Rektorn har ordet: Förskolan – lika delar omsorg, fostran och lärande

Rektorn har ordet: Förskolan - lika delar omsorg, fostran och lärande

P9300149
 
På Svenska skolan i Marbella erbjuder vi förskoleverksamhet för barn mellan 3-5 år. Förskolan har ibland kallats barnens första skola och just så är det! Det är där barnen lär sig om vänskap, ansvar och att leka – för det är så vi lär!
 
Världens bästa förskola
Om det är något som Sverige ska vara stolt över är det förskolorna. Jag skulle vilja säga att vi har världens bästa förskolor. Förskollärarnas viktiga uppdrag är att både utveckla det enskilda barnet och hela gruppen. I början av höstterminen lägger förskollärarna stor vikt vid att få en trygg och stabil barngrupp, därefter kan det viktiga lärandet ta vid.
”Vi har bara lekt idag!” Det är en sak man kan höra barnen på vår förskola svara sina föräldrar ibland.
BARA LEKT, VAD BRA – skulle jag jubla.
Men ska barnen inte LÄRA sig något på förskolan kanske du tänker nu? Jo, men i svenska läroplanen lyfts just leken fram som förskolans viktigaste redskap för utveckling och lärande. Vi tror helt enkelt inte på att barnen bara ska sitta stilla och arbeta i böcker när de är små. De ska leka!
 
P1050960
 
Lärande på många sätt
I leken utvecklar barnen sina sociala förmågor eftersom de måste komma överens, samarbeta och turas om. I leken samtalar de, möter nya ord, leker med språket. I leken upptäcker barnen spännande frågor, försöker förstå omvärldens fenomen och lär av varandras erfarenheter och kunskaper.
Ofta känner föräldrar som har haft sina barn på spanska eller internationella skolor en oro kring den svenska förskolan och vanliga frågor är:
”Lär sig mitt barn tillräckligt mycket när ni leker hela tiden?”
”Lär ni inte barnen bokstäver?”
”Kommer mitt barn att ligga efter?”
På svenska skolan i Marbella arbetar vi ibland i böcker, men vi ser det som ett roligt sätt att lära bland många andra. Vi skriver bokstäver i böckerna, precis som vi gjorde med pinnar i leran på vår skogsutflykt. Vi lär oss matematikbegreppen fler och färre i böckerna, precis som vi gjorde när vi plockade och sorterade snäckor på stranden. Vi lär barnen olika saker hela tiden och på många olika sätt.
 
Omsorg och trygghet ger nyfikna barn
God kvalitet kännetecknas i den pedagogiska verksamheten av att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. På vår förskola arbetar välutbildade förskollärare. De pratar i första hand svenska med barnen, men engelska och spanska blir en naturlig del av vardagen eftersom de olika barnen frågar på de olika språken. Barnen i gruppen pratar och blandar alla tre språken i en härlig mix. Våra lärare lägger mycket tid och arbete på att varje barn i förskolegruppen ska känna sig tryggt, både i sig självt och i gruppen. Trygga barn är lekande och nyfikna barn och grunden för lärande genom leken.
 
CIMG4501
 
Jag kan själv!
Något som vi tycker är viktigt att lära barnen är självständighet och ansvar. Vår miljö är anpassad efter barnens behov och förutsättningar. Vi har låga bord och stolar, öppna hyllor och storleksanpassade arbetsredskap. Nästan allting finns framme och i barnens ögonhöjd, de får själva ansvara för att ta fram och städa undan saker. Vi vill att varje barn ska tränas att ”hjälpa sig själv”. Med ansvar kommer frihet och vi försöker följa barnens frågor och idéer och vara medforskare.
Alla som är intresserade av att besöka oss och få information om vår fantastiska förskola är välkomna att ringa rektor Annika Scharnke: 633 17 35 35
Av Svenska Skolan Marbella

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.