Svenska Skolan mars 2012

Svenska Skolan mars 2012

Skolan i Fuengirola

”Det är Coolt att vara snäll”
Förutom uppdraget att ge våra elever kunskap och färdighet har vi den i svenska skolan i Fuengirola ett viktigt uppdrag: att ge våra elever en värdegrund som gör att de på ett bra sätt kan skapa goda relationer till sina klasskamrater, vänner och alla andra i sin omgivning. Arbetet med relationer och hur man skall bete sig tillsammans med sina klasskompisar är någonting som skolans lärare dagligen integrerar i sin undervisning. Men både elever och skolpersonal behöver ibland få inspiration i detta viktiga arbete och det har de fått under de senaste veckorna.

Svenska skolan i Fuengirola har haft förmånen att under ett par veckor haft besök av Marianne Henriksson Holmström. Hon har besökt skolan ett par veckor per år under tio års tid och samtalat med eleverna om hur de skall bete sig mot varandra. Marianne har hämtat inspiration till sitt arbete utifrån egna erfarenheter från olika kulturer, bl. a. har Marianne under ett antal år varit bosatt och verkat i nuvarande östra Kongo, där barnen har helt andra förutsättningar än barnen här i västvärlden. I år kom hon med sitt koncept ”Det är coolt att vara snäll”.
Några elevtankar om Mariannes möten med barnen (förskolan och klass 1): ”Vi ska vara snälla mot varandra”, ”Behandla alla som du vill att de ska behandla dig”, ”För att få en vän måste man vara en vän” och ”Ingen ska känna sig ensam”.

Ledarskap och självkänsla
Men det är inte bara barnen i skolan som har haft besök under den gångna månaden. En eftermiddag fick lärarkåren på svenska skolan i Fuengirola besök av Vigo Silfverlin, tillsammans med Per Magnusson, som höll en föreläsning på temat ”Ledarskap och självkänsla”. Häri talade de om hur man kan arbeta med ledarskap kopplat till självkänsla samt hur olika sorters bemötande kan påverka självkänslan, från det lilla barnet till den vuxna människan. I grupper diskuterades sedan mer konkret vad det innebär för lärare, hur arbetet kan föras för att ”lyfta” elevers självkänsla, samt vikten av vuxna som förebilder för barn och elever.
Detta är en del av de tankar och funderingar som skolans olika arbetslag nu under våren kommer fortsätta diskutera och arbeta aktivt med, parallellt med konceptet ”Det är coolt att vara snäll”.


Skolan i MarbellaEn skola för alla
På svenska skolan i Marbella försöker vi tillgodose önskemål från föräldrar och elever. Vi tycker att det är viktigt att de som har satt dina barn hos oss blir hörda och tagna på allvar.
En del har efter en tid på vår skola valt att gå vidare till spanska eller internationella skolor men vill ändå inte förlora det svenska språket. Därför har det alltid funnits en efterfrågan på kompletterande svenska för barn i alla åldrar, vilket vi vill tillgodose. En gång i veckan finns det därför möjlighet att delta i grupper 3-5 år, 6-9 år eller 10-20 år. Dessa klasser syftar till ”att stärka, behålla och utveckla svenskkunskaperna genom att eleverna får språkträning dvs. tala, sjunga och leka på svenska”. De fungerar också som en mötesplats för barn med svensk anknytning.Men inte bara barn vill lära sig eller underhålla sina språk varför vi även har kurser för vuxna i både svenska och spanska. Med kvalificerade lärare jobbar du utifrån dina egna förkuskaper och tränas i såväl grammatik som kommunikation.
På den spanska skolan Istabe del Mar i Estepona visade det sig finnas många barn med svensk anknytning som alla var intresserade av kompletterande svenska. Då avståndet är ganska stort till vår skola arrangeras kurserna på plats i Estepona , i svenska skolan i Marbellas regi. För närvarande är det 13 elever indelade i två grupper, en förskolegrupp och grundskolegrupp. Är ni intresserade hör av er till oss.

Fritids – en samlingspunkt
Som ny i ett land kan det vara svårt att hitta fritidssysselsättningar till barnen. Språket, avstånden eller kulturen kan ibland vara hinder. Därför tycker vi att det är fantastiskt att kunna erbjuda fritids för alla våra elever mellan 15.00–17.00. Här kan de stanna och leka med sina klasskamrater eller göra något man är intresserad av. De som väjer fritids får rösta fram aktiviteterna. Denna månad står keramik, bakning och pyssel på schemat.

Summer Camp
För tredje året i rad så anordnar vi Summer Camp där är alla barn mellan 3-10 år, oavsett nationalitet, är välkomna. Under sommarmånaderna är detta en perfekt plats. Vi leker, pysslar, badar i skolans pool och sportar på området. Vill du dessutom att ditt barn ska förbättra sin spanska, engelska eller svenska så finns även den möjligheten. Alla våra ledare är trespråkiga.
Välkommen att delta!

Av Svenska Skolan

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.