”Hur språkutvecklande är ett tyst klassrum?”

”Hur språkutvecklande är ett tyst klassrum?”


Hur många ord kan du?
Visste du att ett barn lär sig i snitt 3000 nya ord varje år under sin grundskoletid. Efter avklarad skoltid på nio år skulle detta betyda 27 000 nya ord som bara väntar på att få användas.
Ganska fantastiskt! Men för att befästa dessa nya ord och kunna använda oss utav dem är det viktigt att de underhålls och att det faktiskt finns ett forum att dagligen använda dem i. Tyvärr så kan detta vara ett problem för vissa om man valt att låta sina barn gå i en svenska skola utomlands.
Så till synes vardagliga saker som att handla, spela fotboll eller beställa mat på en restaurang kan vara de tillfällena som behövs för att befästa de man lärt sig i skolan. På Svenska skolan i Marbella låter vi inte det vara en ursäkt för att inte lära sig bra svenska.
 

Nya reformer – högre krav
I och med reformerna av grundskolans läroplan som trädde i kraft i höstas ställs ett högre krav på kunskapsnivåerna i alla ämnen. Så även i svenska. Detta tillsammans med det faktum att vi befinner oss i Spanien ställer höga krav på våra pedagoger. Vi jobbar aktivt för att ständigt hålla oss uppdaterade med det senaste och hålla en hög standard på vår undervisning. I somras fortbildades alla lärare på skolan i hur man på bästa sätt lär ut och befäster kunskaper i det svenska språket. En av våra lärare går även en fortbildning i Svenska som andra språk och håller oss ständigt ajoúr med hur vi på bästa sätt ska arbeta med våra elever. Även om våra elever läser svenska som första språk så är undervisningsmetoder-na perfekta för oss som har många elever med flera språk levande i hemmen. Ända från förskolan till de äldsta eleverna på skolan.

Patrik, mentor för 3-5an, berättar hur han arbetar då han presenterar ett nytt ämne för sina elever.
”Inför ett nytt ämne använder jag mig ofta av ”brainstorming”. En metod som hjälper mig ta reda på vilken nivå och förkunskaper eleverna har i ämnet. Jag skriver upp ett nytt tema på tavlan för att låta eleverna i grupper samman-
ställa vad de kan om ämnet. Självklart så låter jag de elever som har svenska som andra språk men ändå stor erfarenhet att uttrycka sig på sitt första språk. Där har jag min utgångspunkt i det fortsatta arbetet och på vilken nivå jag skall arbeta.”
Jim Cummins, kanadensisk forskare i andraspråksinlärning, bekräftar detta:
” Att inkludera elevens första språk i skolarbetet kan reducera graden av språk- och kulturchock och stärka elevens självkänsla och identitet.”
Vi tar tillvara på alla barns tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta kräver ibland en alternativ pedagogik och inställning hos våra pedagoger. Det måste finnas utrymme och tid i klassrummet för att alla ska komma till tals och att alla får den tid de behöver för att uttrycka sig. På sitt sätt. Om barnen ska få tillfälle att använda det de faktiskt har lärt sig så måste det finnas en hög nivå i klassrummet. Inte bara på utbildningen, men även på ljudnivån ibland. För hur språkutvecklande är egentligen ett tyst klassrum?

Samarbete lönar sig
Vår skola finns för alla. För barn som vistas en kortare tid i Spanien men inte vill missa något i undervisningen. För de som vet att de kommer att stanna i Spanien hela livet men vill ge sina barn en likvärdig utbildning som den de skulle fått i Sverige. Vi är måna om våra elevers fortsatta utveckling även om de byter skola. För tillfället tar vi bara emot elever upp till sjätte klass. Vill de ha en fortsatt bra utbildning hoppas vi att de fortsätter sin skoltid i svenska skolan i Fuengirola. För att underlätta en eventuell övergång håller i skrivande stund en gemensam språkpolicy att utformas för våra skolor. En kompetent grupp med representanter från båda skolorna har satts samman för att arbeta fram gemensamma mål, krav och arbetsätt för att kunna erbjuda en så bra utbildning i svenska som möjligt. För vi vill att våra elever ska få en förstklassig undervisning!

 

Av Linda Kallin

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.