Klimattoppmötet i Köpenhamn

96 procent av alla spanjorer anser att det är ytterst viktigt att man uppnår ett avtal vid klimattoppmötet i Köpenhamn.

90 procent av invånarna i 40 olika länder, som deltog i en undersökning gjord av World Wide Views on Global Warming, anser att det är viktigt att man vid
FN:s klimattoppmöte, kallad COP15, som arrangeras den här månaden i Köpenhamn, kommer fram till en hållbar lösningsmodell för bekämpningen av klimatförändringarna.
96 procent av alla spanjorer anser det är bråttom med att hitta en lösning.
Spanjorernas åsikter kan låta bra, men den verklighet landet befinner sig i ser helt annorlunda ut. Ska Spanien följa Kyotoavtalens krav på en minskning av CO² med 20 – 30 procent innan år 2020, måste landet reducera sina utsläpp med 40 procent, bara för att kunna följa med.
Enligt en ny rapport från Greenpeace, är Spanien det land i EU, som sedan 1990 stått för den största ökningen av utsläppen av gaser som skapar växthuseffekten och som anses vara huvudorsaken till att världens klimat förändras så drastiskt.
100 procent av alla spanjorer tror också att politikerna, om de får ett avtal i Köpenhamn, bör följa det till punkt och pricka. Men man har inte så stora förväntningarna på att man ska nå en överenskommelse.

En ersättning för Kyotoavtalet
Kyotoavtalet från 1997, som fortfarande är det gällande internationella avtalet om att minska utsläppet av växthusgaser, dikterar att de mest förorenande ländernas utsläpp av växthusgaser ska reduceras med 5,2 procent innan 2020.
För närvarande är det bara Sverige, Storbritannien och Frankrike som efterlever kraven och pressen på de övriga länderna är stor.
Efter 2012 existerar det inget internationellt avtal om att minska utsläppen av växthusgaser och det är vad klimattoppmötet i Köpenhamn handlar om.
Man förväntar sig minst 10.000 deltagare, häribland miljö- och klimatministrar samt möjligtvis statsledare – om det finns utsikter för ett avtal.
USA:s klimatförhandlare, Todd Stern, har också uttalat att man anser att chanserna för ett avtal är minimala, då de förhandlingar som fram till mötet har ägt rum i FN, gjort för få framsteg.
De flesta aktörerna hade hoppats att Obama skulle på ta sig ansvaret för USA:s roll som en av världens största förorenare, efter att George W. Bush under 2001 vände Kyoto-traktaten ryggen. Men förväntningarna på Obama har kanske varit för höga.

 
Pingpong
Kina har precis gått om USA som det land med det högsta CO2-utsläppet. Med en befolkning som är omkring fyra gånger större än USA:s och en snabbt föränderlig ekonomi, är risken för utsläpp av växthusgaser enorm.
Men Kina vill inte ingå ett avtal förrän också utvecklingsländerna tar på sig ett större ansvar. Utvecklingsländerna säger från sin sida, att de inte kommer att hjälpa till innan de rika länderna på allvar har begränsat sina utsläpp av växthusgaser. Flera afrikanska länder har hotat med att lämna mötet i Köpenhamn, om de rika länderna inte tar på sig ansvaret och betalar den afrikanska kontinent för de skador som klimatförändringarna har medfört.
Pingpongspelet fortsätter och bollen slås längre in i framtiden.
EU har hittills fattat beslutet om en minskning med 20 procent av CO2-utsläppen år 2020 och 80 procent år 2050. USA har samtyckt till samma mål för 2050, men har inte åtagit sig att uppnå målet för år 2020.

Fortfarande lediga platser i Köpenhamn
USA bör tillsammans med Europa ta ledningen då de två områdena har ett historiskt ansvar för att de hittills släppt ut den största mängden växthusgaser. Många andra länder har först nu börjat behärska konsten.
Huruvida Spaniens statsminister, José Luis Zapatero, deltar i Köpenhamn och gör sitt för att föra ett avtal i hamn, får vi se. 96 procent av hans väljare hoppas det.

 

Klimatet och de andra k-ord
Under 2009 kommer CO² utsläppen i hela världen att minska med tre procent i förhållande till förra året på grund av den ekonomiska krisen, som får fler av oss att exempelvis ta cykeln och släcka datorn och ljuset, när de inte behövs.
Det är den största minskningen någonsin.

Nya rekord
De senaste mätningar visar att koncentrationen av CO2 i atmosfären är den högsta på minst 650.000 år och att det nu är ungefär 40 procent mer CO² i atmosfären än före industrialiseringen.

COP1-COP15
Klimatmötet i Köpenhamn kallas COP15, eftersom det är det 15:e internationella COP-mötet. COP står för Conference Of the Parties.
Det var COP3 som ledde till Kyoto-avtalet.
Toppmötet hålls den 7 – 18 december, i förstahand på Bella Center.

 

 

Av Jette Christiansen

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.