Artiklar skrivna av Advokat Olaf Medina-Montoya Hellgren, Wallin & Partners
Högsta domstolens viktigaste uppgift är att leda rättstillämpningen, att harmonisera samt hålla ihop praxis, och på så sätt bidra till att förstärka rättsskärheten samt allmänhetens...
Hur man praktiskt går till väga för att förrätta bouppteckning och arvskifte i Spanien m.m. I vilket land ska bouppteckning och arvskifte ske? Den svenska...
När någon går bort uppkommer många frågor gällande vilka åtgärder som måste vidtas och hur dessa ska genomföras i praktiken. Varje fall blir unikt eftersom...
Hyresrätter utgör endast ca 15 procent bland hushållen i Spanien. Den nu gällande lagstiftningen -spanska hyreslagen ”Ley de arrendamientos Urbanos” som antogs 1995- omfattar både...

Senaste artiklarna

Sök på En Sueco