Hjärtmask hos hundar – En farlig sjukdom som numera kan förebyggas med vaccin!

Hjärtmask hos hundar - En farlig sjukdom som numera kan förebyggas med vaccin!

Även om så gott som hela Spanien tillhör området där hjärtmask finns har denna parasit lyst med sin frånvaro i Málagaprovinsen under långa tider. När jag kom till Spanien för ca 15 år sedan förekom hjärtmasken relativt frekvent här. Sedan blev det ovanligt under flera år – men nu har jag har under de senaste ca 2 åren hört om ett tiotal fall vari hundar i Málagaprovinsen har insjuknat. Sjukdomen tycks blossa upp igen och Málaga ses som ett högriskområde. Övriga högriskområden är Kanarieöarna, Ibiza och Cadizprovinsen. Dock ses så gott som hela Spanien som riskområde – varför man får räkna med att det hör till allmän god praxis att behandla sina sällskapsdjur förebyggande.

Hjärtmask hos hund – lätt att förebygga
Den förebyggande behandlingen är enkel. Det finns tabletter samt spott-on produkter som ska ges en gång i månaden. Som en nyhet finns det numera också ett tillgängligt vaccin – som ges en gång per år och som enligt studier är 100 % effektivt mot hjärtmask. Har djuret under mer än tre månader bott i ett område där hjärtmask finns bör man låta blodprovstesta djuret innan. En infekterad hund får inte vaccineras innan sjukdomen är botad. Ett flertal moderna smådjurskliniker blodprovstestar gratis i samband med vaccinering.
Hjärtmask kan smitta så gott som alla djur inklusive människa.

Hur sprids hjärtmask?
Hjärtmask är en sjukdom som sprids av parasiten Dirofiliaria imminitis eller repens och det är den vanliga myggan som fungerar som smittospridare. När myggan suger blod från en infekterad hund eller katt får den i sig mikrofilier vilka stannar i myggans munparti. Nästa steg i smittkedjan är att myggan biter en annan hund, katt eller människa och då för infektionen vidare. Ungefär 190 dagar senare har mikrofiliarierierna utvecklats till vuxna maskar som i sin tur föder nya mikrofiliarier.
Hunden kan nu infektera andra myggor som i sin tur för smittan vidare.

Liknar spagetti
Den fullvuxna masken blir ca 25-30 cm lång och påminner om kokt spagetti. Den lever främst i lungartärerna men kan i sambands med kraftiga infektioner också påträffas i hjärtats högra kammare.
De kliniska symptomen varierar beroende på infektionsgrad. Så länge antalet maskar är lågt uppvisar hunden oftast få eller inga tecken på sjukdom, men efterhand som antalet maskar ökar påverkas hundens allmäntillstånd. Ofta börjar symptomen med lungproblem – andningssvårigheter, hosta eller lunginflammation. Hos katter uppträder ofta kronisk bronkit eller astma som de första symptomen.
Är sjukdomen svårartad visar djuret tecken på allvarligt hjärtfel. Det är relativt vanligt att unga hundar som uppvisar symptom på hjärtfel har drabbats av hjärtmask.

Svår behandling
I områden där sjukdomen finns är det mycket viktigt med förebyggande behandling eftersom djuret som drabbats blir svårt sjukt. Behandling av en kliniskt sjuk hund är inte bara obehaglig utan kan vara direkt livsfarlig.
Man kan lätt föreställa sig förloppet då en handfull döda spagettiliknande maskar sönderfallit och ska stötas bort från hjärtat och vidare ut i kroppen. De passerar genom blodkärl och vidare ut i vävnaderna. Risken för en propp (tromboembolism) i något organ är då mycket stor.

Kontinuerligt
Den förebyggande behandlingen innebär att hunden får en tablett innehållande förebyggande preparat en gång i månaden. Behandlingen påbörjas inom tre månader efter det att man anlänt till Spanien.
Med ett enkelt blodprov kan man utesluta om hunden blivit smittad. Om man konstaterar att en symtomfri hund bär på smittan är behandlingen i princip inte farlig – men nog långvarig och kostsam. Man kan själv överväga fördelar eller nackdelar med att låta vaccinera – fördelarna är solklara – djuret är skyddat för ett år med en enda injektion, därefter ges injektionen årligen. Tabletter eller övriga spot-on preparat blir i längden dyrare och glöms lätt bort.

Susanne Kamu, Skandinavisk Smådyrsklinik
Auktoriserad djurläkare, D.V.M
contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com
Tel. 952 667 333

Av Susanne Kamu, Skandinavisk Smådyrsklinik

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.