Málaga skapar nytt varumärke – Andalusien växer mindre än övriga landet – Allt fler frånsäger sig sitt arv

Málaga skapar nytt varumärke - Andalusien växer mindre än övriga landet - Allt fler frånsäger sig sitt arv

Málaga skapar nytt varumärke

Med nu 36 museer har Málaga stad nu blivit tillräckligt stort för att kunna kalla sig för en gedigen museistad. På grund av detta har stadens många museer och kommunen tillsammans skapat ett nytt varumärke som ska marknadsföra stadens kulturella utbud internationellt. Under namnet ”Málaga – ciudad de museos” kommer nu staden att försöka etablera sig som en av Europas attraktivaste kulturstäder.
Málaga ligger i dag på tredje plats bland spanska städer med flest museer, först ligger Madrid och Barcelona. Under presentationen av det nya varumärket, som ägde rum i början av veckan, slog bormästaren Francisco de la Torre fast att man från kommunens sida gör allt för att locka fler museer till nya stadsdelar. Kommunens tanke med detta är att få turismen att spridas över hela staden, för att undvika att alla turister bara samlas i stadens centrala delar.
 

Andalusien växer mindre än övriga landet

Den senaste rapporten från banken UniCaja talar ett tydligt språk: den höga arbetslösheten är en tung bromskloss för den andalusiska tillväxten.
UniCaja uppskattar dock att arbetslösheten kommer att minska lite innan året är slut, men slår fast att det med en arbetslöshet på 29 procent, är svårt att skapa stor tillväxt.
UniCajas antar att arbetslösheten i Andalusien kommer falla till 27 procent vid årets slut, jämfört med 18 procent på nationellt plan.
Den ekonomiska tillväxten förväntas ligga kvar på 2,4 procent, vilket är en procentenhet under bankens estimerade siffra för tillväxten nationellt. I sin rapport betonar banken att trenden i Andalusiens åtta provinser skiljer sig markant, och de som det ser ut att gå bättre för är Málaga, Granada och Almería.
 

Allt fler frånsäger sig sitt arv

Innan finanskrisens början 2008 var det bara ca 3 procent av spanjorerna som valde att frånsäga sig sitt arv. I dag är siffran för hela landet 10 procent, medan den för Málagaprovinsen uppgår till hela 15,4 procent. Skulder i fast egendom och höga arvskostnader är de två huvudorsakerna till att antalet arvingar som väljer att frånskriva sig rätten till arv från familj stiger.

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.