Nya regler för spansk sjukförsäkring

Regeringen antog den 24 april 2012 en lagändring som berör vad som täcks av Seguridad Social (den spanska sjukförsäkringen). I och med lagändringen ska personer som täcks av Seguridad Social nu själva betala en andel av medicin som köpes med recept. Lagändringen om användarbetalning träder i kraft den 31 augusti 2012.

Ändring av sjukförsäkringstäckning
De som i första hand berörs av lagändringen är samlevande partners samt unga, fyllda 26 år som fortfarande inte har egen sjukförsäkring och därför täcks av Seguridad Social genom sina föräldrar.
Yrkesverksamma (anställda eller egna företagare) täcks av Seguridad Social om de betalar sjukförsäkring. Detta belopp betalas antingen av arbetsgivaren eller den egna företagaren själv. Hittills har icke-yrkesverksam partner inkluderats i den yrkesverksammes spanska sjukförsäkring om paret har kunnat uppvisa bevisa på partnerskap genom t ex gemensam bostad, var de levt tillsammans under minst ett år.
Enligt den nya lagändringen är detta ej längre möjligt, med mindre att paret är ”registrerade partners” hos myndigheterna (i Andalusien hos Junta de Andalucía). Ett alternativ kan vara att upprätta ett dokument hos notarie, som attesteras och påvisar att paret är partners och samboende. Denna procedur är emellertid ganska besvärlig då den kräver en del pappersarbete. Dessutom kan dokumentet inte användas i andra sammanhang, som vid t ex arv eller liknande.
Från och med september i år är ovanstående formalia nödvändig för att kunna inkludera icke-yrkesverksam partner hos Seguridad Social.
Den som befinner sig i ovanstående situation och redan är registrerad i sin partners sjukförsäkring bör vara uppmärksam på att sjukförsäkringsregistreringen hos Seguridad Social kommer att annulleras om ej ovanstående formalia görs.
Även unga, fyllda 26 år, berörs av lagändringen då de ej längre täcks av sina föräldrars sjukförsäkring. Om de ej omfattas av sjukförsäkringen genom arbete måste de således teckna en sjukförsäkring. Om personen kan bevisa att denne inte har egna medel eller intäkter kan denne under vissa omständigheter komma att omfattas av den spanska sjukförsäkringen. Likaledes bör man vara uppmärksam på att även om man är registrerad hos Seguridad Social så bör man kontrollera sin situation då det finns en risk för att ens sjukförsäkring kommer att bli annullerad efter en period.
Lagändringen omfattar inte den yrkesverksamma delen av befolkningen, inte heller pensionärer.
Dock kommer det framöver, som någonting nytt, vara möjligt att betala en fast kvot till Seguridad Social och därmed ”köpa sin rätt” till att täckas av den spanska allmänna sjukförsäkringen. Någonting som har efterfrågats av speciellt utländska medborgare under flera år, utländska medborgare som ännu inte får allmän pension och som heller inte är yrkesverksamma.

Användarbetalning av recept
Fram tills nu har pensionärer i Spanien inte behövt betala den medicin som de har fått utskrivet genom recept, andra grupper av befolkningen har endast behövt betala en procentdel av den medicin som de har fått genom recept. Normalt har egenbetalningen utgjort 40 procent. I framtiden kommer de receptbelagda medicinerna inte längre att täckas helt av den allmänna sjukförsäkringen, det innebär att även pensionärer ska betala en del av sin receptbelagda medicin i framtiden. Det räknas med en egenbetalning på cirka 10 procent. Andra användare ska dessutom betala en större del av medicinpriset i framtiden. Användarbetalningen kommer att vara inkomstbaserad efter nedanstående tabell. Dock kommer det finnas en gräns för hur mycket man kan komma att betala i månaden. Om den andel som personen själv ska betala överstiger denna gräns kommer differensen återbetalas av Seguridad Social inom loppet av sex månader. Det är ännu inte klart hur detta kommer att administreras rent praktiskt. Då detta kommer att medföra extra administrativt arbete förmodas det att apotekarna kommer räkna fram differensen direkt i köppriset.

Personer med en årlig inkomst på 100 000 euro eller mer ska betala 60 procent av priset på receptet, dock max. 60 euro i månaden.
Personer med en årlig inkomst på mellan 18 000 – 100 000 euro ska betala 50 procent av priset på receptet, dock max. 18 euro i månaden.
Personer med en årlig inkomst på under 18 000 euro ska betala 40 procent av priset på receptet, dock max. 8 euro i månaden.
Pensionärer och personer med kroniska sjukdomar ska betala 10 procent av priset på receptet. Beroende på deras årliga inkomster kan ovanstående gränser komma att gälla.
Från och med den 31 augusti införs en ny databas, BADAS, som sammanknyter Seguridad Social med andra offentliga myndigheter som vårdcentraler, de spanska skattemyndigheterna, inrikesministeriet och arbetsförmedlingen.

Om du har frågor gällande ovanstående är du välkommen att kontakta Lena Grön på CYCLO Abogados – Asesores, e-mail: lena@cyclo.es.

Av Lena Grön, Cyclo Abogados

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.