Resa med hund eller katt till Sverige

Resa med hund eller katt till Sverige

Du, som har planer på att resa med din hund eller katt till Sverige, bör påbörja förberedelserna i god tid. Det krävs framförallt tid, men också pengar för att genomföra dem. Du får räkna med sex månader och en totalkostnad runt 200€.

Sverige är inte det enda land i Europa med specialregler. England och Irland har ännu striktare. De regler Norge tillämpar motsvarar Sveriges. Orsaken är att dessa länder ur smittskyddsperspektiv kan betraktas som rena. Varken rabies eller rävens dvärgbandmask (ecinococcos) har konstaterats i dessa länder på manna minne. Med det är ingen självklarhet, att vi skall kunna hålla dessa länder smittfria. Men strängare regler för införsel förbättrar möjligheterna, att också i framtiden ha ett gott smittskyddsläge.

Av hund och katt krävs att de är ID-märkta med tatuering eller mikrochip, har EU-pass, samt är vaccinerade mot rabies och blodprovstestade för bestämning av antikroppar mot rabies. Blodprovet kan tas tidigast 120 dagar efter den sista rabiesvaccineringen. Jordbruksverket rekommenderar att hundar och katter blir vaccinerade två gånger med en månads mellanrum, innan blodprovet tas. Endast vaccinationer på hundar äldre än tre månader och katter äldre än ett år räknas. Det innebär att hundar yngre än 9 månader och katter yngre än ett och ett halvt år inte kan importeras från Europa till Sverige.

Denna procedur behöver inte upprepas varje gång ni skall resa med ert djur. Då provet väl är taget och godkänt, behöver det aldrig tas om, förutsatt att djuret rabiesvaccineras kontinuerligt enligt reglerna.

Hundar rekommenderas också vara vaccinerade mot leptospira och valpsjuka. Djuret skall också avmaskas mot rävens dvärgbandmask högst tio dagar innan införsel. Denna avmaskning skall ske hos en veterinär och avmaskningsintyg skrivs in i djurets EU-pass.

Reglerna för införsel följer inte alltid ett logiskt mönster utan är svårtolkade. Därför är det bäst att överlåta pappersarbetet till din veterinär, som du kan be göra upp ett tidschema för vaccinering och blodprovstagning, samt kostnads kalkyl. För att kunna göra detta behöver veterinären uppgifter om de senaste vaccinationerna. Djurets vaccinationsbok skall alltså tas med.

De vanligaste fallgroparna
Trots att rådande regler för införsel är väldigt exakta, är de som sagt svårtolkade. Jag har ofta stött på feltolkningar. De vanligaste är:

a) åter vaccinering före blodprovstagning. Om djuret är vaccinerat mot rabies årligen kunde man lätt frestas att tro att blodprovet kan tas när som helst. Det är tyvärr inte så. För åter vaccinering gäller att tidigast 120 dagar efter den sista rabiesvaccinationen, kan provet tas.

b) Djuren är vaccinerade med icke-godkända vaccin. Jordbruksverket har gjort en förteckning över vilka vaccin som är godkända för importdjur.

c) Blodprovet är gjort på ett icke godkänt laboratorium. Det finns endast elva godkända laboratorier i Europa. Om ditt prov är taget på ett icke godkänt, är svaret inte giltigt för import till Sverige. Det enda godkända spanska laboratoriet ligger i Granada.

Hund eller katt från Sverige till Spanien
Enligt de spanska myndigheterna är det enda som krävs för införsel till Spanien från annat EU-land: ID-märkning (microchip), EU-pass, samt att djuret blivit vaccinerat mot rabies minst 30 dagar eller högst ett år innan införsel.

Reglerna för införsel av djur inom de olika länderna i Europa är inte enhetliga, och om smittskydd situationen så kräver, kan de i princip ändras när som helst.
Ett vanligt missförstånd är att alla dokument för återinförsel till Sverige bör vara klara innan införseln, vaccinering och blodprov kan tas i vilket EU-land som helst. Nuförtiden har veterinärerna god erfarenhet i dessa frågor.

Nya regler;
Sedan ett antal år har man med dispens från jordbruksverket i Sverige kunnat importera hundar som är yngre än 3 månader från Spanien till Sverige, Då krävs det ett intyg av uppfödaren att hunden inte varit i kontakt med rabies smittade djur, EU pass och microchip. Hundarna bör vara vaccinerade mot såväl parvovirus och valpsjuka, men inte mot rabies.

Trevlig resa!
 

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.