Málaga – Idrottshuvudstad 2020
År 2020 blir ett stort år för Málaga stad, som utnämnts till Europeisk idrottshuvudstad, vilket innebär att idrott och sport får extra fokus i staden under året.
 
”Vi har stora förväntningar på året som kommer och hela nuvarande år har det arbetats ihärdigt med förberedelser inför 2020. Målet med Málaga som Europeisk idrottshuvudstad 2020 är att stimulera idrottsaktiviteter bland stadens befolkning, samt även naturligtvis bland invånarna i hela provinsen.
 
Förutom kända sporter som fotboll och basket syftar vi även att uppmärksamma idrotter och sporter som inte är så kända som t ex vattenpolo”, berättar Noelia Losada Moreno, delegationsråd för kultur och idrott i Málaga, som möter En Suecos journalist i Málagas kommunhus.
 
Det råder ingen tvekan om att utnämningen av Málaga som Europeisk idrottshuvudstad 2020 hjälper till att sätta Málaga på kartan, vid sidan om bland annat kultur och gastronomi, då det naturligtvis kommer att arrangeras många sport- och idrottsevenemang, men Noelia Losado Moreno ser även ekonomiska fördelar med investeringarna i sport och idrott.
”I Málaga ser vi sport och idrott som någonting verkligen viktigt. Vår stad har riktigt bra förutsättningarna för framförallt utomhusaktiviteter för alla, unga som gamla, amatörer som professionella. Staden har bra klimat, vatten, fin natur och bra arenor, som lämpar sig till sport på alla nivåer, oavsett om det handlar om vattensport eller en joggingtur längs havet”, säger Noelia Losado Moreno och fortsätter: ”I Málaga satsar vi mycket på att få in sport och idrott som någonting vardagligt hos befolkningen redan i ung ålder. För detta investeras det mycket i både skolor och i t ex idrottsakademier av olika slag. Vi gör det här för att vi vet att aktiva barn fortsätter att vara aktiva som vuxna.”
 
Noelia Losado Moreno förklarar vidare att man i Málaga uppskattar att varje euro som investeras i sport och idrott genererar 50 euro i hälsa, vilket gynnar alla på lång sikt. Och resultat av investeringar som redan gjorts visar tydliga effekter; siffror visar att Málaga under de senaste åren gått från att ca 20 procent av befolkningen idrottat regelbundet till att det i dag är mer än 50 procent som inkluderat idrott i vardagen.
 
Innan Noelia Losada Moreno skyndar vidare i förberedelserna nämner hon att Málaga stad har agendan för 2020 full av sport- och idrottsaktiviteter, och att det kommer att bli en del störningar i trafiken ibland: ”Det går inte att undvika att gator och delar av staden måste stängas av för t ex stadens maraton och att det kan förväntas mycket både människor och trafik i och med idrottsevenemang, som t ex när Málaga står värd för Copa del Rey i basket 13-16 februari. Men kommunen kommunicerar med t ex buss- och tågbolag som är i full gång med förberedelser med t ex extrainsatta avgångar för att effekterna rent trafikmässigt ska bli så små som möjligt.”
 
I skrivande stund innehar Budapest titeln som Europeisk Idrottshuvudstad 2019, men den 10 december kommer denna att lämnas över till Málaga under en stor ceremoni i Bryssel. Och när det nya året börjar är det dags för Málaga att visa sig från sin bästa, idrottsliga sida!
 
basket
 
Utnämnandet som Europeisk Idrottshuvudstad organiseras av ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation). Detta är en ideell förening baserad i Bryssel som varje år delar ut bland annat titeln Europeisk Idrottshuvudstad enligt bestämda principer för ansvar och etik, medvetenhet om idrott som en viktig del i samhället för att förbättra livskvalitet, psyko-fysiskt välbefinnande och integration mellan sociala klasser.
 
Initiativet är erkänt i EU-kommissionens vitbok.
Är du intresserad av vad som sker och vilka insatser som görs Idrottshuvudstadsåret 2020?
 
Information uppdateras löpande på www.malaga2020.eu
 
Förutom det sänder Canal Málaga Televisión, torsdagar kl. 21.00, tv-program som handlar om idrott i olika former – skolor, kommunala tävlingar, hälsa, främjande av fysisk aktivitet, idrottsaktiviteter i olika områden m.m.
Av Sara Laine, sara@norrbom.com

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.