Andalusien, Vandalusien och nordbor
Härstammade vandalerna från Sverige? Och var det från dem som Andalusien fick sitt namn?
Al-Andalus var som bekant morernas namn för Andalusien och för en del av det övriga Spanien, och på grund av detta arabiska namn är det flera historiker som menar, att det var de som namngav Andalusien. Men varför kallade morerna det för Al-Andalus?

Vi vågar här stödja påståendet, att Andalusiens etymologi härstammar från vandalerna, och att detta folk ursprungligen kom från Sverige. Teorin är inte bevisad, men det finns en reell chans, att det verkligen är så.

Vandalerna är svenskar
Vandalerna har lokaliserats till Pommern, omkring år 200-100 f.Kr., och vanligtvis har de betraktats som en östgermansk ätt. Men, hade de alltid bott i östra Tyskland och i västra Polen? Troligtvis inte. Och om inte, varifrån kom de? Man tror, att vandalerna reste från Vendel via Östersjön till Pommern, och att de senare, pågrund av antingen klimatförändringar, fattigdom, befolkningsöverskott eller allmänt habegär, drog vidare från Pommern ut i Europa.

Vandalerna intar Andalusien
Det är ganska säkert att vandalerna korsade Pyrenéerna den 13 oktober 409 e.Kr., efter åratal av krig mot romare och sammandrabbningar med visigoterna i Centraleuropa, varifrån de fortsatte till Andalusien. Och det finns ingenting som tyder på, att denna del av södra Spanien hade ett bestämt namn innan dess.

Den vandalska härskaren och stora delar av dennes följe, man talar om omkring 80 000 människor, varav gott och väl 20 000 påstås ha varit krigare, fortsatte över sundet till Nordafrika, vilket lär ha skett efter överenskommelse med den bysantinske kejsaren. Men hur det än ligger till, så erövrade vandalerna Nordafrika åren 429-39 e.Kr. under ledning av hövdingen Geiserik. Under det sista året gjorde vandalerna Karthago till deras huvudstad i det ockuperade Nordafrika, som fram till dess hade tillhört det romerska herradömet, och därifrån invaderade de stora delar av medelhavsom-rådet, inklusive de Baleariska öarna.
En del av stammen dog i Andalusien, var de tog kontrollen över de tidigare romerska provinserna.

Visigoterna och morerna
Här blev vandalerna senare undanträngda av visigoterna, som trots att många historiker vill placera också detta folk i Tyskland, likaväl kunde ha varit svenskar. Oavsett vad, så infattade visigoterna regionen i deras rike.
Innan dess hade vandalerna kanske hunnit – och varför inte? – namngett regionen (V)Andalusien. Hypotesen får stöd av den holländska historikern Reinhart Dozy, som skrev den första historieboken om det muslimska Spanien, vari han skriver, att då morerna invaderade Andalusien, kallade de det vid ett lånat, arabiskt namn. Alltså: Al-Andalus, från Andalusien och Vandalusien.

Språk vandal
Man vet i stort sett ingenting om vandalernas språk, men i flera historiska skrifter pekas på likheter med det gotiska språket.

Vandalism
Idag uppfattas som meningslös ödeläggelse, vilket skulle bero på folkslagets ödeläggelse av Rom år 455 e.Kr. Hur det än är, så finns det ingenting som pekar på, att de skulle ha varit våldsammare än många andra, samtida folkslag.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.