Svensk pionjär på Museo Picasso
Hilma af Klint int 01
 
Hilma af Klint var en av pionjärerna inom abstrakt konst och är en av många relativt okända storheter i den svenska konsthistorien. I sin konst intresserade hon sig för sin tids andliga strömningar såsom spiritism, teosofi samt antroposofi och har många gånger jämförts med abstraktionens förgrundsgestalter Vasilij Kandinskij, Piet Mondrian och Kazimir Malevitj. Skillnaden mellan dessa konstnärer och Hilma af Klint var att det mesta av Hilma af Klints verk aldrig skådades av sin samtid, medan de andra var erkända konstnärer redan under sin levnadstid.

Hilma af Klint var före sin tid som abstrakt pionjär och skapade en värld av konst som syftade till att skildra en verklighet bortom det som ses med blotta ögat.
 
Duala dimensioner
I Hilma af Klints verk kan det ses kombinerade mångbottnande bildvärldar av geometriska former, färger, symboler samt ornament, med vilka hon ville skapa en insikt i existensens olika dimensioner där dualiteten driver världen, där mikro- och makrokosmos möts och speglar varandra, liksom kontakten mellan det spirituella och det materiella, ljusa och mörka samt det kvinnliga och manliga. Det sägs att hennes konst handlar om ett medvetande av en andlig dimension – någonting som skapades då, som hon själv ansåg, ett högre medvetande talade genom henne när hon målade.
 
Hilma af Klint int 02
 
För eftervärlden
Denna för sin tid mer eller mindre okända konstnär efterlämnade omkring 1 000 målningar, akvareller och skisser av olika slag, men hon förbjöd att de abstrakta verken skulle visas för allmänheten under hennes levnadstid. I hennes testamente går det att läsa att de banbrytande verken skulle visas offentligt först 20 år efter hennes död, då hon trodde att människor inte skulle vara redo för att förstå betydelsen av hennes konst fullt ut förrän då.
Hilma af Klints konst är resultatet av hennes konstnärliga färdighet, starka och kreativa personlighet samt hennes otåliga, spirituella sida. Dessutom låter hennes konst eftervärlden förstå dåtidens sociala kontext med ständigt nya revolutionerande upptäckter inom forskarvärlden, som röntgenstrålar och elektromagnetiska vågor, som bevisade att det finns någonting som inte går att tangera.
 
Gästar Museo Picasso i Málaga
Nu finns chansen, för första gången i Spanien, att se Hilma af Klints verk i Moderna Museets retroperspektiva utställning som gästar Málaga och Museo Picasso under perioden 21 oktober 2013 – 9 februari 2014. Utställningen, som presenterar hennes viktigaste verk, innehåller även tidigare aldrig visat material. För att skapa denna omfattande utställning har grundläggande forskning gjorts kring konstnärens omfattande dag – och anteckningsböcker och resultatet, som består av omkring 200 olika målningar och verk, ger en ypperlig chans att skapa sig en fördjupad bild av konstnären och hennes konstnärskap.
 
Hilma af Klint int 03
 
Kort om Hilma af Klint
Hilma af Klint föddes 26 oktober 1862 i Solna och dog 21 oktober 1944 i Danderyd. Som 18-åring studera hon vid Tekniska skolan i Stockholm (idag Konstfack) och utbildade sig till porträttmålare. Därefter, 1882 – 1887, läste hon vid Stockholms Konstakademi varefter hon försörjde sig som porträtt- och landskapskonstnär, samtidigt som hon ingick i gruppen De Fem, som intresserade sig för det ockulta och spiritualistiska.
Sitt första abstrakta verk skapade hon 1906 efter att en ande ska ha uppenbarat sig för henne och förklarat att hon skulle måla en serie mediumistiska målningar, någonting hon sedan fortsatte med livet ut. Detta första verk var Målningarna till templet, som består av totalt 193 målningar i olika serier, målade mellan 1906 – 1915. Själv sa hon sig ha skapat dem ur en andlig dimension vari hon bara varit ett medium med idén att förmedla kunskapen om alltings enhet.
Senare, 1914 – 1915, skapade hon serien Svanen, där svanen symboliserar det översinnliga i mytologier och religioner samtidigt som den vita och svarta svanen visar på en polaritet som ständigt söker enhet.
Efter att ha flyttat från Stockholm till Munsö 1918 tillsammans med sin mor, som avled bara två år senare, flyttade hon till Helsingborg 1920 tillsammans med moderns tidigare sjuksköterska Thomasine Andersson, som kom att bli Hilma af Klints livskamrat. Tillsammans reste de otaliga gånger till Schweiz – där hon träffade och blev vän med antroposofen Rudolf Steiner.
1935 flyttade hon och Thomasine till Lund. Fem år senare avled Thomasine och Hilma af Klint återvände till Stockholm 1944, där hon avled samma år, efter en trafikolycka.
Mer om Hilma av Klints verk och utställningen går att läsa på: www.modernamuseet.se och på: www.museopicassomalaga.org.
 
Hilma af Klint – turnédatum
Stockholm, Moderna Museet: 16 februari – 26 maj 2013 (besökarantal: 185 000 personer)
Berlin, Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart: 15 juni – 6 oktober 2013
Málaga, Museo Picasso: 21 oktober 2013 – 9 februari 2014
Louisiana, Museum of Modern Art: 14 mars – 9 juni 2014
Av Sara Laine / foto Moderna Museet

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.