Ålder påverkar Lyckokänslan

Ålder påverkar Lyckokänslan

Det är kanske lätt att omedelbart tro att åren i början av 20-årsåldern är den lyckligaste tiden i livet? Man är ung och frisk, kanske studerar, reser en del och spenderar mycket tid med vänner. Det är lätt att romantisera denna period och glömma bort att för många präglas dessa år i livet också av bekymmer, osäkerhet, hjärtesorg och dålig ekonomi.


Stor studie

Under sju års tid har forskare vid Office for National Statistics samlat in svar från över 1 miljon deltagare i en studie kring lycka. Deltagarna har svarat på frågor om när lyckokänslan varit som starkast respektive svagast under livet. De fick även frågor som handlade om självkänsla, ångest och bekymmer. Undersökningen visar att jobb, partner och god hälsa är bland de avgörande faktorerna som säkrar en god grund för lycka i livet. Högre utbildning samt huruvida man äger sitt eget hem spelar också stor roll för hur man mår.

Att bli vuxen påverkar lyckan mycket och lyckokänslan minskar redan när vi passerat 16 år. Analyseras resultaten vidare hittas några kortvariga perioder av ökad lycka i 20-årsåldern, och sedan visar resultaten att lyckan blir markant högre efter att man fyllt 50 år. Därefter stiger lyckokurvan stadigt tills man når toppen vid en ålder av 70 år. Forskarnas slutsats är alltså att vi är lyckligast när vi är 16 och 70 år.

Frihet utan förpliktelser

Så varför är man lyckligare när man är 16 år? Experterna pekar på faktorer som förälskelse, vänskap samt att man inte har samma förpliktelser som man har senare i livet. Naturligtvis kan tonåren vara tuffa men det finns några gemensamma nämnare. Många tycker att framtiden är spännande och är nyfikna på livet som ligger framför en, man ser möjligheter i sin egen potential och även om man inte har mycket pengar har man relativt små utgifter. De flesta bor hemma och har lite ansvar och inte speciellt stora bekymmer. Många 16-åringar känner sig redan ”erfarna och vuxna” i och med att de har fått en frihet som de inte hade som barn.

Bra tid

Enligt undersökningen ökar lyckokänslan när vi passerar 50 år och når toppen vi är 70 år. Det är inte någonting som överraskar experterna. Många har levt ett bra liv och kan vid denna ålder njuta av det utan att sträva efter mer. Jakten på det allra senaste och nyaste är inte längre så betydande. Många har gått i pension och upplever inte lika mycket stress som tidigare i livet, vilket kan ge mer till förhållandet till en partner, vänskap, fritidsintressen, familj och barnbarn.

Unga och äldre kan jämföras

Känslan av lycka ligger ofta i att man inte har speciellt mycket stress i sitt liv och att man kan slappna av i förhållande till krav och ansvar. Både 16- och 70-åringar kännetecknas av att de har hög grad av frihet samtidigt som de inte har speciellt många förpliktelser och kan fokusera på det som de tycker om att göra.

Bli lyckligare

Även om du lever ett hektiskt liv och känner att du inte står speciellt högt på lyckostegen finns det mycket som du själv kan göra för att bli lyckligare. Hemligheten bakom känsla av lycka är inte att du måste vara 16 eller 70 år. Människor blomstrar och trivs när de upplever trygghet, säkerhet och möjligheten att leva ut sin potential. Detta är kännetecknande för både 16- och 70-åringar, men kan också uppnås i andra perioder i livet.

3 tips för lycka 

  1. Omge dig med människor som du tycker om – personer som lyfter dig och inte trycker ned dig.
  2. Gör saker som du tycker om att göra – fyll ditt liv med innehåll och aktiviteter som ger dig energi.
  3. Hitta ett jobb som du tycker om – trivsel och mening framför status.

Tillfreds med livet =

20 procent personlighetsgener 

+ 10 procent andra gener 

+ 70 procent miljöfaktorer 


5 om dagen:

  1. Knyt band
  2. Var uppmärksam
  3. Var aktiv
  4. Fortsätt att lära
  5. Ge

Källor: Forskning.no, Office for National Statistics, Napha.

Av Ingvild Mørkved

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.