
 
Ny förordning
Under våren har arbetet med att installera nya taxametrar i Fuengirolas taxibilar pågått för fullt då många av även Fuengirola-taxibilarnas taxametrar visat sig vara obrukbara. Och förutom att ha fungerande taxametrar gick Fuengirola kommun i somras ut med nyheten att taxibilarna i kommunen skulle bli de första på Costa del Sol med att ha för kunden tydliga och synliga tariffer. Två nyheter som trädde i kraft den 15 juni och som följer en förordning för alla taxibilar i Andalusien, antagen i Junta de Andalucía i mars 2012. Förordningen har haft en tidsfrist av 24 månader och syftet är bland annat att göra taxiresandet säkrare och lättare för kunderna.
 
Taxameter men inte GPS
För att följa upp på detta gav En Suecos utsända sig nyligen ut i vimlet bland Fuengirolas 114 taxibilar. Totalt tillfrågades 20 taxiåkare. Samtliga intygade att alla bilar i flottan, Radio-Taxi Fuengirola, sedan den 15 juni, är utrustade med fungerande taxametrar och att alla använder systemet. Vi fick också förklarat för oss att det inte går att manipulera taxametrarna då varje taxameter årligen kontrolleras mot respektive bils kilometertal, en kontroll som görs av besiktningen ITV.
Majoriteten av bilarna har fortfarande den fasta prislistan för att kunna ange ett cirkapris om en kund så önskar vid resans start, men vid en vanlig körning används alltså taxameter. En åkare förklarade att den fasta prislistan kan användas om en passagerare är berusade eller av annan anledning antas skapa problem vid resans slut då det ska betalas. I sådana fall körs det efter Tariff 0 (noll), som ger utrymme att sätta ett fast pris innan resan påbörjas. Samtliga tillfrågade svarade att de föredrar taxametersystemet med motivering att det är lättare och säkrare för både kunden och åkaren. En Sueco kontrollerade även om samtliga bilar har väl synliga prislistor klistrade på bakrutorna, och det har de.
En av frågorna som En Sueco ställde gällde användandet av GPS. Alla, med undantag för en helt ny åkare, svarade att de sällan använder navigeringssystemet då de för det mesta känner området väl, och om osäkerhet rådet visar ofta kunden vägen. De gånger destinationsadressen är okänd svarade majoriteten att de använder GPS:en som är installerad och ingår i Radio-Taxi Fuengirolas kommunikationssystem, fem föredrar att ringa en kollega medan fyra väljer att använda GPS:en i deras smartphone. På frågan om det inte är olagligt att använda mobiltelefon i trafiken svarade de att de kontrollerar rutten innan start. Faktum är dock att GPS:en, som är inbyggd i taxametern alltid är aktiverad då kommunikationen med taxicentralen sker via den.
 
Teståkning
En Suecos utsända har även teståkt en och samma sträcka fyra gånger i Fuengirola, för att kontrollera uppgifterna som vi fått. Två turer dagtid och två nattetid. I tre av fallen användes taxameter. Den fjärde, nattetid, hänvisade chauffören till den fasta prislistan och sa att fast pris är standard nattetid. Det stämmer alltså inte och när En Sueco senare talat med Radio-Taxi Fuengirolas central har vi fått veta att ett sådant agerande utan tvekan kan anmälas till centralen som då tar upp frågan med åkaren.
Kostnaden för dagturerna uppgick till 9,80 € och 10,10 €, natturen enligt fast pris uppgick till 10 € medan den nattliga turen som kördes med taxameter uppgick till 12 €. Ingen av åkarna använde GPS.
Tilläggas kan att redaktionens erfarenhet visar att taxametersystemet även används i Marbella och taxicentralen Taxisol Marbella intygar att alla bilar kör enligt taxameter. I Málaga stad däremot är det fortfarande vanligt med fast pris, men det ska förpassas till historien per den 1 januari 2015.
 
taxi-2
Kommuner med gemensamma tariffer
Ytterligare en nyhet sedan den 15 juni är att taxibilarna i Fuengirola, Mijas, Benalmádena och Torremolinos nu kör enligt samma tariffer.
Lägstapris för en taxiresa är 4,60 euro, därefter är kilometerpriset i stadstrafik 0,58 euro. Vid upphämtning vid annan adress än taxistation, eller bagage som överstiger två normalstora resväskor, tillkommer en tilläggsavgift av 1,20 euro.
Nätter och helgdagar har ett prispålägg på 20 procent.
 
Övrigt
Tilläggas bör att kunden alltid har rätt att få kvitto efter avslutat körning, vill du ha det ska du bara fråga.
Önskas betalning göras med kreditkort ska detta meddelas innan resan påbörjas då inte alla bilar är utrustade med kortläsare.
Har du behov av bilbarnstol måste denna information ges när du ringer och bokar taxin, minst 15 minuter innan du önskar resa. Värt att veta är att i detta fall börjar taxametern att ticka när taxin lämnar centralen efter upphämtande av barnstolen.
 
Nu fler handikappanpassade bilar
Samma datum som de nya priserna fick Fuengirola även sex nya taxibilar anpassade för funktionshindrade, så idag har flottan totalt åtta. Enligt europeiska bestämmelser ska minst 5 procent av kommunernas taxibilar vara anpassade till resenärer med funktionshinder senast år 2017, någonting som Fuengirola alltså uppnår redan nu.
Av Sara Laine

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.