Den till storleken lilla, men ack så farliga dvärgbandmasken!!

Den till storleken lilla, men ack så farliga dvärgbandmasken!!

I Mellan- och Sydeuropa är denna mask (ecinococcus granulosum och multilocularis) vanligt förekommande i avföringen hos rävar, får, hundar och katter. Genom att äta bär eller svamp som kontaminerats av sådan avföring, eller helt enkelt genom kontakt med smittad avföring av husdjur, kan människor infekteras. Oftast insjuknar inte djuren, men en infektion hos människan är ytterst allvarlig.

Om man regelbundet avmaskar sina husdjur eliminerar man risken för smittan. Enligt svensk lag måste alla hundar och katter som importeras avmaskas innan införseln. Det är endast på detta sätt som vi kan försäkra oss om att vi också i framtiden fritt – och utan risk för att insjukna i en av de värsta parasitsjukdomar Europa känner till – ska kunna plocka bär och svamp.

Med öppnare gränser och en större rörlighet av människor och djur, ökar risken för spridning av sjukdomar som tidigare inte existerat i Sverige. I Europa är förekomsten av dvärgbandmasken betydligt vanligare än rabies. I Spanien hör dvärgbandmasken, liksom i de flesta andra länder i Europa till vardagen, undantaget Sverige, men däremot har inga kända fall av rabies rapporterats i mannaminne.

Ecinococcus multiocularis, eller rävens dvärgbandmask, hittas hos räv, katt och hund i Mellan – och Sydeuropa. Den fullväxta bandmasken lever i rävens tarm och de mikroskopiskt små äggen avges med avföringen. Sorkar och smågnagare fungerar som parasitens mellanvärdar och genom att äta dessa infekteras hundar och katter. Bandmasken utvecklas i deras tarmar men de påverkas inte. Rävens dvärgbandmask finns inte i Sverige, men för inte så länge sedan konstaterades i Danmark ett fall hos räv.

För människan är parasiten mycket farlig och till symptomen hör stark trötthet och "gulsot" på grund av leverpåverkan, men däremot inte någon smärta. Under larvstadiet borrar sig parasiten ut genom tarmen. Efter att under en tid ha befunnit sig i blodet lokaliserar den sig till levern där det bildas blåsmaskar, vilka kan innehålla flera liter vätska vardera.  Inkubationstiden är lång och har man fått smittan som barn kan det till och med dröja ända upp i vuxen ålder innan sjukdomen, som är livslång och svårbehandlad, utvecklas. Behandlingen är oftast kirurgisk och man försöker då operera bort de värst affekterade delarna av levern. Årligen registreras ett femtiotal fall i Europa.

Smittan kan föras in via dåligt avmaskade sällskapsdjur och risken är stor att rävstammen smittas. Följden härav kan bli att rävar, hundar och katter sprider parasitäggen via avföringen och det i sin tur skulle kunna innebära inskränkningar i bär- och svampplockning, så som redan idag är fallet i Mellaneuropa.

Det är viktigt att vara medveten om att inte alla maskmediciner klarar av att slå ut dvärgbandmasken. Medicinen bör innehålla den aktiva substansen Prazikvantel. Drontal comp vet eller Droncit är de preparat som rekommenderas för avmaskning. Om du misstänker att din hund eller katt är smittad, kan din veterinär på ett enkelt sätt ställa diagnos med hjälp av ett avföringsprov.

I områden där dvärgbandmasken förekommer rekommenderas att man avmaskar sina sällskapsdjur med ovan nämda preparat var fjärde månad. Smittade hundar och katter tycks vara relativt opåverkade – det är alltså för oss människor smittan är farlig.

Susanne Kamu
Leg.vet, D.V.M
contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com
952 667 333


Det här är Arthur. Han är en labrador, cirka 8 år gammal. Han hittades vandrande utmed vägen. Han är rumsren och är en lugn och älskvärd hund. Han önskar få komma till ett lugnt och stilla hem.

Är du intresserad av Arthur så ring till Pat Coleman på; 620 354 885, eller om du är intresserad av att adoptera en annan hund, gå då in på www.f-a-m-a.net, klicka där på Adoption, så hittar du många andra hundar som söker nya hem.

Av Susanne Kamu, Clínica Veterinaria Petvet Kamu

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.