alt

SINK-klubben i Spanien är en sammanslutning för de svenskar som är bosatta i Spanien. Klubben har beslutat att driva ett projekt med målsättningen att Sveriges och Spaniens regeringar omförhandlar dubbelbeskattningsavtalet från år 1976. Av det nya, kommande avtalet ska framgå att svenskar i Spanien endast beskattas i hemvistlandet.

I senaste valrörelsen år 2006 skrev statsministern i ett brev till utlandssvenskar i Spanien, ”För dig som bor i Spanien kan jag snabbt berätta om vår inställning till dubbelbeskattningsavtalet. Vi tycker inte att det är rimligt att enskilda ska ligga ute med dessa pengar. Därför vill vi att avtalet ska omförhandlas så att reglerna liknar de i Frankrike, och vi kommer att driva frågan om en omförhandling och harmonisering av dubbelbeskattningsavtalen”.

Mot bakgrund av nedanstående exempel på uttalande från den svenska regeringen, har vi förstått, att densamma anser att det är spanska regeringen/myndigheter som inte vill omförhandla dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien.

I en intervju nyligen med tidningen Föreningen svenskar i världen, hävdar statsminister Reinfeldt att Spanien sagt nej på begäran av Sverige till omförhandlingar av nämnda avtal.

Finansministerns svar på fråga 2006/07:784 av Agneta Lundberg (S), den 7 mars 2007 i riksdagen var; ” En ändring i den nuvarande ordningen kräver att skatteavtalet mellan Spanien och Sverige tas upp till förnyade förhandlingar. Detta är dock förenat med stora svårigheter. Skatteavtalet innehåller bestämmelser på många andra områden som i så fall skulle kunna komma
att bli föremål för diskussion. Vid kontakter med våra spanska motsvarigheter har dessutom framkommit att det inte finns något intresse från spansk sida av att ändra avräkningsreglerna avseende pensionsutbetalningar från Sverige.”

Sinkklubben har begärt att svenska regeringen lämnar ut underlag som visar att spanska regeringen sagt nej till omförhandlingar av nuvarande avtal mellan länderna. Vi har skriftligt fått besked från svenska regeringen att några handlingar inte finns, utan kontakterna har varit informella (muntliga).

Sinkklubben har i skrivelse till spanska regeringen, m fl instanser i Spanien, tagit upp problemen med sink-skatten. Sinkklubben vill att spanska regeringen kontaktar Sverige för att justera dubbelbeskattningsavtalet. Defensor de Pueblo i Madrid som försvarar människors rättigheter har tagit del av skrivelsen till spanska regeringen. De har redan inlett en undersökning av ärendet.

Sinkklubben förbereder nu olika aktiviteter till Sveriges Riksdag under hösten samt den svenska regeringen. Mera information finns på www.sinkklubben.com.

Vi är många utlandssvenskar som är mycket engagerade i denna viktiga fråga. I Spanien bor ca 100 000 svenskar. Många har spontant tagit kontakt med Sinkklubben, för att aktivt inför regeringen visa sitt motstånd mot sink-skatten – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta – och nuvarande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien.

Svenska medborgare behandlas skattemässigt olika, beroende på vilket land inom EU de har bosatt sig i. De som flyttat till Spanien, har väsentligt sämre villkor än de svenskar som valt att bosätta sig i Frankrike eller Portugal. Vid jämförelse mellan Sverige och övriga nordiska länder, om den skattemässiga hanteringen av utvandrade medborgare, är Sverige unikt, dvs. inte något annat nordiskt land beskattar sina medborgare i Spanien. De övriga nordiska länderna har konstaterat att de inte har några kostnader för sina utomlands bosatta medborgare, därför beskattas de endast i hemvistlandet, (Spanien).

Det är av stor vikt att reglerna underlättar rörligheten mellan länderna och att de är lika för alla svenska medborgare oavsett var de bor i Europa. Nuvarande skatteuttag från svensk sida strider dessutom mot Sveriges avtal med EU. Gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien är från 1976. Under tiden har det hänt mycket, bland annat är Sverige och Spanien nu medlemmar i den Europeiska Unionen.

Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-skatt), innebär att svenskar bosatta utomlands skall betala 25 % källskatt för inkomster från Sverige. Vid redovisning av den spanska skatten till den svenska skattemyndigheten, återbetalas den skatt som erlagts i Spanien. Detta system kallas ”omvänd kredit” och medför att den svenske pensionären betalar skatt till två länder. Även om man efter några månader får tillbaka den erlagda skatten i Spanien av den svenska skattemyndigheten, måste den enskilde förskottera pengarna. Tala om det häftiga i att betala skatt 2 gånger! Många svenska medborgare tvingas låna pengar i spansk bank för att kunna finansiera denna form av ”omvänd kredit”.

I Spanien är en normalpensionär helt befriad från inkomstskatt. Detta gäller även för svenskar. Däremot måste vi svenskar betala 25 % skatt av sin inkomst till Sverige, och den lägger svenska staten beslag på för gott.


Sink-skatten är en konfiskatorisk skatt. Betala skatt och var glad! Pensionären får ingenting tillbaka. Inget hyresbidrag. Ingen äldreomsorg. Inga subventionerade resor. Den utflyttade faller under den spanska socialförsäkringslagen. Vid t ex sjukdom står Spanien för kostnaderna. Sverige har inga kostnader.

Fredrik Reinfeldt, berätta för oss 100 000 röstberättigade svenskar att du står för ditt vallöfte i 2006 års valrörelse.
Berätta för oss att regeringen tänker AVSKAFFA SINK-SKATTEN NU, inför valåret 2010!

www.sinkklubben.com

 

Av Hertha Sjöö

Dela

Kanske gillar du även

© 2009-2019 En Sueco – Norrbom Marketing.
Designed and developed by yummp.

Sök på En Sueco

Planerat underhållsarbete: Lördagen den 5 augusti 2023 från kl. 08.00 kommer det att göras uppdateringar på ensueco.com. Under tiden som underhållsarbetet utförs kommer sidan att vara otillgänglig och detsamma gäller för En Suecos app. En Sueco ber om överseende med detta.