Ovanlig men en farlig sjukdom som för tillfället inte kan behandlas. Fast så gott som hela Spanien hör till området där hjärtmask existerat har denna parasit lyst med sin frånvaro i Malaga provinsen – jag har under de senaste ca 5 åren hört om ett par fall var hundar i triangeln Malaga, San Pedro och Coin skulle ha insjuknat. Nu har sjukdomen blossat upp igen – i Malaga finns ca 20 insjuknade hundar. Orsakerna varför hjärtmask återigen börjat blossa upp här i trakterna kan vara många. Sjukdomen är lätt att förebygga, men den väl har brutit ut är den svår att behandla och för tillfället finns det inte längre tillgängligt nån medicin för behandling.

Stora delar av sydspanien och så gott som hela Portugal hör till områden där hjärtmask existerar. Därför får man räkna med att det hör till allmän praxis att behandla hundar förebyggande.

Hjärtmask hos hund – lätt att förebygga
Behandlingen är lätt – en tablett en gång per månad ger ett effektivt skydd. Hjärtmask är en sjukdom som sprids av parasiten ”Dirofiliaria Imminitis” och det är den vanliga myggan som fungerar som smittospridare.
När myggan suger blod från en infekterad hund får den I sig mikrofiliarier och dessa stannar i myggans munparti. Nästa steg I smittkedjan är att myggan infekterar en annan hund. Ungeför 190 dagar senare har mikrofiliarierierna utvecklats till vuxna maskar som i sin tur fött nya mikrofiliarierier.
Hunden kan nu infektera nya myggor som för smittan vidare.

Liknar spagetti
Den fullvuxna masken blir ca 25-30 cm lång och påminner om kokt spagetti. Den lever främst I lungartärerna, men kan, I sambands med kraftiga infektioner också påträffas I hjärtats högra kammare.
De kliniska symptomen varierar beroende på infektionsgraden. Så länge antalet maskar är lågt uppvisar hunden oftast få eller inga tecken på sjukdomen, men efterhand som antalet maskar ökar påverkar hundens allmäntillstånd.
Är sjukdomen svårartad visar hunden tecken på allvarligt hjärtfel. Det är relativt vanligt att unga hundar som uppvisar symptom på hjärtfel har drabbats av hjärtmask. Det är emellrtid mycket ovanligt att katter drabbas och människor kan inte bli smittade.

Svår behandling
I områden var sjukdomen existerar är förebyggande behandling av största vikt, eftersom en hund, om den drabbas blir svårt sjuk. Behandlingen ev en kliniskt sjuk hund är inte bara obehaglig utan kan vara direkt livsfarlig.
Man kan lätt föreställa sig för-loppet när en handfull döda spagettiliknande maskar sönderfallit och skall stötas bort från hjärtat och vidare ut i kroppen.
De passerar genom blodkärlen och vidare ut I vävnaderna. Risk-en för en propp I något organ är då mycket stor. Ett nytt problem som har uppstått är att den enda läkemedelsfirman som tillverkar Immiticide , vilket man behandlar hjärtmask med – har upphört med tillverkningen för okänd tid. Detta innebär alltså att det för tillfället inte är möjligt att behandla en hund som smittats av hjärtmask. I värsta fall kan detta leda till en epidemi – eftersom smittade hundar indirekt smittar andra via myggor.

Kontinuerligt
Den förebyggande behandlingen innebär att hunden får en tablett en gång I månaden innehållande förebyggande preparat. Behandlingen påbörjas inom en månad efter att man anlänt till Spanien och ytterligare en månad efter att man lämnat landet.
Med ett enkelt blodprov kan man utesluta att hunden inte blivit smittad. Har hunden vistats i de värst drabbade områdena – Portugal, Cadiz provinsen och Alicante området är det klokt att låta testa sin hund innan den förebyggande behandlingen påbörjas.

Susanne Kamu, Skandinavisk Smådjursklinik, Auktoriserad veterinär, DVM
contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com
Tel. 952 667 333

Av Susanne Kamu, Skandinavisk Smådjursklinik

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.