Politik – maj 2010

Svenska politiker sökes
Lokala såväl som nationella politiker har uppmanat En Sueco till att proaktivt engagera sig i den politiska debatten genom att aktivera och uppmana svenskar boende i Spanien till att inte bara sitta på åskådarplats, utan också gå in aktivt i politiken.
De spanska politikerna menar att vi som utlänningar ofta har ett annat sätt att se på saker, vi kan ibland föreslå nya lösningar på en rad olika situationer och därför är vi välkomna in i det politiska rummet.
Vi vill därför i varje utgåva fram till maj 2011, då nästa kommunalval äger rum, se närmare på en rad problematiska ämnen. Därtill har vi bett två, politiskt engagerade och i Spanien boende svenskar, om att besvara en rad frågor om var de två största partierna står. Vi ber dem bekänna färg, så att alla kan få en uppfattning om vem man vill rösta på och vilket politiskt parti man eventuellt vill engagera sig i. Det är Johanna D. Forsell, aktiv i PSOE i Fuengirola och Anders Emich, som representerar PP i Mijas. Båda har också lovat att svara på frågor som också gäller andra kommuner.
Vi startar i närmiljön, där vi först och främst kan göra våra röster hörda och ha inflytande, då vi ju som svenskar kan rösta vid kommunalvalet men inte vid parlamentsvalet.

Månadens debatt:
Fuengirolas hamn

Hamnen i Fuengirola är inget annat än en skamfläck i staden. Den saknar underhåll, tydligen på grund av likgiltighet från myndigheternas sida, vilket har resulterat i en hamn som är smutsig, fallfärdig och ful.
Butiksinnehavare har flytt från området och där det för många år sedan var restauranger, barer och butiker, står det nu många lokaler helt tomma. Invånarna i Fuengirola har mycket lite glädje av sin hamn och den lockar heller inte besökande till byn, som i stor grad lever på turismen.
Hamnen, som är en utbyggnad till den ursprungliga fiskebryggan, svarar alltså inte längre upp till de krav som sätts på en modern fiskerihamn och marina. Den är dessutom inte djup nog för att stora båtar ska kunna lägga till, som fallet är i till exempel hamnarna i Puerto Banús och Puerto Marina i Benalmádena.
Trots detta så görs det inget åt saken.

Politiska hinder
Orsaken till att hamnen inte är moderniserad, är politisk, menar både PP och PSOE. Men där slutar enigheten.
PP, som bekant styr kommunfullmäktige i Fuengirola med borgmästare Esperanza Oña i spetsen, menar att roten till problemet är Junta de Andalucía, representerade av Empresa Publica de Puertos de Andalucia leds av PSOE och att alla andalusiska hamnar ligger på deras ansvar. Junta de Andalucía vill aldrig godkänna Fuengirolas ”Plan Espacial” angående detta problem sedan 8 år tillbaka och skulle således inte vara villiga att investera i Fuengirola-kommunen.
”Kommunen har presenterat tre olika planer för modernisering av hamnen. Senaste gången var 2007, där det föreslagna projektet inkluderar både expansion och modernisering av hamnen med 255.711m2 yta och en budget på 58.769.275 euro som innebär flera pirer, med djupare vatten vid hamninloppet och i själva hamnbassängen, samt bostads byggnader med butikscenter och restauranger. Men inget av dessa förslag har blivit accepterat av Empresa Publica de Puertos de Andalucía”, förklarar Anders Emich. (PP Mijas)
PSOE menar dock inte att detta är problemet. ”Borgmästaren är inte intresserad av att modernisera hamnen. Kommunen och Junta de Andalucía skall vara eniga om en plan, men kommunen har ingen önskan om att uppnå ett avtal”, säger Johanna D. Forsell, som vidare förklarar att borgmästaren försöker använda hamnen som ett politiskt vapen mot lokalregeringen, så att denna verkar osamarbetsvillig och utan intresse för Fuengirola. Därmed kan man underminera PSOE:s chanser till att återfå makten och vinna regionvalet, som hålls 2012.
”En plan är nu gjord, men kommunfullmäktige vill inte godkänna den”, betonar Johanna.

Långtidsutsikter?
Så vad händer nu? Och om PSOE vinner kommunalvalet i Fuengirola 2011 och PP året efter vinner det andalusiska regionvalet, kommer man då att hamna i samma läge som nu?
Segrar PSOE vid kommunalvalet, menar Johanna att man kommer att finna en utväg. ”Vi kommer att få alla parter – Junta de Andalucía, fiskarna, sportfiskarna och butiksägarna i hamnen – att sätta sig ner och komma fram till en tillfredsställande lösning. Vi kommer att få igång projektet, som är så viktigt för Fuengirola och hela Kustens ekonomi. PSOE vill ha en ny hamn i Fuengirola”, tydliggör Johanna.
”Men PSOE har hittills tänkt i politiska termer och inte på vad som är bäst för staden och vinner PP makten i Junta de Andalucía, är jag säker på att vi står inför samma problem, fast omvänt,” beklagar sig Anders, som också fruktar att lokalregeringen oavsett vad, inte längre har pengar till att genomföra projektet.
Debatten om en modernisering av hamnen i Fuengirola startade i början på 1990-talet och det har snart gått 20 år sen dess och är fortfarande ovisst, om när staden äntligen skall få en fin och fungerande hamn.


Politiska uppdrags A, B, C
• Inskrivning i folkregistret (Empadronamiento)
Det är icke lagstadgat att skriva in sig i folkregistret (empadronamiento). Det anses snarare som en moralisk förpliktelse, då ens kommuns sjukhuskapacitet, antalet poliser, skolor och andra offentliga verksamheter är kopplat till folkregistret. För varje inskriven person räknas en kommun ta emot ca 182 euro per år och vis antal euro till lokala sjukvården.
Man skall vända sig till sitt kommunkontor för att bli inskriven.
Ta med:
Bevis på din adress; köpebrevet på din bostad eller ett hyreskontrakt och en kvittens för betald elektricitet, vatten, avgifter eller telefon, där din adress framgår.
NIE eller residencia samt pass.
• Och på röstlistan (Lista del Censo Electoral)
För at kunna rösta måste man presentera sin önskan att rösta i Kommunala Valenheten innan slutet av detta år.
Ta med:
Empadronamiento (mantalsinskrivning)
• Medlemskap av parti
För mer information om PP (Partido Popular) och om hur man blir medlem av partiet, se t ex www.ppmalaga.es,
www.ppmijas.org,
www.ppfuengirola.com
eller
www.marbella-sanpedro.com

Man kan läsa mer om PSOE (Partido Socialista Obrera Español) och om medlemskap på bl a www.psoemalaga.es,
www.psoemijas.org,
www.fuengirola.psoe.es och
www.marbella.psoe.es.
Alla EU-medborgare har rätt till att bli aktiv eller passiv medlem.Nästa kommunalval
Nästa val hålls den 22 maj 2011.
Vem som blir partiernas kandidater är ännu inte avgjort i alla städer.
PSOE fattar beslut i juli.
PP har redan fattat beslut om vissa borgmästarkandidater och de övriga kommer att väljas senast sex månader före valet, d v s i december eller januari. Partiet meddelar att de flesta kommer att återväljas från senaste kommunalvalet.


Varför engagera sig i spansk politik?
JOHANNA
”Över 20 procent av invånarna i Fuengirola är utlänningar och detsamma gör sig gällande i många andra städer längs Costa del Sol. Vi är inte bara besökande, utan bor här på heltid och vi skall därför vara med och fatta beslut. Lokalpolitiken är dessutom den mest potenta delen i det politiska apparaten och man får genom denna stort inflytande i både Junta de Andalucía och centralregeringens beslut. Jag skulle önska att långt fler svenskar ville engagera sig”, Johanna D. Forsell, PSOE.

ANDERS
”Aktivt deltagande i det politiska livet i kommunen är ungefär samma som att förbättra hanteringen av kommunens frågor. Jag menar, aktivt och tillsammans, vi kan kräva bättre valuta för pengarna vi betalar varje år (som IBI – fastighetsskatt) till staden som deponerats på detta sätt vårt förtroende. Vi måste ändra sättet att förvalta kommunens ekonomi att komma ur denna ekonomiska nedgång. Vi måste skapa tydliga linjer och mål i många sektorer in i vår kommun som stadsplanering, turism, säkerhet, hälsa och naturligtvis annat. Jag hoppas att skapa samarbete med kommunerna i Sverige, utbyta erfarenheter och ta upp det bästa vi kan lära av varandra”, Anders Emich, PP.

Johanna D. Forsell ses här med Javier García León, generalsekreterare för PSOE i Fuengirola, som också är partiets ansvarige för utlandsfrågor i hela Andalusien samt ledamot i Fuengirolas kommun.

Anders Emich ses här längst till höger och bredvid Ángel Nozal, som även i år är PP’s spetskandidat i Mijas inför valet i maj 2011.

Politiska frågor
Finns det ett ämne som du gärna vill få belyst eller har frågor och funderingar kring, hur det politiska systemet fungerar, så är du välkommen att skriva till oss på info@ensueco.com

Mikro-demokrati
De politiska partierna kan inte enas om moderniseringen av hamnen i Fuengirola. Man kan tycka att det är byråkrati när det är som värst eller att det mer handlar om demokrati i arbete.
Detsamma gäller bland dessa fyra pensionerade fiskare, som har sitt eget parlament i hamnen, där inte heller de kan enas om vem som har ansvar för att hamnen inte för längesedan har blivit uppfräschad och utbyggd.
 

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.