Historisk glimt – År 711
shutterstock 117706282
 
Året är 711. Morerna går över Gibraltarsund med avsikt att invadera den Iberiska halvön. Det tar dem bara några månader att erövra det som idag är Andalusien och efter bara några år korsar de Pyrenéerna.

Det är en invasion som ändrar den existerande världsordningen radikalt och vars konsekvenser fortfarande ekar i Spanien, på både gott och ont.
Men varför sker det och varför möter inte morerna större motstånd?
 
På den ena sidan ett rike i upplösning
På denna sida av Gibraltarsund har de ursprungliga invånarna, ibererna, till största delen för länge sedan försvunnit i efterföljarnas DNA. De gamla grekernas, feniciernas och kartagernas tillvaro är redan historia och det har gått århundraden sedan romarna, som har döpt området Hispania, sett deras rike falla år 476. Sedan dess har det uppstått ett tomrum som gör den iberiska halvön sårbar för invasioner och invandring av andra folkslag och snart kommer fler, bland dessa vandalerna, sveberna och tillslut västgoterna, vilka som de senaste generationer av romare är kristna.
Västgoterna, även kallade visigoterna, skapar i slutet av 400-talet ett västgotiskt rike med huvudstad i Toledo och de regerar över halvön under de kommande två hundra åren. Deras rike är dock skröpligt, de lider under pest och svält, de har inbördeskrig och deras kung, Roderik, har en svår tid.
 
Och på den andra sidan ett i frammarsch
Långt härifrån, i det som idag är Saudi Arabien, lyckades profeten Muhammed samla en nation och skapa en kommande världsreligion under loppet av bara 20 år. Vid hans död, år 632, inleder hans efterföljare en lång rad erövringar som också leder dem tvärs över Nordafrika.
Här erövrar de bland annat berberriket, det nuvarande Algeriet och Marocko, och berberna blir snart en integrerad del av den arabiska hären. Det är denna samlade grupp som vi framöver känner som morerna. Ett namn som möjligtvist kommer av att några av dessa kommer från Mauretanien.
Nutida historiker menar att morerna får hjälp av kung Rodrigos motståndare för att invadera Hispania, eller av judar som hållits som slavar under de kristna, och som tror att de kommer att få bättre villkor under muslimerna, eller att det är bysantinerna från det östromerska kejsarriket som kommer få tillbaka en del av deras förlora rike. Hur det än är möter morerna väldigt lite motstånd när de tillslut står på den Iberiska halvön. De leds av Ṭāriq ibn Ziyad, som senare ger namn till Gibraltar, som år 711 heter Calpe.
 
Slag i det ovissa
Precis när de korsar sundet vet man inte och det kan antas att invasionen görs i flera omgångar, och att samma sak sker med sammandrabbningarna med västgoterna.
De fortsätter från Calpe till Algeciras, via den romerska vägen mot Sevilla och vid floden Guadalete, inte långt från Jerez de la Frontera, står det största och avgörande slaget mellan morerna och västgoterna.
Kung Roderik blir först överraskad eftersom han är upptagen på annat håll, nämligen med att besegra de oreglerbara baskerna, men står dock redo vid Guadalete en dag i juli 711, just vilken dag är historikerna oeniga om. Dessutom råder oenighet kring styrkornas mannaantal. En del källor menar att hans här består av 100 000 mannar medan morernas har 187 000, andra hävdar att det snarare handlar om 2 000 män på vardera sida.
Oavsett antal är det här det avgörande slaget står. Kung Roderik dödas och morerna fortsätter deras frammarsch över den Iberiska halvön. De intar Toledo, vilket innebär slutet för västgoternas tidsålder, och det är början på morernas Al-Andalus.
Morerna når aldrig det nordligaste Spanien, Biscayen, men de är snart på väg över Pyrenéerna. Där möts de av en fransk här, ledd av en man som vi kommer att känna som Karl den Store, som förhindrar morernas fortsatta frammarsch norrut. Det största slaget står vid Poitiers år 732.
Tillbaka på den iberiska halvön börjar så småningom återerövringen, men det går över 700 år innan vi når år 1492 då de sista morerna fördrivs ut ur landet.
Av Jette Christiansen

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.