Kådbaserad salva läker sår snabbare utan antibiotika

Kådbaserad salva läker sår snabbare utan antibiotika

Kadbaserad salva laker sar snabbare utan antibiotika
Naturkåda består av olika sorters vätskor som rinner ut ur trädet och torkar till en mjuk eller fast massa. Kådans uppgift är att skydda ett skadat träd mot mikroorganismer, svamp och skadedjur, och kådan rinner ut där trädet är skadat.

 
Inom folkmedicinen har det länge varit känt att kåda har en positiv effekt på läkning av sår men läkemedelsverket har inte godkänt användandet av det – eftersom det saknas vetenskapligt dokumenterad forskning på att kådbaserad salva faktiskt har en riktigt bra effekt.
Nu har den moderna läkemedelsindustrin och börjat forska kring kådans effekt på sårläkning och konstaterat att kåda har en fantasisk antibakteriell och antiinflammatorisk förmåga. Den har lyckats hindra så gott som alla mikroorganismer och svampar från att överleva samt bygga resistenta mikrostammar. Kådan tränger in i mikroorganismens cellvägg där den förstör mikroorganismen. Således fungerar den på ett helt annat sätt än traditionella antibiotikasalvor.
 
Ett sår läker vanligtvis ca 1 mm per dag. Ett trycksår kan vara 40-50 mm stort. Alltså är läkningstiden för ett sådant sår minst 40-50 dagar. Vad händer då om du använder antibiotika på ett trycksår under en så lång period? Jo, det bygger upp massor med superresistenta bakterier som bidrar till att såret inte läker. Med kådsalva byggs det inte upp någon resistens och såret kan alltså läka. Dessutom minskas ärrbildningen. Laboratorieförsök har dessutom visat att kådans inflammationshämmande effekt motsvarar den som kortison har. Rent allmänt betyder det att smärtan som såret orsakar minimeras.
 
Kådans antibakteriella och inflammationshämmande effekt är alltså fantastisk liksom minskningen av smärta som såret orsakar. Kådsalva kan användas på alla sorters sår – till och med på brännskadad hud. Ed doktorsavhandling från Helsingfors Universitet har visat att alla kroniska liggsår läkte på högst 200 dagar när de behandlades med kådsalva. Ett kroniskt liggsår läker inte med konventionell behandling – antibiotiskasalvor m.m. detta på grund av att de mikroorganismer som fortfarande är vid liv när såret blir kroniskt har blivit multiresistenta.
 
Inom veterinärmedicin rekommenderar jag kådsalva för behandling av bland annat ”hot spots”, efterbehandling av operationssår och allmän behandling av de flesta sår. De gånger som jag har gett djuret kådsalva har resultaten varit fantastiska.
 
Inom veterinärmedicin har det dessutom utvecklats ett öronmedel som baseras på kåda, som används för att kontrollera samt läka kroniska öroninflammationer. När hunden behandlas med detta fås även en utmärkt antibakteriell, antisvamp och antiinflammatorisk egenskap. Och det bästa är – vi slipper använda konventionella behandlingsmetoder – antibiotika och kortison – och att när vi använder kådbaserade produkter till sårläkning kan det inte byggas upp multiresistenta stammar av bakterier eller svamp!
 
Multiresistenta bakterier är ett stort hot mot vårt välmående och dessa utvecklas endast vid överbehandling med antibiotika.
EU har mycket hårda krav på sårbehandlingsprodukter och de kräver sträng
kvalitetssäkring, säkerhetsrapporter, information om produktens sammansättning samt objektiva bevis på effekten. Medicinska produkters säkerhet är en viktig hörnsten i EU-direktivet. Den enda kända reservationen för kådprodukter är överkänslighet. Detta gäller i genomsnitt 2-3 procent av befolkningen. Inom veterinärmedicin finns det för stunden inga rapporter om överkänslighet.
Det finska läkemedelsföretaget Repolar Pharmaceuticals Ltd. har fokuserat på forskning, utveckling och marknadsföring av kådbaserade produkter för både människor och husdjur. Företaget arbetar med både forskning, produktutveckling samt marknadsföring av produkter som svarar mot EU-direktivens krav.
 
Smådjurskliniken Pet Vet Kamu har ett samarbetsavtal med Repolar Pharmaceuticals och kan erbjuda dessa kådbaserade preparat till behandling av hudproblem hos både djur och människor. Syftet med samarbetet är att bredda användandet av produkterna samt att erbjuda experthjälp för att säkra användandet av dessa.
 
För mer information: www.repolar.com
Susanne Kamu, DVM, auktoriserad veterinär
Pet Vet Kamu, Fuengirola, Spanien
Pentti Sipponen, MD, PhD, Professor
Repolar Pharmaceuticals, Espoo, Finland

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.